• نام و نام خانوادگی
  • سجاد روشنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (4)
پایان نامه ها (5)
دروس تدریس شده (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سجاد روشنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری ، 1392، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،دانشگاه اصفهان .

2-کارشناس ارشد، 1385، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،دانشگاه رازی.

3-کارشناسی ، 1381، تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه اصفهان .
مقالات ژورنال (11)

1-عاطفه عیوضی- نرمین غنی زاده- ابراهیم محمدعلی نسب- سجاد روشنی، 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف برحس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف،مجله طب توانبخشی.

2-حسین سلامت- نرمین غنی زاده حصار - سجاد روشنی، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13 - 10 سال،فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی.

3-Faroogh Rostami Zalani1*، Shahram Ahanjan2، Sajad Rowshani3، Samane Mohammadi4، Maryam Ansari5، Masoumeh Mohammadi6، Comparing the Effects of Three Combined Training Methods on the Pain and Performance of the Patients with Knee Osteoarthritis.

4-سجاد روشنی، فاروق رستمی، نرمین غنی زاده، ابراهیم محمدعلی نسب، زهرا سوخته زاری ، بررسی ماندگاری دو برنامه تمرینی کنترل حرکات کتف و اصلاحی بر میزان درد گردن و زاویه سر در مردان مبتلا به سر به جلو.

5-Sajad Roshani1*، PhD Mohammad-Reza Yousefi2، PhD Zahra Sokhtezari1، MSc Milad Khalil Khodaparast1، MSc، The Effect of a Corrective Exercise Program on Upper Crossed Syndrome in a Blind Person.

6-فاروق رستمی ذلانی، شهرام آهنجان، سجاد روشنی، سجاد باقریان، علیرضا فلاح، مقایسه اثر سه روش اصلاحی بر کیفیت زندگی و زاویه سربه جلو در افراد مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی .

7-سجاد روشنی، رضا مهدوی نژاد، نرمین غنی زاده حصار، تاثیر یک پروتکل تمرینی مبتنی بر اصول NASM بر سندرم متقاطع فوقانی آسیب دیدگان نخاعی پارپلژی ناکامل.

8-افشین مقدسی، مریم عباسی دره بیدی، سجاد روشنی ، 1392، اثر یک دوره برنامه توانبخشی هشت هفته ای بر کاهش درد و بهبود هدایت عصبی در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال ،مجله مطالعات ناتوانی .

9-سجاد روشنی، افشین مقدسی، مریم عباسی دره بیدی، امیرعبدالمحمدی، شهرام آهنجان ، 1389، تاثیر یک دوره برنامه بازتوانی بر درمان شانه منجمد مردان مبتلا ،نشریه سالمند .

10-سجاد روشنی، شهرام آهنجان ، 1387، اثر یک دوره برنامه چهارهفته ای الکتروتراپی و حرکت درمانی منتخب بر میزان درد و دامنه حرکتی شانه منجمد ،پژوهش در علوم ورزشی.

11-نادر رهنما، عفت بمئی چی، حمیدرضا صادقی، علیرضا فرجی، سجاد روشنی ، 1386، مقایسه شیوع، نوع و سازوکار آسیب های حاد جودوکاران حرفه ای و آماتور ایرانی ،پژوهش در علوم ورزشی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1-عاطفه عیوضی- نرمین غنی زاده- ابراهیم محمدعلی نسب- سجاد روشنی، 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف بر درد شانه حین تمرین و استراحت کمانداران دارای دیسکنزیای کتف،کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های ورزشی- دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

2-زینب اسمعیلی ،نرمین غنی زاده حصار ،ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه ،سجاد روشنی، 1398، مقایسه اثر شش هفته تمرینات اصلاحی عملکردي، تمرینات ثبات مرکزي و تمرینات ترکیبی بر ناهنجاري کایفوز و وضعیت سر به جلو دختران نوجوان،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی.

3-حسین سلامت ،نرمین غنی زاده حصار ،سجاد روشنی ،ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، تاثیر هشت هفته بازي هاي اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13-10 سال،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی.

4-زبیده عبدالهی ،نرمین غنی زاده حصار ،سجاد روشنی ،ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردي و ثبات مرکزي بر وضعیت کمربند شانه دختران نوجوان،چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی.

5- 1393، مقایسه شاخص های ریوی و تعادل دانش آموزان ADHD سالم ،هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- تهران.

