• نام و نام خانوادگی
  • محبوبه محمدی نصرآبادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی پلیمر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (6)
دروس تدریس شده (4)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محبوبه محمدی نصرآبادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی پلیمر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1388، مهندسی پلیمر- پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

2-کارشناسی ارشد ، 1390، مهندسی پلیمر- نانو،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رتبه اول).

3-دکتری، 1395، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رتبه اول).
مقالات ژورنال (4)

1-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2017, Conjugated dual-phase transitions in crystalline/crystalline blend of poly(vinylidene fluoride)/poly(ethylene oxide),Polymer Bulletin.

2-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2016, Effect of miscibility state on crystallization behavior and polymorphism in crystalline/crystalline blends of poly(vinylidene fluoride)/poly(ethylene oxide),Macromolecular Research.

3-Mohamadi M., Garmabi H., Keshavarzi F., 2015, An Investigation of the effects of organomodified-fluoromica on mechanical and barrier properties of compatibilized HDPE nanocomposite films,Journal of Plastic Film & Sheeting.

4-Mohamadi M., Garmabi H., Keshavarzi F., 2014, Structural characterization of high-density polyethylene nanocomposites: effect of compatibilizer type and high aspect ratio organoclay platelets,Polym. Bull, 71:2709-2731.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2016, Crystallization Behavior and Crystal Polymorphism of Partially Miscible Blends of Poly(vinylidene fluoride)/Poly(ethylene oxide),12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran..

2-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2016, Rheologically Determined Phase Diagram of Poly(vinylidene fluoride) in Its Crystalline/Crystalline Blends with Poly(ethylene oxide),12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran..

3-Mohamadi M., Garmabi H., 2012, The Effects of High Aspect Ratio Silicate Layers on the Morphology and Crystallization of High Density Polyethylene /Compatibilizer /Fluoromica Nanocomposites,Nanotechnology Conference, Tehran, Iran..

4-Mohamadi M., Garmabi H., 2011, An Investigation of the Effects of Layered-silicate on Morphology, Permeability and Mechanical Properties of Polyethylene-based Nanocomposites,Congress of the Polymer Processing Society, Kish Island, Iran.

5-Mohamadi M., Garmabi H., 2012, August 7-9, Structural Characterization of the Compatibilized High Density Polyethylene/Fluoromica Nanocomposites Using Melt Rheology,3rd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, ICNFA , Montreal, Quebec, Canada..
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1393، همکاری در پروژه صنعتی طراحی و ساخت لوله پلی اتيلن به منظور استفاده در فشار psi 250 و قطرهای بالاتر از mm 160،تحقیقاتی- پژوهشی.

2-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1392، همکاری در پروژه توليد نيمه صنعتي و تدوين دانش فني توليد شلنگ های انتقال سوخت در خودرو با بکارگیری نانوکامپوزیت های بر پایه پلی آمید،تحقیقاتی- پژوهشی.

3-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1392، همکاری در پروژه توليد نيمه صنعتي و تدوين دانش فني توليد کامپاندهای PC/ABS،تحقیقاتی- پژوهشی.

4-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1388، مطالعه و بررسی سازگارکننده های مناسب در تهیه نانوکامپوزیت ها و آلیاژهای بر پایه پلی الفین ها ،تحقیقاتی- پژوهشی.

5-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1388، مطالعه تأثير استفاده از سيليکات هاي لايه اي ميکا بر ريز ساختار، عبوردهي و خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن ،تحقیقاتی- پژوهشی.

6-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1388، تهیه نانوکامپوزیت های بر پایه پلی اتیلن دانسیته بالا با هدف مصرف در پوشش های بسته بندی،تحقیقاتی- پژوهشی.
دروس تدریس شده (4)

1-رئولوژي پليمرها، کارشناسی،1397.

2-کاربرد رياضيات در مهندسي پليمر، کارشناسی،1397.

3-انتقال جرم، کارشناسی،1397.

4-كنترل فرايندهاي پليمري، کارشناسی،1397.
جوایز و افتخارات (5)

1- کسب رتبه اول دانشگاه در میان فارغ التحصیلان دکتری مهندسی پلیمر در سال تحصیلی 1395.

2- ورود به دوره دکتری بدون آزمون ورودی از طریق سهمیه دانشجویان استعدادهای درخشان 1391.

3- کسب رتبه اول دانشگاه در میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر در سال تحصیلی 1390.

4- ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون ورودی از طریق سهمیه دانشجویان استعدادهای درخشان 1388..

5- فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی مهندسی پلیمر- پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1388..