• نام و نام خانوادگی
  • سجاد روشنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

اینجانب متولد سال 1363 اهل استان ایلام می باشم. تحصیلاتم را تا پیش دانشگاهی در همان استان گذراندم. به دلیل علاقه زیادی که به رشته تربیت بدنی و علوم وزرشی داشتم، سال 1381 با کنکور سراسری وارد دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی، و دانشگاه رازی کرمانشاه در مقطع ارشد شدم. دوره دکتری را نیز در دانشگاه اصفهان در سال 96 به اتمام رساندم.  سال 1397 به عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه مفتخر شدم.

علائق ورزشی: فوتبال، تنیس روی میز، بدمینتون 

علائق پژوهشی: حرکات اصلاحی و حرکت درمانی- ورزش معلولین- توانبخشی معلولین

سوابق آموزشی: سابقه تدریس دروس تخصصی رشته تربیت بدنی در مقاطع کارشناسی و ارشد در حداقل 10 دانشگاه معتبر کشور از سال 1385  

سوابق مدیریتی: مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه- رئیس انجمن حرکات اصلاحی استان ایلام از سال 92 تا 96 - رئیس هیات انجمنهای ورزشی شهرستان ایوان از سال 89 تا 95 

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
کتاب های چاپ شده (4)
پایان نامه ها (9)
دروس تدریس شده (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سجاد روشنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
        بیوگرافی کوتاه

اینجانب متولد سال 1363 اهل استان ایلام می باشم. تحصیلاتم را تا پیش دانشگاهی در همان استان گذراندم. به دلیل علاقه زیادی که به رشته تربیت بدنی و علوم وزرشی داشتم، سال 1381 با کنکور سراسری وارد دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی، و دانشگاه رازی کرمانشاه در مقطع ارشد شدم. دوره دکتری را نیز در دانشگاه اصفهان در سال 96 به اتمام رساندم.  سال 1397 به عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه مفتخر شدم.

علائق ورزشی: فوتبال، تنیس روی میز، بدمینتون 

علائق پژوهشی: حرکات اصلاحی و حرکت درمانی- ورزش معلولین- توانبخشی معلولین

سوابق آموزشی: سابقه تدریس دروس تخصصی رشته تربیت بدنی در مقاطع کارشناسی و ارشد در حداقل 10 دانشگاه معتبر کشور از سال 1385  

سوابق مدیریتی: مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه- رئیس انجمن حرکات اصلاحی استان ایلام از سال 92 تا 96 - رئیس هیات انجمنهای ورزشی شهرستان ایوان از سال 89 تا 95 

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری ، 1392، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،دانشگاه اصفهان .

2-کارشناس ارشد، 1385، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،دانشگاه رازی.

3-کارشناسی ، 1381، تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان .
مقالات ژورنال (14)

1-فرزانه سالی- نرمین غنی زاده حصار- مهری محمدی دانقرالو- سجاد روشنی، مقایسه پاسچر بالاتنه و دامنه حرکتی شانه درزنان مبتلا به شانه منجمد و سالم..

2-zeinab esmaeili Narmin Ghani Zadeh Hesar Ebrahim Mohammad ali nasab firouzjah Sajad Roshani، Comparing the effect of functional corrective exercises versus core stability exercises and a combined program on forward head posture and kyphosis in female adolescence، https://jrsr.sums.ac.ir/article_47716.html.

3-عاطفه عیوضی، نرمین غنی زاده، ابراهیم محمدعلی نسب، سجاد روشنی ، 1399، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف بر درد شانه کمانداران دارای دیسکنزیای کتف ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گرگان .

4-عاطفه عیوضی- نرمین غنی زاده- ابراهیم محمدعلی نسب- سجاد روشنی، 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف برحس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف،مجله طب توانبخشی.

5-حسین سلامت- نرمین غنی زاده حصار - سجاد روشنی، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13 - 10 سال،فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی.

6-Faroogh Rostami Zalani1*، Shahram Ahanjan2، Sajad Rowshani3، Samane Mohammadi4، Maryam Ansari5، Masoumeh Mohammadi6، Comparing the Effects of Three Combined Training Methods on the Pain and Performance of the Patients with Knee Osteoarthritis.

7-سجاد روشنی، فاروق رستمی، نرمین غنی زاده، ابراهیم محمدعلی نسب، زهرا سوخته زاری ، بررسی ماندگاری دو برنامه تمرینی کنترل حرکات کتف و اصلاحی بر میزان درد گردن و زاویه سر در مردان مبتلا به سر به جلو.

8-Sajad Roshani1*، PhD Mohammad-Reza Yousefi2، PhD Zahra Sokhtezari1، MSc Milad Khalil Khodaparast1، MSc، The Effect of a Corrective Exercise Program on Upper Crossed Syndrome in a Blind Person.

9-فاروق رستمی ذلانی، شهرام آهنجان، سجاد روشنی، سجاد باقریان، علیرضا فلاح، مقایسه اثر سه روش اصلاحی بر کیفیت زندگی و زاویه سربه جلو در افراد مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی .

