• نام و نام خانوادگی
  • توحید غنی زاده بلندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

زمینه ­های تحقیقاتی مورد علاقه

حفاظت سیستم های قدرت (حفاظت دیجیتال ، حفاظت پیشرفته ، حفاظت گسترده سیستم قدرت)

ارزیابی آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری سیستم های قدرت.

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

کاربرد سیستم های اندازه گیری فازور سنکرون در سیستم­های قدرت

برنامه ریزی و بهره ­برداری شبکه های توزیع و انتقال هوشمند

پاسخ گویی بار(مدیریت مصرف و تقاضا)

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (8)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (20)
جوایز و افتخارات (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • توحید غنی زاده بلندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
        بیوگرافی کوتاه

زمینه ­های تحقیقاتی مورد علاقه

حفاظت سیستم های قدرت (حفاظت دیجیتال ، حفاظت پیشرفته ، حفاظت گسترده سیستم قدرت)

ارزیابی آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری سیستم های قدرت.

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

کاربرد سیستم های اندازه گیری فازور سنکرون در سیستم­های قدرت

برنامه ریزی و بهره ­برداری شبکه های توزیع و انتقال هوشمند

پاسخ گویی بار(مدیریت مصرف و تقاضا)

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1392-1396، مهندسی برق قدرت،دانشگاه تربیت مدرس-تهران (استاد راهنما: پروفسور محمودرضا حقی فام).

2-کارشناسی ارشد، 1390-1392، مهندسی برق قدرت-سیستم های قدرت،دانشگاه تبریز (استاد راهنما: پروفسور هیرش سیدی).

3-کارشناسی، 1386-1390، مهندسی برق قدرت،دانشگاه تبریز (استاد راهنما: پروفسور ابراهیم بابایی).
مقالات ژورنال (10)

1-Tohid Ghanizadeh Boalndi، 2022، A Novel Unbalanced Power Flow Analysis in Active AC-DC Distribution Networks Considering PWM convertors and Distributed Generations،International Journal of Electrical Power & Energy Systems (JCR-Q1-IF=4.63).

2-Tohid Ghanizadeh Boalndi، 2022، Transmission Line Adaptive Protection Scheme: A New Fault Detection Approach Based on Pilot Superimposed Impedance،International Journal of Electrical Power and Energy Systems، (JCR-Q1-IF:4.63).

3-T. Ghanizadeh Bolandi، 2021، A Novel Resource Allocation Model Based on the Modularity Concept for Resiliency Enhancement in Electric Distribution Networks،International Journal of Energy Research، (JCR-Q1-IF:5.164).

4-T. Ghanizadeh Bolandi، 2020، A Novel Approach for Distributed Generation Expansion Planning Considering It’s Added Value Compared with Centralized Generation Expansion ،Sustainable Energy، Grids and Networks، (JCR-Q1-IF2020=3.899).

5-T Ghanizadeh Bolandi، 2020، Vulnerability Assessment Approach for Real-time and Regional Monitoring of Backup Protections: Minimizing Number of GPS-based Distance relays،IET Generation، Transmission & Distribution (JCR-Q2- IF=3.229).

6-Saeed Mousavizadeh،Tohid Ghanizadeh Bolandi، Mahmoud-Reza Haghifam، Junwei Lu، 2020، Resiliency Analysis of Electric Distribution Networks: A New Approach Based on Modularity Concept،International Journal of Electrical Power & Energy Systems (JCR-Q1-IF=4.63).

7-T Ghanizadeh Bolandi، MR Haghifam، M Khederzadeh، 2018، Real Time Monitoring of Zone 3 Vulnerable Distance Relays to Prevent Maloperation under Load Encroachment Condition،IET Generation، Transmission & Distribution، Vol.11،(8)، pp.1878-1888 (ISI- IF=3.229) .

8-T Ghanizadeh Bolandi، H Seyedi، SM Hashemi، PS Nezhad، 2016، Impedance-differential protection: A new approach to transmission-line pilot protection،IEEE Transactions on Power Delivery، Vol.30،(6)، pp.2510-2518 (ISI-Q1-IF=4.415).

9-T Ghanizadeh Bolandi، H Seyedi، SM Hashemi، 2015، Protection of transmission lines using fault component integrated power،IET Generation، Transmission & Distribution ، Vol.8، (12)، pp.2163-2172 (ISI-IF=3.229).

