• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه مدرسی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • f.modarresi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی . مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 1368 تا 1376 * معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1378 تا 1379* معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1384 به مدت شش سال.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (85)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (95)
کتاب های چاپ شده (16)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (32)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه مدرسی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
        بیوگرافی کوتاه

عضو هیئت علمی گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی . مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 1368 تا 1376 * معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1378 تا 1379* معاون پژوهشی دانشکده ادبیات از سال 1384 به مدت شش سال.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (85)

1- "Vibrational Assignment and Structure of Dibenzoylmethane .A Density Functional Theoretical Study", Spectrochimica ACTA(part A) ELSEVIER, 2007.

2- "Land Use Effects on Sediment Yields and Soil Loos Rates in Small Basins of Triassic Sandstone Near Sydney, NSW , Astralia", J. CATENA, 2002.

3-فاطمه مدرسی ,سهراب سعیدی, "نمودهای مردم شناسی در گویش میناب", پژوهشنامه اورمزد, 1494, 5,7.

4-فاطمه مدرسی و سهراب سعیدی, "بررسی فعل و نکات دستوری در کشف المحجوب", پژوهشنامه اورمزد, 1394, 2,2.

5-فاطمه مدرسی و فرشته رستمی, "دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده", فنون ادبی, 1394, 13,2.

6-فاطمه مدرسی -علی اکبرکمالی نهاد, "نقاب و ناثیر آن در ساخت فضای شعر محمد رضا شفیعی کدکنی", زیبایی شناسی ادبی ادندیشه های ادبی ), 1394.

7-فاطمه مدرسی و قاسم مهراور, "نگاهی به شعر نو تغزلی و شاعران صاحب سبک", پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان بلوچستان, 1394, 12117,5.

8-فاطمه مدرسی vرحیم کوشش, "تجلی خویشکاریهای زن در نوحه ها و مویه های زنان شاهنامه", ادب و زبان کرمان, 1394, 38,38.

9-الناز عزتی(دانشجو) و فاطمه مدرسی, "پایان ناپذیری شخصیت در داستان پایانی سیمین دانشور", کاوش نامه, 1393.

10-قاسم مهرآور(دانشجو) و فاطمه مدرسی, "تجلی مضامن ادبیات پایداری و انقلاب اسلامی در اشعار سلمان هراتی", بهارستان سخن, 1393.

11-فاطمه مدرسی، فرشته رستمی, "جلوه های ادبیات پایداری در سروده های فرخی یزدی", نشری? ادب پایداری, 1393.

12-فاطمه مدرسی و قاسم مهرآور, "نگاهی به کار برد وجوه افعال در اشعار سلما ن هراتی", ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, 1393.

13-فاطمه مدرسی، فروغ صهبا و طیبه کشتکار, "بررسی آثار زن در آثار مهدی شجاعیبا تکیه بر مجموعه داستان های کوتاه سانتاماریا", بهار ادب, 1393.

14-فاطمه مدرسی و فرزانه وزوایی و ثانیه مخبر, "ساختار تکیه و آهنگ زبان زبان شمس تبریزی", زبا ن شناخت پژ وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, 1393.

15-فاطمه مدرسی, "بررسی نمادهای مشترک سه یار مولانا", ادب و زبان فارسی کرمان, 1392.

16-فاطمه مدرسی و زهرا خجسته مقال, "جلوه های مقاومت و پایداری در اشعار طاهره صفارزاده", نشری? ادبیات پایداری, 1392.

17-فاطمه مدرسی و مریم عرب, "عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات", فنون ادبی, 1392.

18-فاطمه مدرسی, "نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات", فنون ادبی, 1392.

19-فاطمه مدرسی, "بررسی ساختار روایی اسرارالتوحید بر اساس شیوه های شخصیت پردازی", سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب), 1392.

20-فاطمه مدرسی،اسماعیل شفق، امید یاسینی, "بررسی کانون روایت در اسرار التوحید", پژوهشنام? نقد ادبی و بلاغت, 1392.

21-فاطمه مدرسی، اسماعیل شفق، امید یاسینی, "تحلیل حکایات تعلیمی تذکره الاولیا بر پای? الگوی روایی گریماس", پژوهشنام? ادبیات تعلیمی, 1392.

22-فاطمه مدرسی, "نقد کتاب عرفان و تفکر", پژوهش نام انتقادی متون, 1392.

