• نام و نام خانوادگی
  • محبوبه محمدی نصرآبادی
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی پلیمر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پروژه های تحقیقاتی (6)
دروس تدریس شده (9)
جوایز و افتخارات (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محبوبه محمدی نصرآبادی
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی پلیمر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (5)

1-.

2-کارشناسی، 1388، مهندسی پلیمر- پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

3-کارشناسی ارشد ، 1390، مهندسی پلیمر- نانو،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رتبه اول).

4-دکتری، 1395، مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (رتبه اول).

5-دکتری، 1394-1395، مهندسی پلیمر،فرصت مطالعاتی، دانشگاه Sabanci، ترکیه.
مقالات ژورنال (7)

1-S. Alavatabari، M. Mohamadi، A. Javadi، H. Garmabi، 2020، The effect of secondary nanofiller on mechanical properties and formulation optimization of HDPE/nanoclay/ nanoCaCO3 hybrid nanocomposites using response surface approach،Journal of Vinyl and Additive Technology.

2-Z Javidi, M Mohamadi, H Nazockdast, 2020, A comparative study on capability of emulsion models for predicting the viscoelastic behavior of ternary polymer blends with core-shell morphology,Rheologica acta.

3-M Mohamadi, M Papila, H Garmabi, Z Gohari Bajestani, 2019, Morphological evaluation and phase behavior of PVDF/PEO blends in the presence of graphene nanoplatelets through rheological measurements,Journal of applied polymer science, 136:48017.

4-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2017, Conjugated dual-phase transitions in crystalline/crystalline blend of poly(vinylidene fluoride)/poly(ethylene oxide),Polymer Bulletin.

5-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2016, Effect of miscibility state on crystallization behavior and polymorphism in crystalline/crystalline blends of poly(vinylidene fluoride)/poly(ethylene oxide),Macromolecular Research.

6-Mohamadi M., Garmabi H., Keshavarzi F., 2015, An Investigation of the effects of organomodified-fluoromica on mechanical and barrier properties of compatibilized HDPE nanocomposite films,Journal of Plastic Film & Sheeting.

7-Mohamadi M., Garmabi H., Keshavarzi F., 2014, Structural characterization of high-density polyethylene nanocomposites: effect of compatibilizer type and high aspect ratio organoclay platelets,Polym. Bull, 71:2709-2731.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-مهدی نريمانی، محبوبه محمدی نصرآبادی، زهرا محمدی، 1399، تاثیر مدل های غیرنیوتونی بر تنش برشی ديواره سرخرگ کاروتید در جريان های پايا و ضربانی خون،بیست و هشتمین همايش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ايران ISME 2020.

2-محبوبه محمدی نصرآبادی، حمید گرمابی، 1398، بررسی سینتیک و رفتار بلورینگی آلیاژهای دوتایی پلی وینیلیدین فلورید/پلی اتیلن اکسید در حضور نانوصفحات گرافن،چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران.

3-.

4-محبوبه محمدی نصرآبادی، حمید گرمابی، 1398، پیش بینی پنجره سازگاری آلیاژهای دوتایی پلی وینیلیدین فلورید/پلی اتیلن اکسید از طریق ترمودینامیک ذوب و سینتیک بلورینگی،چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران.

5-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2016, Crystallization Behavior and Crystal Polymorphism of Partially Miscible Blends of Poly(vinylidene fluoride)/Poly(ethylene oxide),12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran..

6-Mahboube Mohamadi, Hamid Garmabi, Melih Papila, 2016, Rheologically Determined Phase Diagram of Poly(vinylidene fluoride) in Its Crystalline/Crystalline Blends with Poly(ethylene oxide),12th International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran, Iran..

7-Mohamadi M., Garmabi H., 2012, The Effects of High Aspect Ratio Silicate Layers on the Morphology and Crystallization of High Density Polyethylene /Compatibilizer /Fluoromica Nanocomposites,Nanotechnology Conference, Tehran, Iran..

8-Mohamadi M., Garmabi H., 2011, An Investigation of the Effects of Layered-silicate on Morphology, Permeability and Mechanical Properties of Polyethylene-based Nanocomposites,Congress of the Polymer Processing Society, Kish Island, Iran.

9-Mohamadi M., Garmabi H., 2012, August 7-9, Structural Characterization of the Compatibilized High Density Polyethylene/Fluoromica Nanocomposites Using Melt Rheology,3rd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, ICNFA , Montreal, Quebec, Canada..
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1393، همکاری در پروژه صنعتی طراحی و ساخت لوله پلی اتيلن به منظور استفاده در فشار psi 250 و قطرهای بالاتر از mm 160،تحقیقاتی- پژوهشی.

2-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1392، همکاری در پروژه توليد نيمه صنعتي و تدوين دانش فني توليد شلنگ های انتقال سوخت در خودرو با بکارگیری نانوکامپوزیت های بر پایه پلی آمید،تحقیقاتی- پژوهشی.

3-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1392، همکاری در پروژه توليد نيمه صنعتي و تدوين دانش فني توليد کامپاندهای PC/ABS،تحقیقاتی- پژوهشی.

4-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1388، مطالعه و بررسی سازگارکننده های مناسب در تهیه نانوکامپوزیت ها و آلیاژهای بر پایه پلی الفین ها ،تحقیقاتی- پژوهشی.

5-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1388، مطالعه تأثير استفاده از سيليکات هاي لايه اي ميکا بر ريز ساختار، عبوردهي و خواص مکانيکي نانوکامپوزيت هاي بر پايه پلي اتيلن ،تحقیقاتی- پژوهشی.

6-محبوبه محمدی، حمید گرمابی، 1388، تهیه نانوکامپوزیت های بر پایه پلی اتیلن دانسیته بالا با هدف مصرف در پوشش های بسته بندی،تحقیقاتی- پژوهشی.
دروس تدریس شده (9)

1-آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها، کارشناسی.

2-آزمایشگاه کنترل فرایند، کارشناسی.

3-انتقال حرارت، کارشناسی.

4-اندازه گیری کمیت های مهندسی، کارشناسی.

5-سینتیک و طراحی راکتور، کارشناسی.

6-رئولوژي پليمرها، کارشناسی.

7-کاربرد رياضيات در مهندسي پليمر، کارشناسی.

8-انتقال جرم، کارشناسی.

9-كنترل فرايندهاي پليمري، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (5)

1- کسب رتبه اول دانشگاه در میان فارغ التحصیلان دکتری مهندسی پلیمر در سال تحصیلی 1395.

2- ورود به دوره دکتری بدون آزمون ورودی از طریق سهمیه دانشجویان استعدادهای درخشان 1391.

3- کسب رتبه اول دانشگاه در میان فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر در سال تحصیلی 1390.

4- ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون ورودی از طریق سهمیه دانشجویان استعدادهای درخشان 1388..

5- فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی مهندسی پلیمر- پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1388..