• نام و نام خانوادگی
  • محبوبه محمدی نصرآبادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی پلیمر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر محبوبه محمدی نصرآبادی تحصیلات دانشگاهی خود را پس از قبولی در آزمون ورودی سال 1384 در رشته مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی پلیمر آغاز نمود. در سال 1388 با استفاده از سهمیه دانشجویان استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر-نانو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شد. همزمان با دوره کارشناسی ارشد در چندین پروژه پژوهشی و صنعتی به عنوان پژوهشگر شروع به فعالیت نمود. ایشان دوره کارشناسی ارشد خود را با کسب رتبه اول در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ به پایان رساند و در سال 1391 با استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز در دوره دکترای رشته مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر آن دانشگاه پذیرفته شد. با توجه به سوابق علمی و پژوهشی، ایشان موفق به کسب بورس تخصصی TUBITAK جهت دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه سابانجی گردید. همچنین ایشان در سال 1394 موفق به کسب بورس تحصیلی دوره دکترا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با محل خدمت دانشگاه ارومیه گردیدند. دکتر محمدی دوره دکترای خود را نیز با کسب رتبه اول در دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر به پایان رساند و از سال 1397در دانشگاه ارومیه به عنوان هیات علمی تمام وقت مشغول بکار گردیده ­اند.

مهمترین تخصص ­های علمی و زمینه­ های تحقیقاتی:

-  فراورش پلیمرها و نانوکامپوزیت­ های پلیمری

- تقویت خواص آمیزه ­ها و هیبریدهای پلیمری

-  بهینه سازی شرایط فرایندی و خواص پلیمرها

- طراحی آزمایش

- مدل­سازی خواص پلیمرها

- الکتروریسی و تهیه داربست ­های سلولی

- بهبود خواص پیزوالکتریک در نانوکامپوزیت ­های پلیمری

-  بهبود خواص لوله­ های گاز برای استفاده در فشار بالا

-  پوشش­ های مورد استفاده در بسته ­بندی مواد غذایی

- بایو/نانوکامپوزیت ­های پلیمری

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پروژه های تحقیقاتی (6)
دروس تدریس شده (10)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محبوبه محمدی نصرآبادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی پلیمر
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر محبوبه محمدی نصرآبادی تحصیلات دانشگاهی خود را پس از قبولی در آزمون ورودی سال 1384 در رشته مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی پلیمر آغاز نمود. در سال 1388 با استفاده از سهمیه دانشجویان استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر-نانو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شد. همزمان با دوره کارشناسی ارشد در چندین پروژه پژوهشی و صنعتی به عنوان پژوهشگر شروع به فعالیت نمود. ایشان دوره کارشناسی ارشد خود را با کسب رتبه اول در دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ به پایان رساند و در سال 1391 با استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز در دوره دکترای رشته مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر آن دانشگاه پذیرفته شد. با توجه به سوابق علمی و پژوهشی، ایشان موفق به کسب بورس تخصصی TUBITAK جهت دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه سابانجی گردید. همچنین ایشان در سال 1394 موفق به کسب بورس تحصیلی دوره دکترا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با محل خدمت دانشگاه ارومیه گردیدند. دکتر محمدی دوره دکترای خود را نیز با کسب رتبه اول در دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر به پایان رساند و از سال 1397در دانشگاه ارومیه به عنوان هیات علمی تمام وقت مشغول بکار گردیده ­اند.

مهمترین تخصص ­های علمی و زمینه­ های تحقیقاتی:

-  فراورش پلیمرها و نانوکامپوزیت­ های پلیمری

- تقویت خواص آمیزه ­ها و هیبریدهای پلیمری

-  بهینه سازی شرایط فرایندی و خواص پلیمرها

- طراحی آزمایش

- مدل­سازی خواص پلیمرها

- الکتروریسی و تهیه داربست ­های سلولی

- بهبود خواص پیزوالکتریک در نانوکامپوزیت ­های پلیمری

-  بهبود خواص لوله­ های گاز برای استفاده در فشار بالا

-  پوشش­ های مورد استفاده در بسته ­بندی مواد غذایی

- بایو/نانوکامپوزیت ­های پلیمری

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-کارشناسی، 1388، مهندسی پلیمر- پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

2-کارشناسی ارشد ، 1390، مهندسی پلیمر- نانو،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رتبه اول).

3-دکتری، 1395، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رتبه اول).

4-دکتری، 1394-1395، مهندسی پلیمر،فرصت مطالعاتی، دانشگاه Sabanci، ترکیه.
مقالات ژورنال (10)

1-Mohamadi M.، ، Interpretation of Thermal Transitions and Phase Transformations in Semi-Crystalline PVDF/PEO/Graphene Nanocomposites Characterized by Modulated-Temperature DSC،.J Therm. Anal. Calorim.

2-• Mohamadi M.، Alavitabari S.، Aliasghary M.،، 2021، Prediction of mechanical and thermal properties in bronze-filled polyamide 66 composites using artificial neural network،Polym. Bull.، https://doi.org/10.1007/s00289-021-03751-5.

3-• Alavitabari S.، Mohamadi M.، Garmabi H.، Javadi A.،، 2021، Hybrid Layered Silicate/Calcium Carbonate Reinforced High-density Polyethylene Nanocomposites: Systematic Morphological Evaluation through Rheological Properties and Response Surface Method،Fibers Polym، https://doi.org/10.1007/s12221-021-0276-7.

4-S. Alavatabari، M. Mohamadi، A. Javadi، H. Garmabi، 2020، The effect of secondary nanofiller on mechanical properties and formulation optimization of HDPE/nanoclay/ nanoCaCO3 hybrid nanocomposites using response surface approach،Journal of Vinyl and Additive Technology.

