بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (1)
دروس تدریس شده (39)
جوایز و افتخارات (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • شیرین رزمجو بختیاری
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1387، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شیراز.

2-کارشناسی ارشد، 1389، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شیراز.

3-دکترا، 1394، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شیراز.
مقالات ژورنال (10)

1-شیرین رزمجو بختیاری، 1399، بررسی ترجمة انگلیسی غزلی از حافظ بر پایة برداشت درست از متن،شعر پژوهی دانشگاه شیراز.

2-محمدیوسف نیری، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، 1396، بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی،دو فصلنامه پژوهشهاي ادب عرفاني (گوهر گويا)، دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 34، 1-18.

3-محمدیوسف نیری، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، 1392، بررسي چند ترقيمه از نسخ غزليات شمس،مجله گوهر گويا دانشگاه اصفهان، http://jpll.ui.ac.ir/article_16433.html.

4-الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ محمد یوسف نیری، 1395، نقد دیوان کبیر مصَحح فروزانفر با تکیه بر نسخة نورعثمانيه،مجله متن‌شناسي اصفهان، http://rpll.ui.ac.ir/article_20412.html.

5-نجف جوکار، شیرین رزمجو بختیاری، الهام خلیلی جهرمی، 1393، بررسي تطبيقي سيرالعباد سنايي و مصيبت نامه،مجله شعر پژوهي دانشگاه شيراز، http://jba.shirazu.ac.ir/article_2476.html.

6-اکبر صیادکوه، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، 1393، بررسي و نقد کارکرد حصر و قصر در غزليات حافظ،مجله کاوش نامه دانشگاه يزد، http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_595.html.

7-شیرین رزمجو بختیاری، الهام خلیلی جهرمی، 1390، نقد اسطوره گراي باب ديوگاوپاي و داناي ديني مرزبان نامه،مجله زبان‌وادب فارسي دانشگاه آزاد واحد فسا.

8-محمدیوسف نیری، شیرین رزمجو بختیاری، الهام خلیلی جهرمی، 1392، اشعار يوناني در ديوان کبير مولوي،مجله ادب فارسي دانشگاه تهران، https://jpl.ut.ac.ir/article_35893.html.

9-الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، محمدیوسف نیری، 1393، بررسي نسخه شناسي و سبک شناسي اشعار ترکي مولانا،ميراث مکتوب تهران، http://www.am-journal.ir/article_46418.html.

10-محمدیوسف نیری، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، 1393، لزوم تصحيح دوباره غزليات شمس،مجله شعر پژوهي دانشگاه شيراز، http://jba.shirazu.ac.ir/article_1956.html.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1-رزمجو بختیاری ش، خلیلی جهرمی ا، 1398، تحلیل ترجمه های انگلیسی ابیاتی از حافظ (مطالعه موردی برداشت‌های نادرست از زبان مبدا)،چهاردهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه ارومیه.

2-خلیلی جهرمی ا، رزمجو بختیاری ش، 1398، دستوری شدگی یا دستوری زدایی،چهاردهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه ارومیه.

3-رزمجو بختیاری ش، خلیلی جهرمی ا، 1395، تصحیف در دیوان کبیر مولوی،یازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیلان.

4-خلیلی جهرمی ا، رزمجو بختیاری ش، 1395، هله ای شارح دلها تو بگو شرح غزلها (مولوی شارح کلیات شمس)،یازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیلان.

5-خلیلی جهرمی ا، نیری م.ی، رزمجو بختیاری ش، 1394، بررسی نسخه شناسی سه غزل سرگردان،دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

6-رزمجو بختیاری ش، نیری م.ح، خلیلی جهرمی ا، 1394، چند غزل افتاده از دیوان کبیر مولوی،دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

7-خلیلی جهرمی ا، نیری م.ی، رزمجو بختیاری ش، 1393، ناگفته هایی از یک نسخة خطی (نسخة نخجوانی دیوان کبیر مولوی)،نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه بجنورد.

8-نیری م.ی، خلیلی جهرمی، ا، رزمجو بختیاری، ش، 1393، بررسی نسخه شناسی ساختار چند غزل از دیوان کبیر مولوی،نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه بجنورد.

9-نیری م.ی، رزمجو بختیاری ش، 1391، مطالعه تطبیقی میان اندیشه وحدت وجود عراقی و عارف آلمانی مایستر اکهارت،هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

10-حسنلی ک، رزمجو بختیاری ش، 1391، واکاوی و بازشناسی دیدگاه محمدعلی بهمنی درباره شعر و شاعری در آیینه آثارش ،هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

11-خلیلی جهرمی ا، نیری م.ی، رزمجو بختیاری ش، 1394، بررسی نسخه شناسی و سبک شناسی غزل آواز عشق در کتاب سال دوم متوسطه،همایش ملّی بررسی موضوعی کتابهای درسی زبان و ادبیات فارسی، شیراز.