10-T Ghanizadeh Bolandi، MR HAGHIFAM، M KHEDERZADEH، 2019، Three-Phase Symmetrical Fault Detection during Load encroachment based on Superimposed Component Complex Power to Support Correct Operation of Zone 3 Distance Relays،TABRIZ JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING ، Vol (49)، Issue (18700609) pages: 367-380 (ISC-Q1).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (10)

1-مهدی عظیمی، توحید غنی زاده، سجاد گلشن نواز، 1400، ارائه طرح جدیدی برای حفاظت پایلوت خط انتقال مبتنی بر امپدانس سوپرایمپوز تجمیع شده ،شانزدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت (IPAPS 2022) (ارائه شفاهی)، 2022.

2-Javad Morsali، Tohid Ghanizadeh Bolandi، 2019، Proposing a New Precise Model for SMES to Contribute Effectively in LFC of an Interconnected Diverse-source Power System،International Conference on Renewable Energy and Distributed Generation of IRAN (ICREDG2019).

3-J. Morsali & T. Ghanizadeh Bolandi ، 2019، Proposing FOPID-based PSS2B Stabilizer Using MGSO to Improve Damping of Electromechanical Oscillations in a Multi-machine Power System،27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2019).

4-T Ghanizadeh Bolandi، MR Haghifam، 2019، Synchrophasor Assisted Vulnerability Assessment of Zone 3 Distance Relays during Power System Stressed Condition ،5th IEEE Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation، Iran University of Science and Technology، (KBEI 2019).

5-A. Shakeri Kahnamouei، T. Ghanizadeh Bolandi، M-R. Haghifam ، 2017، The Conceptual Framework of Resilience and its Measurement Approaches in Electrical Power Systems،International Conference on Resilience of Transmission and Distribution Networks (RTDN2017). Birmingham، UK.

6-Tohid Ghanizadeh، Mahmoud-Reza Haghifam، 2016، PMU Based Real Time Vulnerability Assessment of Zone 3 Distance Relay to Prevent Cascading Outages،International Council on large electric Syctemc، CIGRE-session2016-Paris-France.

7-K Zare، T Ghanizadeh Bolandi، 2014، Modified Iteration Particle Swarm optimization procedure for economic dispatch solving with Non-smooth and Non-convex fuel cost function،In Clean Energy and Technology (CEAT) 2014، 3rd IET International Conference on، pp. 1-6. IET.

8-T Ghanizadeh Bolandi، E Babaei، 2012، Optimal power flow using iteration particle swarm optimization،Power Electronics (IICPE)، 2012 IEEE 5th India International Conference on. IEEE.

9-توحید غنی زاده بلندی، محسن پارسا مقدم، 2014، جایابی بهینه ادوات اندازه گیری فازور به منظور مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت و افزایش افزونگی اندازه گیری با استفاده از الگوریتم بهبودیافته گروه ذرات،29امین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، پژوهشگاه نیرو (PSC2014).

10-توحید غنی زاده بلندی، ابراهیم بابایی، 2013، پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته تکرار گروه ذرات با با در نظر گرفتن محدودیت های عملی ژنراتور،بیست و یکمین مهندسی برق ایران-مشهد، ICEE2013.
کتاب های چاپ شده (1)

1-توحید غنی زاده بلندی، 2021، دستورالعمل ملی ارزیابی آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری شبکه توزیع فشارمتوسط در مناطق در معرض ریزگردهای نمکی،تالیفی، وزارت نیرو-شرکت توانیر.
پروژه های تحقیقاتی (8)

1-توحید غنی زاده بلندی ، 1400، بررسی وضعیت فعلی شبکه توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از نظر حفاظتی و ارائه نقشه راه حفاظتی شبکه با در نظر گرفتن شرایط خاص استان آذربایجات غربی،طرح ارتباط با صنعت (کارفرما توانیر: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی).

2-توحید غنی زاده بلندی، 1398-1399، ارزیابی آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری شبکه توزیع فشار متوسط ایران در مناطق در معرض ریزگردهای نمکی،مجری طرح تحقیقاتی ملی ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه با وزارت نیرو-شرکت توانیر.

3-توحید غنی زاده بلندی، 1400، بررسی روش های جبران سازی توان راکتیو، کاهش تلفات و تنظیم ولتاژ توسط اینورترهای سیستم های خورشیدی متصل به شبکه ،طرح ارتباط با صنعت (کارفرما توانیر: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی) .

4-توحید غنی زاده بلندی، 1400، ارائه طرحی برای ارزیابی آسیب پذیری آنلاین ناحیه 3 رله های دیستانس شبکه انتقال در مقابل تخطی بار ،طرح درون دانشگاهی .

5-توحید غنی زاده، 1400، افزایش بهره وری شبکه های توزیع با بازآرایی و تخصیص بهینه جبران ساز استاتیکی توزیع (STATCOM) با در نظرگرفتن عدم قطعیت های منابع انرژی تجدیدپذیر و همبستگی بین آن ها،طرح درون دانشگاهی.

