بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
کتاب های چاپ شده (7)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (2)
دروس تدریس شده (16)
جوایز و افتخارات (12)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • رقیه نجف زاده
  • مدرک تحصیلی
  • پسادکتری بیوتکنولوژی گیاهی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه گیاهان دارویی و معطر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-پسادکتری، 1394-1395، بیوتکنولوژی گیاهی ،دانشگاه اروميه و بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری.

2-دکتری، 1389-1393، مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی (فیزیولوژی و اصلاح با تخصص بیوتکنولوژی درختان میوه) ،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی ارشد، 1387-1389، مهندسی کشاورزی- علوم باغباني (ميوه کاری) ،دانشگاه تربیت مدرس.

4-کارشناسی، 1383-1387، مهندسی کشاورزی- علوم باغباني،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (20)

1- Avestan، S.، Naseri، L.، Najafzadeh، R. 2018. Improvement of In vitro proliferation of apple (Malus domestica borkh.) by enriched nano chelated iron fertilizer. International Journal of Horticultural Science and Technology. .

2- Najafzadeh، R.، Darvishzadeh، R.، Musa-Khalifani، K.H.، Abrinbana، M.، Alipour، H. 2018. Retrotransposonable regions of sunflower genome having relevance with resistance to Sclerotinia species: S. sclerotiorum and S. minor. Australasian Plant Pathology، 47 (5): 511–519 (DOI: https://doi.org/10.1007/s13313-018-0587-3) (ISI، IF=1.007، Q3).

3- Ghorbani، B.، Pakkish، Z.، Najafzadeh، R. 2017. Shelf life improvement of grape (Vitis vinifera L. cv. Rish Baba) using nitric oxide (NO) during chilling damage. International Journal of Food Properties، 20، NO. S3، S2750–S2763 (ISI، IF= 1.845، Q2) (DOI: https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1373663). .

4- Sarvari، M.، Darvishzadeh، R.، Najafzadeh، R.، Maleki، H. 2017. Physio-biochemical and enzymatic responses of sunflower to drought stress. Journal of Plant Physiology & Breeding، 7(1): 105-119..

5- Sarvari، M.، Darvishzadeh، R.، Najafzadeh، R. 2016. Morphological and molecular responses of sunflower (Helianthus annuus L.) lines to drought stress. Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding، 5(1): 40-56. .

6- Najafzadeh، R.، Arzani، K.، Bouzari، N. and Saei، A. 2016. Genetic variation and identification of promising sour cherries inferred from microsatellite markers. Russian Journal of Genetics، 52(1): 64-73. .

7- Najafzadeh، R.، Arzani، K.، Bouzari، N. and Saei، A. 2015. Characterization of promising sour cherries revealed by SDS-PAGE analysis. Journal of Biology and Nature، 3(2): 50-58..

8- Najafzadeh، R. and Arzani، K. 2015. Superior growth characteristics، yield، and fruit quality in promising European pear (Pyrus communis L.) chance seedlings in Iran. Journal of Agricultural Sciences and Technologhy، (JAST) 17: 427-442..

9- Najafzadeh، R.، Arzani، K.، Bouzari، N. and Saei، A. 2014. Genetic diversity assessment and identification of new sour cherry genotypes using inter-simple sequence repeat markers. International Journal of Biodiversity، Volume 2014: 1-8. .

10- Najafzadeh، R.، Arzani، K.، Bouzari، N. and Hashemi، K. 2014. Identification of new Iranian sour cherry genotypes with enhanced fruit quality parameters and high antioxidant properties. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science، 42(4): 275-287..

11-طاهری، ک. نجف زاده، ر.، 1397، بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومادران استان آذربایجان غربی بر اساس صفات مورفولوژیک، فیتوشیمیایی، درصد و ترکیبات اسانس. مجله علوم باغبانی ایران- دانشگاه تهران (ISC)..

12-نوروزی، ا. ناصری، ل. نجف زاده، ر. ، 1397، بررسی اثر غلظت های مختلف تیمارهای هورمونی بر کشت درون شیشه ای انگور بیدانه قرمز. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (ISC)، 10(1): 138-119. .

13-استاجی، ا. ناصری. ل. قنبری، ع. نجف زاده، ر. ، 1396، بررسی ویژگی های آناتومیکی و مورفولوژیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در برگ 30 رقم زیتون. مجله فرآیند و کارکرد گیاهی، 6 (21): 369-375..

14-نجف زاده، ر، درویش زاده، ر، نوري، آ. و موسی خلیفانی، خ. ، 1396، بررسی الگوي بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماري پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان. مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، 6 (1): 142-131..

15-درویش زاده، ر. ارجمند، ن. نجف زاده، ر. حیدری. ر. ، 1395، بررسي تغییرات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی لاین های حساس و مقاوم آفتابگردان (Helianthus annuus L) در واکنش به بیماری قارچی اسکلروتینیا. مجله پژوهش¬های گیاهی (زیست شناسی ایران) (ISC) (انتشار آنلاین http://plant.ijbio.ir/article_1162.html)..

16-صادق پور، ص. ناصری، ل. نوبهار، م. رضایی، ر. نجف زاده، ر. ، 1395، مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه‌کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی. مجله به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران (ISC)، 18 (1): 101-91)..

17-نجف زاده، ر. درویش زاده، ر. موسی خلیفانی، خ. ابرین بنا. م. ، 1395، شناسایی جایگاه های رتروترنسپوزونی (IRAP) مرتبط با مقاومت به بيماري پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه (.Sclerotinia spp) در آفتابگردان. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (ISC). ، 8 (3): 117-97..

18-نجف زاده، ر. ارزانی، ک.، 1395، ارزيابي تفاوت هاي مورفولوژيک، فيزيولوژيک و پومولوژيک برخي ژنوتيپ هاي گلابي اروپاييPyrus communis L.). نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، اصفهان (ISC). 6 (19): 163-151..

19-نجف زاده، ر. ارزانی، ک. بوذری، ن.، 1393، خصوصيات فيزيکوشيميايي و کيفي ميوه برخي ژنوتيپ هاي برتر آلبالو. مجله به نژادی نهال و بذر (ISC). جلد 1-30 شماره 3، 650-623. .

20-نجف زاده، ر. ارزانی، ک. بوذری، ن.، 1393، ارزيابي تنوع مورفولوژيکي و پومولوژيکي برخي ژنوتيپ هاي انتخابي آلبالوي ايران. مجله به نژادی نهال و بذر (ISC). جلد 1-30 شماره 2، 267- 243..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1-رشیدی، ز. نجف زاده، ر. ، 1397، ارزیابی تنوع مورفولوژیک، اکولوژیک و میزان اسانس در توده های وحشی بابونه زاگرسی، سوری (Anthemis haussknechtii). ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران- نمایه شده در ISC 14 آذر 97، تهران..

2-رشیدی، ز. نجف زاده، ر. ، 1397، ارزیابی کمّی و کیفی اسانس توده های وحشی بابونه زاگرسی یا سوری (Anthemis haussknechtii) استان کردستان. ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران- نمایه شده در ISC ، 14 آذر 97، تهران. .

3-طاهری، ک. نجف زاده، ر. ، 1397، بررسی اسانس اکوتیپ های بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) در استان آذربایجان غربی. سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، 21-20 تیرماه 1397، دانشگاه ارومیه، ارومیه..

4-نجف زاده، ر. شکری، ب. رشیدی، ز. طاهری، ک. حسنی، ه. علیی، ا.، 1397، استخراج و شناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس توده های وحشی چای کوهی استان کردستان. سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، 21-20 تیرماه 1397، دانشگاه ارومیه، ارومیه. .

5-نجف زاده، ر. طاهری، ک. علیی، ا. حسنی، ه. قنبری، ل. خوارزمی، م. ، 1397، ارزیابی کمّی و کیفی اسانس جمعیت های مختلف چای کوهی Stachys lavandulifolia Vahl در استان آذربایجان غربی.،سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی، 21-20 تیرماه 1397، دانشگاه ارومیه، ارومیه. .
کتاب های چاپ شده (7)

1-رقیه نجف زاده، 1385، کشت ارگانیک آلبالو و گیلاس،تالیف، انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی، تهران. چاپ اول، 157 ص. .

2-نجف زاده، ر. هادی پور، م. فخاریان کاشانی، ز، 1395، اصول علمی و کاربردی کشت و پرورش درختان زردآلو، انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی، تهران، چاپ اول، 261 ص..

3-علیرضالو، ا. نجف زاده، ر. ، 1389، مجموعه آزمونهای 10 سال کنکور ارشد سراسری/ آزاد خاکشناسي و گياهشناسي،گردآوری، انتشارات ارشد تهران، چاپ اول، 157 ص..

4-علیرضالو، ا. نجف زاده، ر. ، 1389، مجموعه آزمونهای 10 سال کنکور ارشد سراسری/ آزاد میوه کاری، انتشارات ارشد تهران، چاپ اول، 177 ص..