12-جوکار ن، خلیلی جهرمی ا، رزمجو بختیاری ش، 1393، کفر زلف (رد پای ابلیس در داستان آدم)،همایش ملی انواع ادبی در ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.

13-خلیلی جهرمی ا، رزمجو بختیاری ش، 1392، از آرکی تایپ طلب تا سمبول آفتاب،هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.

14-رزمجو بختیاری ش، خلیلی جهرمی ا، 1392، سعدی «طنز»یم گری رند،هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.

15-نیری م.ی، خلیلی جهرمی، ا، رزمجو بختیاری، ش، 1392، 703 یا 730 (بررسی ترقیمة یکی از نسخ دیوان کبیر)،دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی.
کتاب های چاپ شده (1)

1-الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، 1395، راندة بهشت (طرید الفردوس)،ترجمه سه داستان کوتاه عربی، دو زبانه، انتشارات بین المللی نوید شیراز.
دروس تدریس شده (39)

1-مقدمات زبان شناسي، کارشناسي،نيمسال دوم 99.

2-مرصادالعباد، کارشناسي،نيمسال دوم 99.

3-کليله و دمنه، کارشناسي،نيمسال دوم 99.

4-نظريه ها و نقد ادبي، کارشناسي ارشد،نيمسال دوم 99.

5-خاقاني و نظامي، کارشناسي ارشد،نيمسال اول 99.

6-شاهنامه 2، کارشناسي،نيمسال اول 99.

7-سبک شناسي نثر، کارشناسي،نيمسال اول 99.

8-متون منتخب نثر ادبي عرفاني، کارشناسي،نيمسال اول 99.

9-حافظ، کارشناسي،نيمسال اول 99.

10-خاقاني، کارشناسي،نيمسال اول 99.

11-سبک‌شناسی 1، نظم، کارشناسی،نیمسال دوم 98.

12-مبانی عرفان و تصوف، کارشناسی،نیمسال دوم 98.

13-متون نثر 4، متون ادبی عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد، کارشناسی،نیمسال دوم 98.

14-حافظ، کارشناسی،نیمسال دوم 98.

15-ادبیات داستانی، کارشناسی،نیمسال دوم 98.

16-مرجع‌شناسی و روش تحقیق 1، کارشناسی،1398.

17-سبک شناسی نثر، کارشناسی،نمیسال اول 1398.

18-متون ادبی تاریخی با تأکید بر تاریخ بیهقی، کارشناسی،نیمسال اول 1398.

19-متون نظم تعلیمی، کارشناسی،نیمسال اول 1398.

20-آیین نگارش و ویرایش، کارشناسی،نیمسال اول 1398.

21-زبان فارسی، کارشناسی،1398.

22-متون ادبی عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد، کارشناسی،1397.

23-سبک شناسی نظم، کارشناسی،1397.

24-مبانی عرفان و تصوف، کارشناسی،1397.

25-مبانی آموزش زبان فارسی، کارشناسی،1397.

26-اشعار سعدی، کارشناسی،1397.

27-روش تحقیق 2، کارشناسی،1397.

28-فارسی عمومی، کارشناسی، دانشگاه شیراز،1391ـ 1395.

29-غزلیات مولوی، کارشناسی، دانشگاه حافظ شیراز،1392.

30-فارسی عمومی، کارشناسی، دانشکدة خبر شیراز،1392.

31-مثنوی‌های عطار، کارشناسی، دانشگاه حافظ شیراز،1393-1395.

32-کشف الاسرار، کارشناسی، دانشگاه حافظ شیراز،1394-1395.

33-عروض و قافیه، کارشناسی، دانشگاه حافظ،1395.

34-کارگاه مقاله‌نویسی، کارشناسی، دانشگاه حافظ شیراز،1394ـ1397.

35-کشف المحجوب، کارشناسی ارشد، دانشگاه حافظ شیراز،1394-1397.

36-منتخب متون نثر ادبی عرفانی، کارشناسی، دانشگاه حافظ،1394-1397.

37-تاریخ بیهقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه حافظ شیراز،1396.

38-تحقیق در دستور زبان فارسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه حافظ شیراز،1396.

39-ناصرخسرو و سنایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه حافظ شیراز،1396.
جوایز و افتخارات (1)

1- 1393، برنده جايزه محقق جوان در بزرگداشت مولانا ،دانشگاه شهيد بهشتي.