23-فاطمه مدرسی, "انسجام متنی مقالات شمس تبریزی", پژوهشنامه نقد ادبی, 1391, 1,1.

24-مریم عرب، فاطمه مدرسی, "بلاغت نثر صوفیان خطابی در تمهیدات عین القضات", کاوش نامه, 1391.

25-فاطمه مدرسی, "تاثیر رمانتیسم در آثار میزاده عشقی", فنون ادبی, 1391, 2,7.

26-دکتر فاطمه مدرسی ، الناز عزتی, "مشابهات برخی از اسطورههای توتمیک ایرانیان و ترکان", فصلنام? ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی, 1391.

27-فاطمه مدرسی-فوزیه فتاحی ( دانشجو), "بازتاب گیاهان دارویی در دیوان حافظ", فصلنامه زبان وادب فارسی _ دانشگاه آزاد سنندج, 1391, 3,1.

28-فاطمه مدرسی, "بررسی کهن الگوی سایه در اشعار اخوان ثالث", ادبیات پارسی معاصر, 1391, 2,2.

29-فاطمه مدرسی- الناز عزتی (دانشجو), "حرکت براساس داستان اسطقس سیمین دانشور از منظر نقد اساطیری", مجله بوستان ادب دانشگاه شیراز, 1391, 4,1.

30-فاطمه مدرسی-نسرین سیفی, "قلعه دختر", مجله مطالعات ایرانی- دانشگاه کرمان, 1391, 11,1.

31-فاطمه مدرسی- علی صمد ی(دانشجو), "مقاله رمانتیک", فنون ادبی, 1391, 4,1.

32-فاطمه مدرسی- رقیه کاظم زاده ( دانشجو), "نگاهی به نوآوری های محمد علی بهمنی در فرم غزل", نشریه پژوهشنامه زبان وادب فارسی ( گوهر گویا), 1391, 6,1.

33-فاطمه مدرسی, "ویژگی های مینیمالیستی در برخی داستان بیت های دیوان مولانا", سبک شناسی نظم ونثرفارسی, 1391, 4,7.

34-فاطمه مدرسی, "بایزید بسطامی و مشرب عرفانی او", دانشگاه آزاد اسلامی سنندج, 1390.

35-فاطمه مدرسی، پیمان ریحانی نیا, "بررسی کهن الگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث", پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, 1390.

36-فاطمه مدرسی، یونس شعاعی, "تجلی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفار زاده", پژوهش نامه زبان و ادب فارسی, 1390.

37-فاطمه مدرسی، رقیه کاظم زاده, "تکرار واژه یکی از شگردهای برجسته سازی در غزل حسین منزوی", ادبیات پارسی, 1390.

38-فاطمه مدرسی، مریم عرب, "جایگاه قرآن و تاویل آن در تمهیدات عین القضات همدانی", معرفت, 1390.

39-فاطمه مدرسی، مریم عرب, "سبک نگارش تمهیدات عین القضات همدانی بر پایه احوال مخاطب", فصل نامه سبک شناسی نظم ونثر فارسی( بهار ادب), 1390.

40-فاطمه مدرسی، فاطمه ستاری, "کرامت انسان در قرآن با تاکید بر مثنوی معنوی", پژوهش نامه اخلاق, 1390.

41-فاطمه مدرسی، الناز عزتی, "نمود اسطوره گیاه پیکری در داستان های کوتاه دانشور یکی از خصیصه های سبکی وی", فصل نامه تخصصی سبک شناسی نظم ونثر فارسی, 1390.

42-فاطمه مدرسی- حجت اله همتی, "هستی شناسی نور وظلمت در اندیشه شیخ اشراق", فصلنامه زبان وادب فارسی - دانشگاه آزاد سنندج, 1390, 3,1.

43-فاطمه مدرسی- رقیه کاظمی (دانشجو), "آزادی عنصر غالب غزل های نمادین منزوی", نشریه ادبیات پایداری- دانشگاه شهید باهنر کرمان, 1390, 4,1.

44-فاطمه مدرسی- کیوان کورگ (دانشجو), "ریخت شناسی داستان های سند باد بحری", بهارستان سخن- دانشگاه آزاد خوی, 1390, 4,1.

45-فاطمه مدرسی- دونا همتی ومریم عرب ( دانشجو), "شط حیات عین القضات همدانی", فصلنامه ادبیات عرفانی واسطور شناختی, 1390, 7,1.