6-توحید غنی زاده بلندی، 1395، مطالعات طرح جامع توسعه شبکه، اتوماسیون و هوشمندسازی شبکه توزیع برق ایران،مشاور معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر.

7-توحید غنی زاده بلندی، 1397، بررسی نقشه راه و سناریوهای مختلف هوشمند سازی شبکه توزیع به ویژه امکانات توسعه اتوماسیون با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی،پروژه تحقیقاتی، وزارت نیرو،شرکت توانیر، معاونت هماهنگی توزیع، دفتر فنی مهندسی توانیر.

8-توحید غنی زاده بلندی، محمودرضا حقی فام، 1397، ارزیابی و تقویت قابلیت اطمینان شبکه توزیع فشار متوسط شهر ارومیه ،پروژه تحقیقاتی با شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (3)

1-ساسان علیلو، اسفند 1400، حفاظت ریزشبکه AC مبتنی بر اندازه گیری های فازور سنکرون، داریوش نظرپور، توحید غنی زاده.

2-مددی، بهمن 1400، بهینه سازی سبد سهام (پرتفوی) چندهدفه با استفاده از الگوریتم تکرار ازدحام ذرات بهبود یافته، غلامرضا منصورفر، توحید غنی زاده.

3-مهدی عظیمی، بهمن 1400، حفاظت پایلوت خط انتقال مبتنی بر اندازه گیری های فازور سنکرون، سجاد گلشن نواز-توحید غنی زاده.
دروس تدریس شده (20)

1-قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی، کارشناسی ارشد،1399 الی ادامه دارد.

2-قابلیت اطمینان سیستم های قدرت، کارشناسی ارشد،1399 الی ادامه دارد.

3-حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت، کارشناسی ارشد،1400 الی ادارمه دارد.

4-عایق ها و فشارقوی، کارشناسی،1400 الی ادارمه دارد.

5-تاسیسات الکتریکی، کارشناسی،1399 الی ادارمه دارد.

6-ریز سیستم و ریز مولد، کارشناسی ارشد،1399 الی ادامه دارد.

7-آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1، گارشناسی-دانشگاه ارومیه،98-99.

8-مبانی مهندسی برق 2، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،98-99.

9-مدارهای الکتریکی 2، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،97-98.

10-مبانی مهندسی برق 1، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397 الی ادامه دارد.

11-ماشین های الکتریکی 3، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،97-98.

12-طراحی پست های فشار قوی و پروژه، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397 الی ادامه دارد.

13-ماشین های الکتریکی 2، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397.

14-آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397.

15-آشنایی با مهندسی برق، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397.

16-رله و حفاظت، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1397 الی ادامه دارد.

17-سیستم های توزیع انرژی الکتریکی، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1394-1397.

18-ماشین های الکتریکی 1، کارشناسی-دانشگاه ارومیه،1396.

19-قابلیت اطمینان سیستم های مهندسی، کارشناسی ارشد-دانشگاه تربیت مدرس،1394-1396.

20-قابلیت اطمینان سیستم های قدرت، کارشناسی ارشد-دانشگاه تربیت مدرس،1394-1396.
جوایز و افتخارات (12)

1- 1400، انتخاب به عنوان مقاله برتر ارائه شده در شانزدهمین دوره کنفرانس تخصصی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت (IPAPS 2022).

2- 1400، انتخاب طرح پژوهشی پروژه ملی ارزیابی آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری شبکه توزیع فشارمتوسط مناطق در معرض ریزگردهای نمکی به عنوان طرح‌ صنعتی برگزیده دانشگاه ‌ها و پژوهشگاه ‌های کشور در سال 1400،وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

3- 1400، عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد (https://cired.ir/Home/Committe?id=4)،تهران.

4- 1399، کسب عنوان طرح تحقیقاتی برگزیده ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه با شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی طی 5 سال اخیر (1399-1394)،دانشگاه ارومیه.

5- 1394-1397، مشاور علمی دفتر فنی مهندسی معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر،وزارت نیرو، تهران.

6- 1392-1396، فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری در رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربیت مدرس.

7- 1390-1392، فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه تبریز.

8- 1386-1390، فارغ التحصیل رتبه سوم مقطع کارشناسی در رشته مهندسی برق قدرت در دانشگاه تبریز.

9- 1390-1392، عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد.

10- 1394، اخذ جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری،بنیاد ملی نخبگان.

11- 1395، برنده تسهیلات طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی از بنیاد ملی نخبگان در مقطع دکتری،بنیاد ملی نخبگان.

12- 1390، ورود به مقطع کارشناسی ارشد از طریق سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز.