• نام و نام خانوادگی
  • یوسف نیشابوری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
دروس تدریس شده (9)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوسف نیشابوری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1397-1392، مهندسی برق - الکترونیک قدرت،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1392-1390، مهندسی برق - قدرت،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1390-1386، مهندسی برق،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (5)

1-Y. Neyshabouri, S. K. Chaudhary, R. Teodorescu, R. Sajadi, H. Iman-Eini, 2019, Improving the Reactive Current Compensation Capability of Cascaded H-bridge Based STATCOM under Unbalanced Grid Voltage,IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, https://ieeexplore.ieee.org/document/8714053.

2-Y. Neyshabouri, H. Iman-Eini , vol. 65, no. 8, pp. 6436-6445, A New Fault Tolerant Strategy for Cascaded H-Bridge Based STATCOM,IEEE Transaction on Industrial Electronics, Aug. 2018.

3-R. Sajjadi, H. Iman-Eini, M. K. Bakhshizadeh, Y. Neyshabouri, Sh. Farhangi, vol. 65, no. 11, pp. 8788-8796, Nov. 2018, Selective Harmonic Elimination Technique with Control of Capacitive DC Link Voltages in an Asymmetric Cascaded H-Bridge Inverter for STATCOM Application,IEEE Transaction on Industrial Electronics, Nov. 2018.

4-Y. Neyshabouri, H. Iman-Eini and M. Miranbeigi, vol. 8, no. 6, pp. 906-917, State feedback control strategy and voltage balancing scheme for a transformer-less STATic synchronous COMpensator based on cascaded H-bridge converter,IET Power Electronics, Jun. 2015.

5-A. Marzoughi, Y. Neyshabouri and H. Iman-Eini, vol. 7, no. 11, pp. 2837-2845, Control scheme for cascaded H-bridge converter-based distribution network static compensator,IET Power Electronics, Nov. 2014.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1-Y. Neyshabouri, H. Iman-Eini and S. Farhangi, May 2013, Control of a transformer-less cascaded H-bridge based STATCOM using low-frequency selective harmonic elimination technique,Environment and Electrical Engineering (EEEIC), 12th International Conference on, Wroclaw, pp. 495-500.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-حسین ایمان عینی، یوسف نیشابوری، 1397، طراحی و پیاده سازی سیستم تحمل پذیر خطا در جبرانساز موازی مبتنی بر مبدل پل متوالی،پژوهشی-کاربردی.
دروس تدریس شده (9)

1-ماشین های الکتریکی 1، کارشناسی، دانشگاه ارومیه،1397.

2-احتمال مهندسی، کارشناسی، دانشگاه ارومیه،1397.

3-محاسبات عددی، کارشناسی، دانشگاه ارومیه،1397.

4-مبانی مهندسی برق 1، کارشناسی، دانشگاه ارومیه،1397.

5-مبانی مهندسی برق 2، کارشناسی، دانشگاه ارومیه،1397.

6-آزمایشگاه ماشین های الکتریکی، کارشناسی، دانشگاه ارومیه.

7-آزمایشگاه مدار و اندازه گیری، کارشناسی، دانشگاه ارومیه،1397.

8-الکترونیک صنعتی ، کارشناسی، دانشگاه صدرا،1394.

9-تأسیسات الکتریکی، کارشناسی، دانشگاه صدرا،1393.
جوایز و افتخارات (3)

1- دانشجوی استعداد درخشان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران .

2- فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

3- کسب رتبه 171 منطقه یک و 260 کشوری در آزمون سراسری ورودی دانشگاه.