46-فاطمه مدرسی، مهرداد قدرت دیزجی, "بررسی کهن ترین میهن پارسیان در ایران.بررسی دیدگاهها", تاریخ اسلام وایران, 1389.

47-فاطمه مدرسی، مهرویه رضیه, "زن در اندیشه و زندگی مولانا", ادبیات عرفانی اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی, 1389.

48-فاطمه مدرسی، محمد بامدادی, "نگاهی بینا متنی به یکی از اساطیر آسیای غربی و تطبیق آن با اسطوره ضحاک در شاهنمامه فردوسی", نشریه ادبیات تطبیقی( دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر, 1389.

49- "اشنایی زدایی و هنجار گریزی واژگان در اشعار فروغ فرخزاد", فصلنامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان, 1388.

50- "تحلیل و تحول آرایه های زیبایی شناختی در شعر معاصر", پژوهشنامه زبان و ادب فارسی, 1388.

51-فاطمه مدرسی، محمد بامدادی, "رویکرد کهن گرایانه به اشعار م.سرشک", ادب فارسی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, 1388, 1,1.

52-فاطمه مدرسی، محمد بامدادی, "نگاهی به اثر پذیری اشعار شفیعی کدکنی از آثار قدما", فصل نامه زبان و ادبیات فارسی( ادب پژوهشی), 1388.

53- "نگاهی به فراهنجاری دستوری در اشعار م.سرشک", پژوهشنامه زبان و ادب فارسی, 1388.

54- "تاملی در زبان ادبی رودکی", پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, 1388.

55- "متناقض نمایی در شعر فروغ فرخزاد", فصلنامه ادبیات فارسی, 1387.

56- "آب در باور ایرانی", مجله مطالعات ایرانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان, 1387.

57-فاطمه مدرسی, "نظری بر غزلیات امیر خسرو دهلوی", فصل نامه زبان و ادب فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی(آینه ادب), 1387, 1,1.

58- "نقد صورتگرایانه غزلیات حافظ", فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات بهار ادب, 1387.

59- "باستان گرایی در شعر حمید مصدق", کاوش نامه(مجله علمی پژوهشی), 1386.

60- "دبیر و دبیری در سده های چهارم و پنجم هجری", فصلنامه علمی تخصصی علامه, 1386.

61- "رویکردی به ارکان زیبا شناسی هزاره دوم آهوی کوهی"و" آینه ای برای صداها""", فصلنامه زبان و ادب فارسی, 1386.

62- "خورشید و خفاش در مثنوی", فرهنگ ویژه نامه مولوی, 1386.

63- "سطح عارف و گستاخی دیوانه در مثنوی های عطار", فرهنگستان زبان و ادب فارسی, 1386.

64- "عقل و عقلانیت در مثنوی مولوی", فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1386.

65- "اشنایی زدایی و هنجار گریزی نحوی در اشعار فروغ فرخزاد", مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه سمنان, 1385.

66- "زیبا شناسی موسیقی در اینه ای برای صداها " و"هزاره دوم آهوی کوهی""", مجله دامشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان, 1385.

67- "مبانی زیباشناختی در غزلیات زمزمه های م.سرشک", مجله علمی-تخصصی موسسه تحقیقاتی سه علامه تبریزی, 1385.

68- "مهر وطن در شعر گوندگان پارسی گوی از اغاز تا مشروطیت", فصلنامه علمی-تخصصی, 1385.

69- "اسطوره جمشید با نگاهی به سرگذشت سلیمان نبی", مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1385.

70- "بازتاب چند باور مهری در سرودهای خاقانی", نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1385.

71- "سیر مشروطه خواهی در ادبیات و شاعران دوره مشروطه با تکیه بر باز آفرینی عناصر هویت ملی", مجله مطالعات علمی-پژوهشی, 1385.

72- "نظری بر کتاب نواخوان بزم صاحبدلان""", نامه علوم انسانی, 1385.

73- " آشنایی زدایی و هنجارگریزی در اشعار نیمایی اخوان ثالث", فصلنامه علامه, 1384.

74- "بازتاب باستان گرایی در اشعار نیمایی اخوان ثالث", مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان, 1384.

75- "زبان و ادب پارسی در آسیای صغیر", نامه فرهنگستان, 1384.

76- "موسیقی سوگنامه ها", فصلنامه علامه, 1384.

77- " تاملی در زندگی ئ اندیشه های عرفانی ابن سینا", نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (کرمان), 1383.