10-سجاد روشنی، رضا مهدوی نژاد، نرمین غنی زاده حصار، تاثیر یک پروتکل تمرینی مبتنی بر اصول NASM بر سندرم متقاطع فوقانی آسیب دیدگان نخاعی پارپلژی ناکامل.

11-افشین مقدسی، مریم عباسی دره بیدی، سجاد روشنی ، 1392، اثر یک دوره برنامه توانبخشی هشت هفته ای بر کاهش درد و بهبود هدایت عصبی در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال ،مجله مطالعات ناتوانی .

12-سجاد روشنی، افشین مقدسی، مریم عباسی دره بیدی، امیرعبدالمحمدی، شهرام آهنجان ، 1389، تاثیر یک دوره برنامه بازتوانی بر درمان شانه منجمد مردان مبتلا ،نشریه سالمند .

13-سجاد روشنی، شهرام آهنجان ، 1387، اثر یک دوره برنامه چهارهفته ای الکتروتراپی و حرکت درمانی منتخب بر میزان درد و دامنه حرکتی شانه منجمد ،پژوهش در علوم ورزشی.

14-نادر رهنما، عفت بمئی چی، حمیدرضا صادقی، علیرضا فرجی، سجاد روشنی ، 1386، مقایسه شیوع، نوع و سازوکار آسیب های حاد جودوکاران حرفه ای و آماتور ایرانی ،پژوهش در علوم ورزشی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1-هیلا جعفری- زهرا سوخته زاری- سجاد روشنی ، 1400، ارتباط آسیبهای اندام تحتانی کاراته کاران با الگوی جبرانی انتقال نامتقارن وزن ،دومین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه .

2-حسین سلامت- نرمین غنی زاده- سجاد روشنی- ابراهیم محمدعلی نسب ، 1400، تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی عملکردی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13-10 سال ،دومین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه .

3-سید ادریس حسینی- نرمین غنی زاده- سجاد روشنی ، 1400، مقایسه پاسچر بین شناگران و ژیمناست ها با افراد غیر ورزشکار ،دومین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه ارومیه .

4-سپیده امینی راد، نرمین غنی زاده، مهری محمدی، سجاد روشنی ، 7 و 8 اسفند 1399، تاثیر تمرینات ریتم حرکتی کتف بر وضعیت شانه به جلو و کایفوز زنان مبتلا به سردرد مزمن ،سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت و جامعه- دانشگاه شهید چمران اهواز .

5-سوده نوری، نرمین غنی زاده، مهری محمدی، سجاد روشنی ، 7 و 8 اسفند 1399، مقایسه تعادل ایستا و تعادل پویا کودکان عادی و نارساخوان ،سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت و جامعه- دانشگاه شهید چمران اهواز .

6-سید محمد تقی آقایی، نرمین غنی زاده، مهری محمدی، سجاد روشنی ، 7 و 8 اسفند 1399، مقایسه تاثیر تمرینات اصلاح پاسچر و تمرینات کاوتورن کوکسی بر تعادل ایستا و پویای کودکان نارساخوان دارای سندرم متقاطع فوقانی ،سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت و جامعه- دانشگاه شهید چمران اهواز .

7-زهرا سوخته زاری، نرمین غنی زاده، مهری محمدی، سجاد روشنی ، 1399، مقایسه تاثیر تمرینات کادمن و ریتم کتف بر درد وچرخش خارجی شانه زنان مبتلا به شانه منجمد،سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت و جامعه.

8-عاطفه عیوضی- نرمین غنی زاده- ابراهیم محمدعلی نسب- سجاد روشنی، 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف بر درد شانه حین تمرین و استراحت کمانداران دارای دیسکنزیای کتف،کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های ورزشی- دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

9-زینب اسمعیلی ،نرمین غنی زاده حصار ،ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه ،سجاد روشنی، 1398، مقایسه اثر شش هفته تمرینات اصلاحی عملکردي، تمرینات ثبات مرکزي و تمرینات ترکیبی بر ناهنجاري کایفوز و وضعیت سر به جلو دختران نوجوان،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی.

10-حسین سلامت ،نرمین غنی زاده حصار ،سجاد روشنی ،ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، تاثیر هشت هفته بازي هاي اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13-10 سال،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی.

11-زبیده عبدالهی ،نرمین غنی زاده حصار ،سجاد روشنی ،ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردي و ثبات مرکزي بر وضعیت کمربند شانه دختران نوجوان،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی.

12- 1393، مقایسه شاخص های ریوی و تعادل دانش آموزان ADHD سالم ،هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- تهران.

13-سجاد روشنی- ارسلان چولکی ، 1389، بررسي ميزان شيوع، نوع و علل آسيب هاي جودوكاران حرفه اي ،همایش منطقه ای سما ایلام.

14- 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف بر حس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف،دانشگاه کردستان .

15-سپیده امینی راد- سجاد روشنی، 1398، اثر یک دوره ورزش درمانی بر کودک مبتلا به فلج مغزی دایپلژی ،دانشگاه کردستان .

