• نام و نام خانوادگی
  • وحید موسی پور خانشان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (6)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (4)
دروس تدریس شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • وحید موسی پور خانشان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی، 1394، مهندسی مکانیک،دانشگاه علم و صنعت ابران.

2-کارشناسی ارشد، 1388، مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی،دانشگاه علم و صنعت ابران.

3-کارشناسی، 1386، مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (6)

1- 2019, Effect of surface temperature on the impaction and deposition of micron sized engine oil particles on a heated flat plate,Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering.

2- 2015, Investigation of engine oil micro‑droplets deposition using a round impinging jet,Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering.

3- 2015, Taguchi optimization of micron sized lubricant oil droplets deposition on a hot plate,Journal of Mechanical Science and Technology(JMST).

4- 2014, Experimental Investigation of the Contact Frequency Effect upon the Thermal Contact Conductance between the Exhaust Valve and its Seat,International Journal of Automotive Engineering.

5- 2014, The Investigation of the Influence of the Valve Spring Stiffness upon the Thermal Contact Conductance between the Exhaust Valve and its Seat,International Journal of Heat Transfer Engineering.

6- 2013, The Estimation of Time-Varying Thermal Contact Conductance between Two Fixed Contacting Surfaces,Scientific Journal “MECHANIKA”.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 2015, Experimental Investigation of engine oil particles deposition on the intake valve of internal combustion engine,23rd Annual International Mechanical Engineering Conference.

2- 2021, Numerical Investigation of Fluidic and heat transfer characteristics in a single helicoidal tube heat exchanger with different cross-sections,6th International Conference On Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy.

3- 2015, The morphology of deposits at intake air valves of direct injection engines,8th International Conference on Internal Combustion Engines.

4- 2021, Numerical Investigation of Fluidic and heat transfer characteristics in a single helicoidal tube heat exchanger with different cross-sections,6th International Conference On Mechanical Engineering, Materials and Metallurgy.

5- 2011, Coupled Mass Diffusion with Stress in a Pressure Vessel,3rd International and 12th National Conference on Manufacturing Engineering.

6- 2007, The role of insulation and double glazed windows in the reduction of fuel consumption in buildings,National Conference on Energy Saving.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1400، اصول آیرودینامیک سیال ایده آل،ترجمه.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (4)

1- دستگاه جوجه‌کشی خانگی با قابلیت چرخش 360 درجه.

2- الاکلنگ تک‌نفره آکاردئونی.

3- ساختار فلزی مشبک به‌عنوان پل یا پوشش.

4- سیستم آزمایشگاهی اندازه‌گیری دماهای سوپاپ و نشیمنگاه جهت محاسبه ضریب انتقال حرارت تماسی بین آن‌ها.
دروس تدریس شده (5)

1-طراحی سیستم های انرژی، کارشناسی ارشد.

2-استاتیک و مقاومت مصالح، کارشناسی.

3-استاتیک، کارشناسی.

4-محاسبات عددی، کارشناسی.

5-فیزیک1، کارشناسی.