78- "خورنه مزدایی و بازتاب آن در آثار سهروردی و فردوسی", مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان, 1382.

79- "دو گل از گلزار اندیشه های سمنانی", فصلنامه پژوهشی فرهنگی هنری(فرهنگ قومیس), 1381.

80- "صدرای شیرازی، حکیمی عارف", مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, 1381.

81- "اقبال لاهوری، نغمه سرای بیداری", مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, 1379.

82- "از غنا تا غزل", فصلنامه ادبیات فارسی, 0.

83- "قاعده افزایی در شعر حمید مصدق", نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 0.

84- "مقایسه سبک تاویل احمد غزالی و ابوالفضل رشید الدین میبدی", فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی, 0.

85- "نگاهی به موسیقی اشعار محمد رضا شفیعی کدکنی", مطالعات زبانی بلاغی, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (95)

1- "Ahlyyat and Ghairyyat in Molana s Masnavi", 6th european conference of iranian studes, 2007.

2- "احمد رضا احمدي، آثار و انديشه هاي او", همايش ملي فرهنگ اسلام و ايران كرمان شناخت, 1389.

3- "ارتباط ادبيات فارسي و تاريخ به روايت عبدالحسين زرين كوب", اولين همايش بين المللي ميان رشته اي علوم انساني, 1394, تهران,ايران.

4- "اروميه نوزدهمين گهواره علم وادب ايران", همايش هم انديشي شهر ايرانيشهر تاريخي فرهنگي ومذهبي اروميه, 1391, اروميه,ايران.

5- "اسطوره آب و تقدس آن نزد ايرانيان بر پايه متوني از ادب فارسي", همايش ملي و ميا ن رشته اي آب و ارزشهاي فرهنگي آن, 1388.

6- "اسطوره كيومرث گل شاه", دومين همايش پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي, 1382.

7- "اسطوره مهر در مثنوي مولانا", خلاصه مقالات همايش مولانا و حكيم سبزواري, 1386.

8- "اعياد و نمود آن در تاريخ بيهقي", پنجمين همايش زبان و ادب فارسي, 1389.

9- "انسجام متني در غزل نزاري قهستاني", همايش ملي نقد و تحليل زندگي، شعر و انديشه حكيم نزاري قهستاني, 1393, بيرجند,ايران.

10- "اهليت و غيريت در مثنوي مولوي", مجموعه مقالات پژوهشي مولانا 4, 1386.

11- "اهميت صالح بودن و عاقل بودن در برقراري روابط اجتماعي در مثنوي معنوي", ذومين گنگره بين المللي زبان و ادبيات ف, 1394, تهران,ايران.

12- "آميختگي زبان حماسي با طنز در شعر اخوان ثالث", همايش اخوان ثالث, 1394, يزد,ايران.

13- "باز تاب فرهنگ عامه ايراني در سفرنامه هاي خارجي", همايش بين المللي انسان و هويت فراموش شده, 1393, شبستر,ايران.

14- "بازتاب فرهنگ مردمي در آثار آل احمد", چهارمين همايش زبان وادبيات فارسي -دانشگاه گيلان, 1387.

15- "بانو گشسپ نامه؛ شادترين منظومه ي حماسي اير ان", هشتمين همايش بين المللي ترويج, 1392, زنجان,ايران.

16- "بررسي انگاره هاي كهن الگويي در اشعار اخوان ثالث", چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1388.

17- "بررسي تأثير پذيري اشعار امير عليشير نوايي از پيشينيان", دهمين همايش بين المللي انجمن ترويج, 1394, اردبيل,ايران.

18- "بررسي تقابل هاي دوگانه و اضداد در دفتر اول مثنوي مولانا", كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي, 1392, وان,تركيه.

19- "بررسي سبك شناسانه نثر مرصادالعباد", همايش بين الماللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي, 1391, تهران,ايران.

20- "بررسي علل ورود واژه از زبان تركي به فارسي", دومين همايش بين المللي پيوندهاي زباني و ادبي ايران و تركيه, 1393, تهران,ايران.

21- "بررسي كهن الگوي سايه در اشعار فروغ فرخزاد", پنجمين همايش انجمن زبان و ادب فارسي, 1389.

22- "بررسي ماهيت نماد و تحليل دگرديسي نماد حيوانات در متون فلسفي و متون عرفاني", نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي, 1393, بيرجند,ايران.

23- "بررسي نمادپردازي آب در اشعار مهدي اخوان ثالث", همايش ملي و ميان رشته اي آب و ارزشهاي فرهنگي آن, 1388.

24- "بن مايه هاي ادبيات پايداري در اشعار و ترانه هاي عبالجبار كاكايي", چهارمين كنگره سراسري ادبيات پايداري, 1392, كرمان,ايران.

25- "بهار و قصيده", همايش بزرگداشت ملك الشعرا بهار, 1376.

26- "بهمني شاعري متعهد", دومين همايش استاني ادب مقاومت پارسي, 1393, همدان,ايران.

27- "پروين ،عارف اخلاق گراي اجتماعي", كنگره بزرگداشت يكصدمين سال تولد پروين اعتصامي, 1386.

28- "پيام جهاني فردوسي", خلاصه مقالات بزرگداشت يادروز حكيم ابوالقاسم فردوسي, 1388.

29- "تاثير زبان مرصاد العباد بر غزليات حافظ", انجمن علمي زبان وادبيات فارسي, 1389, سبزوار,ايران.

30- "تاملي چند در غزليات قاسم انوار", مقالات هم انديشي زبان و ادبيات فارسي در سده ي نهم, 1383.

31- "تأثيرپذيري سلطان سليمان", دومين همايش بين المللي پيوندهاي زباني و ادبي ايران و تركيه, 1393, تهران,ايران.

32- "تجلّي مفاهيم انقلاب اسلامي در اشعار سلمان هراتي", دومين همايش استاني ادب مقاومت پارسي, 1393, همدان,ايران.

33- "تجلي مفهوم كاروان و كارواني در فرهنگ و ادب فارسي", مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي«انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي», 1389, مازندران,ايران.

34- "تحليل بينامتني اشعار امير عليشير نوايي و حافظ", امير عليشير نوايي, 1393, مشهد,ايران.

35- "تحليلي نمادين و روان شناختي از پير پارسا و دختر ترسا", همايش ادبي فارسي نمود نظريه هاي مدرن در ادبيات كلاسيك, 2003.

36- "توجه به مسايل اجتماعي در شعر نزاري قهستاني", همايش ملي نقد و تحليل زندگي، شعر و انديشه حكيم نزاري قهستاني, 1393, بيرجند,ايران.

37- "جلوه هاي مدح و انتقاد در اشعار ناصرخسرو", دهمين همايش بين المللي ترويج, 1394, اردبيل,ايران.

38- "چند حديث پند آموز نبوي در آينه ي مثنوي مولوي", كنفرانس رسول مهر, 1385.

39- "حديث عشق در كلام عين القضات همدان", نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي, 1393, بيرجند,ايران.

40- "حسام الدين بازتاب تيغ شمس", همايش بين الماللي حسم الدين چلبي ومثنوي معنوي, 1390, وان,ايران تركيه.

41- "حسام الدين باني گسترش آيين فتوت در آسياي صغير", نخستين كنگره بين الماللي حسام الدين چلبي, 1390, اروميه,ايران.

42- "حسام الدين چلبي ومثنوي معنوي", همايش بين الماللي حسام الدين چلبي ومثنوي معنوي, 1390, وان,ايران وتركيه.

43- "داستان زال به زبان فردوسي و سهروردي", مجموعه مقالات به قلم گروهي از نويسندگان(به كوشش منوچهر اكبري), 1390, تهران,ايران.

44- "دو زبان ، همسايه ، دو ادبيات ، همبسته", پيوند هاي زباني وادبي ايران وتركيه, 1391, تهران,ايران.

45- "رمز پردازي در تمهيدات عين القضات همداني", مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي«انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي», 1390, مازندران,ايران.

46- "ريخت شناسي چند قصه از قصه هاي صمد بهرنگي با تكيه بر الگوي پراپ", ادبيات عامه, 1393, رفسنجان,ايران.

47- "زبان پارسي ورمزماندگاري آن", موسسه مطالعات ملي, 1384.

48- "زبان فارسي ركن اصلي وحدت ملي و هويت ايراني", همايش بين المللي اتحادملي و انسجام اسلامي -دانشگاه لرستان, 1386.

49- "زيباپرستي از منظر عين القضات همداني", پرنيان: خلاصه مقالات پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادبيات فارسي, 1389, سبزوار,ايران.

50- "زيباشناسي موسيقي در آينه اي براي صداها و هزاره دوم آهوي كوهي", نخستين گردهمايي علمي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1385.

51- "سماع معنوي از فرش بر عرش", كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي, 1392, وان,تركيه.

52- "سوته دلي از تبار قلندران عاشق", همايش بزرگداشت باباطاهر, 1379.

53- "سيماي پيامبر ص در مثنوهاي عطار", همايش بين الملي سيره شناختي پيامبراعظم, 1385.

54- "سيماي جنگ در شعر قيصرامين پور", دومين همايش استاني ادب مقاومت پارسي, 1393, همدان,ايران.

55- "شاخصه هاي زبان صوفيانه در تمهيدات عين القضات همداني", همايش ترويج زبان فارسي, 1394, اردبيل,ايران.

56- "شطحيات رابعه عدويه", مجموعه مقالات ششمين همايش بين المللي«انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي», 1390, مازندران,ايران.

57- "شطحيات سنايي", ثناي سنايي, 1388.

58- "شگرد تكرار و شيوه هاي آن در شعر فروغ فرخزاد", كارنامه صد سال شعر زبان فارسي, 1388.

59- "شگردهاي بياني غزليات سيمين بهبهاني", كارنامه صد سال شعر زنان فارسي, 1388.

60- "طبيعت گرايي رودكي", رودكي سرآمدشاعران فارسي -دانشگاه تهران, 1387.

61- "طنين عشق در مثنوي معنوي", همايش بزرگداشت مولانا جلال الدين بلخي, 1385.

62- "عماد فقيه پير طريقت", همايش بزرگداشت خواجه عماد فقيه كرماني, 1381.

63- "عنصر زبان در آثار احمد محمود", سومين گردهمايي انجمن ترويج زبان وادب فارسي -تهران, 1387.

64- "عنصر مسلط در شعر حميد مسلط", سخن پرنيان: پنجمين همايش پژوهش هاي زبا و ادبيات فارسي, 1389, سبزوار,ايران.

65- "عنصر مسلط در شعر حميد مصدق", پنجمين همايش پژوهش هاي زبان و ادب فارسي, 1389.

66- "عيار و عياري در گستره تاريخ(از آغار تا صفاريان)", سمينار صفاريان در تاريخ و فرهنگ ايران, 1379.

67- "فريدون اژدركش از ايران مزدايي تا ايران اسلامي", شاهنامه پژوهي, 1385.

68- "قاعده افزايي در غزليات شمس", بزرگداشت مولاناجلال الدين بلخي -دانشگاه اصفهان, 1387.

69- "قاعده كاهي نوشتاري در شعر نو", سومين گردهمايي انجمن ترويج -تهران, 1387.

70- "كاركردهاي زبان سنايي درغزليات", ثناي سنايي, 1388.

71- "كهن الگوي آرمانشهر در منطق الطير عطار نيشابوري", هفتمين همايش بين الماللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي, 1391, تهران,ايران.

72- "كهن الگوي پرواز", هشتمين همايش بين المللي ترويج, 1392, زنجان,ايران.

73- "كهن گرايي در آيينه اي براي صداها", سومين گردهمايي انجمن ترويج -تهران, 1387.

74- "مخاطبهاي شهريار", كنگره بين المللي استاد شهر يار, 1392, تهران,ايران.

75- "منظورشناسي تشبيهات رباعيات ابوسعيدابوالخير", كنگر? ملي بزرگداشت عارف نامي ابوسعيد ابوالخير, 1393, تربت حيدريه,ايران.

76- "مولانا و چالش هاي انسان امروز", سومين سمپوزيوم بين المللي مثنوي معنوي, 1393, اروميه,ايران.

77- "نام اقوام در جغرافياي ايران", همايش ملي مهندسي نام ونام گذاري, 1391, اروميه,ايران.

78- "نظامي درمناجات", تجلي عرفان در سخن سخنوران آذربايجان, 1385.

79- "نفوذ و گسترش زبان فارسي در هند از ديرينه ترين ايام", هفتمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادبيات فارسي, 1389.

80- "نقد و بررسي كهن الگو هاي سايه و نقاب در سروده هاي پروين اعتصامي", كارنامه صد سال شعر زنان فارسي سرا, 1390, تهران,ايران.

81- "نگاه پروين به ادم و ادميت", كنگره بزرگداشت پروين اعتصامي, 1386.

82- "نگاهي اجمالي به ادبيات انقلاب اسلامي", اولين همايش ادبي نگرشي تحليلي بر ادبيات انقلاب اسلامي, 1386.