5-Z Javidi, M Mohamadi, H Nazockdast, 2020, A comparative study on capability of emulsion models for predicting the viscoelastic behavior of ternary polymer blends with core-shell morphology,Rheologica acta.

6-M Mohamadi, M Papila, H Garmabi, Z Gohari Bajestani, 2019, Morphological evaluation and phase behavior of PVDF/PEO blends in the presence of graphene nanoplatelets through rheological measurements,Journal of applied polymer science, 136:48017.

7-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2017, Conjugated dual-phase transitions in crystalline/crystalline blend of poly(vinylidene fluoride)/poly(ethylene oxide),Polymer Bulletin.

8-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2016, Effect of miscibility state on crystallization behavior and polymorphism in crystalline/crystalline blends of poly(vinylidene fluoride)/poly(ethylene oxide),Macromolecular Research.

9-Mohamadi M., Garmabi H., Keshavarzi F., 2015, An Investigation of the effects of organomodified-fluoromica on mechanical and barrier properties of compatibilized HDPE nanocomposite films,Journal of Plastic Film & Sheeting.

10-Mohamadi M., Garmabi H., Keshavarzi F., 2014, Structural characterization of high-density polyethylene nanocomposites: effect of compatibilizer type and high aspect ratio organoclay platelets,Polym. Bull, 71:2709-2731.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1-مهدی نريمانی، محبوبه محمدی نصرآبادی، زهرا محمدی، 1399، تاثیر مدل های غیرنیوتونی بر تنش برشی ديواره سرخرگ کاروتید در جريان های پايا و ضربانی خون،بیست و هشتمین همايش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ايران ISME 2020.

2-محبوبه محمدی نصرآبادی، حمید گرمابی، 1398، بررسی سینتیک و رفتار بلورینگی آلیاژهای دوتایی پلی وینیلیدین فلورید/پلی اتیلن اکسید در حضور نانوصفحات گرافن،چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران.

3-محبوبه محمدی نصرآبادی، حمید گرمابی، 1398، پیش بینی پنجره سازگاری آلیاژهای دوتایی پلی وینیلیدین فلورید/پلی اتیلن اکسید از طریق ترمودینامیک ذوب و سینتیک بلورینگی،چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران.

4-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2016, Crystallization Behavior and Crystal Polymorphism of Partially Miscible Blends of Poly(vinylidene fluoride)/Poly(ethylene oxide),12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran..

5-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2016, Rheologically Determined Phase Diagram of Poly(vinylidene fluoride) in Its Crystalline/Crystalline Blends with Poly(ethylene oxide),12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran..

6-Mohamadi M., Garmabi H., 2012, The Effects of High Aspect Ratio Silicate Layers on the Morphology and Crystallization of High Density Polyethylene /Compatibilizer /Fluoromica Nanocomposites,Nanotechnology Conference, Tehran, Iran..

7-Mohamadi M., Garmabi H., 2011, An Investigation of the Effects of Layered-silicate on Morphology, Permeability and Mechanical Properties of Polyethylene-based Nanocomposites,Congress of the Polymer Processing Society, Kish Island, Iran.

8-Mohamadi M., Garmabi H., 2012, August 7-9, Structural Characterization of the Compatibilized High Density Polyethylene/Fluoromica Nanocomposites Using Melt Rheology,3rd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, ICNFA , Montreal, Quebec, Canada..
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1393، همکاری در پروژه صنعتی طراحی و ساخت لوله پلی اتيلن به منظور استفاده در فشار psi 250 و قطرهای بالاتر از mm 160،تحقیقاتی- پژوهشی.

2-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1392، همکاری در پروژه توليد نيمه صنعتي و تدوين دانش فني توليد شلنگ های انتقال سوخت در خودرو با بکارگیری نانوکامپوزیت های بر پایه پلی آمید،تحقیقاتی- پژوهشی.

3-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1392، همکاری در پروژه توليد نيمه صنعتي و تدوين دانش فني توليد کامپاندهای PC/ABS،تحقیقاتی- پژوهشی.

4-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1388، مطالعه و بررسی سازگارکننده های مناسب در تهیه نانوکامپوزیت ها و آلیاژهای بر پایه پلی الفین ها ،تحقیقاتی- پژوهشی.

5-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1388، مطالعه تأثير استفاده از سيليکات هاي لايه اي ميکا بر ريز ساختار، عبوردهي و خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن ،تحقیقاتی- پژوهشی.

6-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1388، تهیه نانوکامپوزیت های بر پایه پلی اتیلن دانسیته بالا با هدف مصرف در پوشش های بسته بندی،تحقیقاتی- پژوهشی.
دروس تدریس شده (10)

1-زبان تخصصی، کارشناسی.

2-آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها، کارشناسی.

3-آزمایشگاه کنترل فرایند، کارشناسی.

4-انتقال حرارت، کارشناسی.

5-اندازه گیری کمیت های مهندسی، کارشناسی.

6-سینتیک و طراحی راکتور، کارشناسی.

7-رئولوژي پليمرها، کارشناسی.

8-کاربرد رياضيات در مهندسي پليمر، کارشناسی.

9-انتقال جرم، کارشناسی.

10-كنترل فرايندهاي پليمري، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (5)

1- کسب رتبه اول دانشگاه در میان فارغ التحصیلان دکتری مهندسی پلیمر در سال تحصیلی 1395.

2- ورود به دوره دکتری بدون آزمون ورودی از طریق سهمیه دانشجویان استعدادهای درخشان 1391.

3- کسب رتبه اول دانشگاه در میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر در سال تحصیلی 1390.

4- ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون ورودی از طریق سهمیه دانشجویان استعدادهای درخشان 1388..

5- فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی مهندسی پلیمر- پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1388..