6-سجاد روشنی- ارسلان چولکی ، 1389، بررسي ميزان شيوع، نوع و علل آسيب هاي جودوكاران حرفه اي ،همایش منطقه ای سما ایلام.

7- 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف بر حس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف،دانشگاه کردستان .

8-سپیده امینی راد- سجاد روشنی، 1398، اثر یک دوره ورزش درمانی بر کودک مبتلا به فلج مغزی دایپلژی ،دانشگاه کردستان .

9-سجاد روشنی، محمدرضا یوسفی، زهرا سوخته زاری ، تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی فرد نابینای 19 ساله (گزارش موردی)،همایش ملی علوم کاربردی و تندرستی- دانشگاه مدنی آذربایجان- تبریز.

10- 1397، تاثیر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و عملکرد ووشوکاران ،موسسه آموزش عالی المهدی اصفهان.

11-سجاد روشنی، محمدرضا یوسفی، زهرا سوخته زاری ، 1397، پیگیری میزان درد و عملکرد پس از جراحی آواسکولار نکروزیس هیپ به دنبال یک دوره برنامه حرکت درمانی در منزل،موسسه آموزش عالی المهدی اصفهان.

12-سجاد روشنی، فاروق رستمی، زهرا سوخته زاری، 1397، اثر یک دوره برنامه اصلاح حرکت با تاکید بر کنترل استخوان کتف بر میزان درد گردن و زاویه سربه جلو مردان مبتلا به سربه جلو ،دانشگاه جندی شاپور اهواز.

13-فاروق رستمی، رضا مهدوی نژاد، سجاد روشنی ، 1396، مقایسه اثر تمرینات همزمان ثبات مرکزی تنه و چهارسر رانی با تمرینات آب درمانی بر درد و عملکرد بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو،دانشگاه ارومیه.
کتاب های چاپ شده (4)

1- 1397، آسیب ها و اختلالات سیستم عضلانی اسکلتی ،تدوین و گردآوری- ویراستار علمی ، 228 ص.

2-سجاد روشنی- امیر عبدالمحمدی- اردشیر براتی ، 1397، تربیت بدنی و بازیهای دبستان ،تالیف ، 173 ص.

3-نرمین غنی زاده حصار- ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه- یاسین فرامرزی- کبری تلخی، 1398، اطلس رنگی تشریح لندمارک های اسکلتی،ویراستار علمی ، 176 ص.

4-هومن فتاحی- مرتضی صادقی- سجاد روشنی، 1398، ورزش برای سالمندان براساس دستورالعمل های ACSM،ترجمه، 248 ص .
پایان نامه ها (5)

1-زینب اسمعیلی- نرمین غنی زاده حصار- ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و ثبات مرکزی بر ناهنجاری هایپرکایفوزیس و وضعیت سر به جلو دختران نوجوان، استاد مشاور.

2-زبیده عبدالهی- نرمین غنی زاده حصار- سجاد روشنی- ابراهیم محمدعلی نسب ، 1398، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و ثبات مرکزی بر وضعیت کمربند شانه دختران نوجوان.

3-حسین سلامت- نرمین غنی زاده حصار- سجاد روشنی- ابراهیم محمدعلی نسب، 1398، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13-10 سال .

4-ادریس حسینی- نرمین غنی زاده- سجاد روشنی، 1398، مقایسه پاسچر بین شناگران و ژیمناست‌ها با افراد غیرورزشکار، استاد راهنمای دوم .

5-عاطفه عیوضی- نرمین غنی زاده- ابراهیم محمدعلی نسب- سجاد روشنی، 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف بر درد شانه، حس عمقی و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیاي کتف، استاد مشاور.
دروس تدریس شده (6)

1-آمار زیستی پیشرفته ، کارشناسی ارشد،1398.

2-فیزیولوژی پیشرفته دستگاه عصبی ، کارشناسی ارشد،1397- 1398.

3-پاتوکینزیولوژی دستگاه عضلانی اسکلتی ، کارشناسی ارشد،1397.

4-اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی ، کارشناسی ارشد،1394- 1395- 1396- 1397- 1398.

5-بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی ، کارشناسی ارشد،1394- 1395- 1396.

6-ورزش معلولین پیشرفته ، کارشناسی ارشد،1394- 1395- 1396- 1397.