83- "نگاهي بر اوزان سوگ نامه هاي خاقاني و مقايسه با ديگر سوگ سرايان", مجموعه مقالات برگزيده همايش خاقاني شناسي, 1387.

84- "نگاهي به برجسته سازي هاي زباني درقصايدسنايي", ثناي سنايي, 1388.

85- "نگاهي به زبان و ادب فارسي در مداري ارمنستان امروز", ششمين مجمع بين المللي استادان زبان و ادب فارسي, 1387.

86- "نگاهي به عنصر غالب يا مسلط در اشعار سيمين بهبهاني", كارنامه صد سال زنان پارسي سرا, 1390, تهران,ايران.

87- "نگاهي به كاربرد وجوه افعال در اشعار سلمان هراتي", هفتمين همايش بين الماللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي, 1391, تهران,ايران.

88- "نگاهي به مضامين مشترك مثنوي ولوي و پروين اعتصامي", كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي, 1392, وان,تركيه.

89- "نگاهي به موسيقي اشعار محمد رضا شفيعي كدكني", چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1388.

90- "نگرشي تطبيقي به قصه ي غربت غريبه" سهروردي و " شاه و كنيزك" مولوي"", پنجمين همايش انجمن زبان و ادب فارسي, 1389.

91- "نماد و سمبل در اشعار منوچهر آتشي", چهارمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1388.

92- "نمود باستانگراي در شعرحميد مصدق", خلاصه مقالاتي دومين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي, 1386.

93- "وحدت اديان از نگاه مولانا و عين القضات", كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي, 1392, وان,تركيه.

94- "وحدت اقوام و مذاهب از ديدگاه مولانا و شهريار تبريزي", كنفرانس بين المللي تأثيرپذيري معاصران از مثنوي معنوي, 1392, وان,تركيه.

95- "هماهنگي زبان و عاطفه در شاهنامه فردوسي", خلاصه مقالات بزرگداشت يادروز حكيم ابوالقاسم فردوسي, 1388.
کتاب های چاپ شده (16)

1-فاطمه مدرسی, "دیوان سلطان سلیمان قانونی( متخلص به محبی", 1394.

2-فاطمه مدرسی, "زبان فارسی در گستره تمدن ایرانی", 1394, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

3-فاطمه مدرسی, "ماهیان جدا از آب تأملی در سروده های طاهره صفارزاده", 1394.

4-فاطمه مدرسی و وحید رضایی تازه کندی, "شرح و تصحیح دیوان طرزی افشار", 1393, ناشر معتبر خارجی,تالیف.

5-فاطمه مدرسی و مریم عرب, "کعبه دل", 1393.

6-فاطمه مدرسی, "گلی بر اورنگ طبیعت", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

7-فاطمه مدرسی, "سلامان وابسال خواجه زین العابدین مشهور به عبدی بیگ ونویدی شیرازی", 1391.

8-فاطمه مدرسی, "درآمدی اجمالی بر پسا استعمار گری", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

9-فاطمه مدرسی-الناز ملکی, "شعر فروغ فرخزاد در بوته نقد زیبایی شناسی", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

10-فاطمه مدرسی, "فرهنگ توصیفی نقد و نظریه های ادبی", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

11-فاطمه مدرسی، محمد امیر عبیدی نیا, "طبقات الشفاعیه فارسی(جلد دوم)", 1390.

12-فاطمه مدرسی،محمد امیر عبیدی نیا, "طبقات الشفاعیه( جلد اول)", 1390.

13- "سیمرغ در آینه سیمرغ", 1388.

14- "سیمای رسول مهر در ادب پارسی", 1387.

15- "از واج تا جمله", 1386.

16- "ویراستاری علمی و ادبی کتاب تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان", 1385.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1- "بررسی عنصر غالب یا مسلط در اشعار شفیعی کدکنی(م. سرشک) و تطبیق آن با عنصر غالب اشعار هوشنگ ابتهاج(ه. ا. سایه)", دانشگاه ارومیه, 1393, بنیادی.

2- "نمادگرایی حیوانات در متون فلسفی و عرفانی از آغاز تا پایان قرن هشتم (با تکیه بر آثار ابن سینا، سهروردی، عطار و مولانا)", دانشگاه ارومیه, 1393, بنیادی.

3- "شیوه تاویل احمد غزالی و مقایسه آن با ابوالفضل میبدی", دانشگاه ارومیه, 1389.

4-فاطمه مدرسی, - 2.بهمن نزهت 50%, "پژوهشی در احوال و زندگانی عارفان آذربایجان", دانشگاه ارومیه, 1387.

5-فاطمه مدرسی, - 2.بهمن نزهت 50%, "نقش رباط ها و کاروانسراها در اشاعه فرهنگ و تمدن اسلامی", دانشگاه ارومیه, 1390, بنیادی.

6-فاطمه مدرسی, - 2.مهرداد قدرت دیزجی 50%, "غرب دریاچه ارومیه در دوره تاریخی (دوره هخامنشی)", دانشگاه ارومیه, 1389.
پایان نامه ها (32)

1-زينب رهير كومله, "بررسي مسايل تعليمي و اخلاقي در قصايد محمد تقي بهار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-زيبا عباسي, "مقايسه مسايل اخلاقي و تعليمي قابوسنامه با آثار اخلاقي دوره تيموريان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-فرزانه مجاوريشنتال, "نگاهي به كهن الگوها در شعر قيصر امين پور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-امير نجفي چناري, "بررسي نشانه ها و دلايل كفر انگاري در برخي از شاعران معاصر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-شعيب حاجي حسن, "بررسي و مقايسه زبان ادبي در شعر قيصر امين پور و محمد علي بهمني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-جوان محمد علي, "زيباشناسي در غزليات حويزي( قاصد)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-مريم جباري ثاني, "بررسي مضامين شعري و زباني عليرضا قزوه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

8-فربا ملك زاده, "بررسي تأثيرپذيري اشعار فارسي اميرعليشير نوايي از پيشينيان بر اساس نظري? بينامتنيت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

9-شبنم رستگاري, "مقايس? عناصر داستاني غزيز و نگار با ليلي و مجنون", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-مهدي پرويزي, "بررسي كهن الگوهاي سايه، مادر، قهرمانو گذر از آب و آتش در شاهنامه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-قاسم واعظي, "سوگنام? شاعران در سوگ شاعران ديگر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

12-سكينه خوش نهاد, "بررسي پيوندهاي موسيقي و محتوا در غزليات شمس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-رزگار ابوبكرزاده, "شادي عنصر گمشده در ادبيات معاصر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-محمد نعماني, "بررسي مضامين و زبان شعر احمد عزيزي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

15-فرشته رستمي, "بررسي زبان ادبي اشعار فارسي طاهره صفارزاده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

16-سميرا سهرابي, "بررسي سبك نثر عبهر العاشقين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

17-آسو رحيمي, "سبك شناسي اشعار محمد زهري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

18-اكرم وفائي, "نگاه پر مهر پروين اعتصامي به جهان هستي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

19-مرضيه خوشحال, "ذكر و انواع آن در متون منثور صوفيه از آغاز تا پايان قرن هفتم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

20-زهرا خجسته مقال, "جلوه هاي ادبيات پايداري در شعر زنان شاعر معاصر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

21-سعد قاضي, "بررسي موسيقي شعر در اشعار سيد علي صالحي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

22-مصطفي سخن سنج, "بازتاب مسائل اجتماعي و سياسي در متون ادبي قرن چهارم و پنجم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

23-فريده ابراهيمي, "مقايسه كهن الگوها خاصه كهن الگوي آنيموس در اشعار پروين و فروغ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

24-مريم عرب, "زبان صوفيانه در تمهيدات عين القضات همداني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

25-فاطمه ستاري, "رهنمود هاي مولانا براي زندگي متعالي در مثنوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

26-زهرا نجفي, "تاثير زبان و ادبيات مرصاد العباد بر غزليات حافظ-همايش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

27-مهرويه رضيي, "مقايسه شيماي شمس تبريزي ،صلاح الدين زركوب و حسام الدين چلبي در مثنوي مولانا و غزليات شمس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

28-ناهيد اوجي, "سيماي زن در آثار شهر نوش پارسي پور", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

29-كلثوم پرچم, "بررسي ويژگي هاي پسانوگرايي در داستان هاي گلي ترقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

30-فردين مينا, "بررسي سبك ساختاري وزماني سوانح العشاق احمد غزالي ومقايسه آن با لوايح عبد الرحمن جامي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

31-ثانيه مخبر, "بررسي سبكي وساختاري زباني مقالات شمس تبريزي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

32-قاسم مهر آور, "تحليل سبك شناختي اشعار سلمان هراتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.