16-سجاد روشنی، محمدرضا یوسفی، زهرا سوخته زاری ، تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی فرد نابینای 19 ساله (گزارش موردی)،همایش ملی علوم کاربردی و تندرستی- دانشگاه مدنی آذربایجان- تبریز.

17- 1397، تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و عملکرد ووشوکاران ،موسسه آموزش عالی المهدی اصفهان.

18-سجاد روشنی، محمدرضا یوسفی، زهرا سوخته زاری ، 1397، پیگیری میزان درد و عملکرد پس از جراحی آواسکولار نکروزیس هیپ به دنبال یک دوره برنامه حرکت درمانی در منزل،موسسه آموزش عالی المهدی اصفهان.

19-سجاد روشنی، فاروق رستمی، زهرا سوخته زاری، 1397، اثر یک دوره برنامه اصلاح حرکت با تاکید بر کنترل استخوان کتف بر میزان درد گردن و زاویه سربه جلو مردان مبتلا به سربه جلو ،دانشگاه جندی شاپور اهواز.

20-فاروق رستمی، رضا مهدوی نژاد، سجاد روشنی ، 1396، مقایسه اثر تمرینات همزمان ثبات مرکزی تنه و چهارسر رانی با تمرینات آب درمانی بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو،دانشگاه ارومیه.
کتاب های چاپ شده (4)

1- 1397، آسیب ها و اختلالات سیستم عضلانی اسکلتی ،تدوین و گردآوری- ویراستار علمی ، 228 ص.

2-سجاد روشنی- امیر عبدالمحمدی- اردشیر براتی ، 1397، تربیت بدنی و بازیهای دبستان ،تالیف ، 173 ص.

3-نرمین غنی زاده حصار- ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه- یاسین فرامرزی- کبری تلخی، 1398، اطلس رنگی تشریح لندمارک های اسکلتی،ویراستار علمی ، 176 ص.

4-هومن فتاحی- مرتضی صادقی- سجاد روشنی، 1398، ورزش برای سالمندان براساس دستورالعمل های ACSM،ترجمه، 248 ص .
پایان نامه ها (9)

1-سپیده امینی راد - نرمین غنی زاده- مهری محمدی- سجاد روشنی ، 1399، تاثیر تمرینات ریتم حرکتی کتف بر ناتوانی ناشی از سردرد و پاسچر بالاتنه زنان مبتلا به سردرد مزمن، نرمین غنی زاده- مهری محمدی- سجاد روشنی.

2-سیدمحمدتقی آقایی- نرمین غنی زاده- مهری محمدی- سجاد روشنی ، 1399، مقایسه تاثیر تمرینات اصلاح پاسچر و تمرینات کاوتورن کوکسی بر تعادل و پاسچر نیمه فوقانی بدن کودکان نارسا خوان دارای سندرم متقاطع فوقانی.

3-سوده نوری - نرمین غنی زاده- مهری محمدی- سجاد روشنی ، 1399، مقایسه تعادل و برخی فاکتورهای پاسچرال نیمه فوقانی بدن در کودکان با و بدون نارساخوانی.

4-زهرا سوخته زاری- نرمین غنی زاده- مهری محمدی- سجاد روشنی ، 1399، مقایسه تاثیر تمرینات کادمن و ریتم حرکتی کتف بر شانه منجمد و برخی فاکتورهای پاسچرال .

5-زینب اسمعیلی- نرمین غنی زاده حصار- ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و ثبات مرکزی بر ناهنجاری هایپرکایفوزیس و وضعیت سر به جلو دختران نوجوان، استاد مشاور.

6-زبیده عبدالهی- نرمین غنی زاده حصار- سجاد روشنی- ابراهیم محمدعلی نسب ، 1398، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و ثبات مرکزی بر وضعیت کمربند شانه دختران نوجوان.

7-حسین سلامت- نرمین غنی زاده حصار- سجاد روشنی- ابراهیم محمدعلی نسب، 1398، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13-10 سال .

8-ادریس حسینی- نرمین غنی زاده- سجاد روشنی، 1398، مقایسه پاسچر بین شناگران و ژیمناست‌ها با افراد غیرورزشکار، استاد راهنمای دوم .

9-عاطفه عیوضی- نرمین غنی زاده- ابراهیم محمدعلی نسب- سجاد روشنی، 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف بر درد شانه، حس عمقی و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیاي کتف، استاد مشاور.
دروس تدریس شده (6)

1-آمار زیستی پیشرفته ، کارشناسی ارشد،1398.

2-فیزیولوژی پیشرفته دستگاه عصبی ، کارشناسی ارشد،1397- 1398.

3-پاتوکینزیولوژی دستگاه عضلانی اسکلتی ، کارشناسی ارشد،1397.

4-اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی ، کارشناسی ارشد،1394- 1395- 1396- 1397- 1398.

5-بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی ، کارشناسی ارشد،1394- 1395- 1396.

6-ورزش معلولین پیشرفته ، کارشناسی ارشد،1394- 1395- 1396- 1397.