5-نجف زاده، ر. علیرضالو، ا.، 1389، شرح جامع خاکشناسي و گياهشناسي،گردآوری، انتشارات ارشد تهران، چاپ اول 224 ص..

6-علیرضالو، ا. نجف زاده، ر. ، 1389، شرح جامع فيزيولوژي و فيزيولوژي بعد از برداشت،گردآوری، انتشارات ارشد تهران، چاپ اول، 294 ص.

7-نجف زاده، ر. علیرضالو، ا. شیرزاد، ح. ، 1389، شرح جامع ميوه کاري،گردآوری، انتشارات ارشد تهران، چاپ اول، 285 ص.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-رقیه نجف زاده، 1397، بررسی تنوع ژنتیک و اسانس برخی گیاهان دارویی مهم در مناطق شمال غرب و غرب ایران و شناسایی کموتیپ های برتر جهت استفاده در برنامه های اصلاحی و صنایع دارویی،طرح جایزه دکتر آشتیانی بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری در تعامل با دانشگاه ارومیه.

2-رقیه نجف زاده، 1394، شناسایی نشانگرهای رتروترنسپوزونی همبسته با مقاومت به بیماری اسکلروتینیا در آفتابگردان از طریق تجزیه ارتباط و بررسی بیان ژن در لاین های حساس و مقاوم با تکنیک Real Time PCR ،طرح دوره پسادکتری (جایزه شهید دکتر چمران بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری در تعامل با دانشگاه ارومیه).
پایان نامه ها (2)

1-استاد راهنمای خانم زینب رشیدی- کارشناسی ارشد، 1395-1397، بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات مورفولوژی، ترکیبات اسانس و خصوصیات اکولوژیک کموتیپ های بابونه (Anthemis spp) استان کردستان .

2-استاد راهنمای خانم کوثر طاهری- کارشناسی ارشد، 1395-1397، بررسی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات مورفولوژی، اسانس و خصوصیات اکولوژیک برخی كموتيپ هاي بومادران در استان آذربایجان غربی.
دروس تدریس شده (16)

1-نشانگرهای مولکولی، کارشناسی ارشد.

2-بیوتکنولوژی گیاهی، کارشناسی ارشد.

3-اصلاح گیاهان باغبانی تکمیلی، کارشناسی ارشد.

4-اصلاح گیاهان دارویی، کارشناسی ارشد.

5-مباني کشت بافت گياهي و بيوتکنولوژي، کارشناسی.

6-آمار و احتمالات، کارشناسی.

7-گیاهان زینتی، کارشناسی.

8-چمن و گیاهان پوششی، کارشناسی.

9-درختان و درختچه های زینتی، کارشناسی.

10-روش های تکثیر و پرورش گیاهان دارویی و معطر، کارشناسی.

11-آشنايي با كامپيوتر، کارشناسی.

12-اصول آمار، کاردانی.

13-کشاورزی ارگانیک گیاهان دارویی، کارشناسی.

14-روشهای اهلی کردن گیاهان دارویی و معطر، کارشناسی.

15-آشنايي با اصول اصلاح گياهان دارویي و معطر، کارشناسی.

16-باغباني عمومي، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (12)

1- 1398، جایزه پروفسور مریم میرزاخانی- زنان نخبه و برتر،ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

2- 1394-1395، نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری ،بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری.

3- 1396، نخبه و جوان برتر استان آذربایجان غربی ،استانداری استان اذربایجان غربی و اداره ورزش و جوانان استان.

4- 1394-1395، جایزه پسادکتری شهید دکتر چمران،بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری.

5- 1394-1395، جایزه شهید تهرانی مقدم- جذب در نهادهای فناورانه و اعطای اعتبارات مالی،بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری.

6- 1394-1395، جایزه دکتر کاظمی آشتیانی- جذب بصورت هیئت علمی در دانشگاه و اعطای گرنت پژوهشی به مبلغ 40 میلیون تومان،بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری.

7- 1394-1395، جایزه جذب در دستگاه های اجرایی،بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری.

8- 1394-1395، جایزه فرهنگی،بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری.

9- دریافت لوح تقدیر از شخصیت های مهم (فرمانده سپاه کشور، نهادمقام معظم رهبری دانشگاه تربیت مدرس، معاون آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و ...).

10- 1382، دریافت چندین لوح تقدیر از فرمانده سابق کل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی سرلشکر محسن رضایی ،سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی.

11- 1387- 1389، رتبه اول دانش آموختگی دوره های تحصیلی دانشگاهی ،دانشگاه ارومیه و دانشگاه تربیت مدرس.

12- 1393، استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلام.