• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

محل تولد: استان مازندران، شهرستان بابل

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه ارومیه

سوابق تحصیلی:

کارشناسي: فیزیولوژی ورزشی،  دانشگاه: مازندران، سال: 1384

کارشناسي ارشد: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،  دانشگاه: شهید باهنر کرمان، سال: 1388

دکتری: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه گیلان، سال 1392

رتبه 11 آزمون سراسری دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی سال 1392

پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان در سال 1393

رتبه اول آزمون جامع در دوره دکتری

نخستین فارغ التحصیل آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان با درجه عالی

دبیر انجمن حرکات اصلاحی استان آذربایجان غربی

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
کتاب های چاپ شده (5)
پایان نامه ها (4)
دروس تدریس شده (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
        بیوگرافی کوتاه

محل تولد: استان مازندران، شهرستان بابل

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

مرتبه علمی: استادیار دانشگاه ارومیه

سوابق تحصیلی:

کارشناسي: فیزیولوژی ورزشی،  دانشگاه: مازندران، سال: 1384

کارشناسي ارشد: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،  دانشگاه: شهید باهنر کرمان، سال: 1388

دکتری: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه گیلان، سال 1392

رتبه 11 آزمون سراسری دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی سال 1392

پژوهشگر برتر دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان در سال 1393

رتبه اول آزمون جامع در دوره دکتری

نخستین فارغ التحصیل آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه گیلان با درجه عالی

دبیر انجمن حرکات اصلاحی استان آذربایجان غربی

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1392-1396، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی،دانشگاه گیلان.

2-کارشناسی ارشد، 1388-1390، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی،دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3-کارشناسی، 1384-1388، تربیت بدنی و علوم ورزشی _ فیزیولوژی ورزشی،دانشگاه مازندران .
مقالات ژورنال (12)

1-ساناز جلیلی، ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه، 1398، تاثیر شش هفته تمرینات CX WORX بر استقامت عضلات ناحیه مرکزی بدن، تعادل و عملکرد اندام فوقانی دختران ورزشکار مبتلا به نقص تنه ،طب توانبخشی، http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100900.html.

2-عاطفه عیوضی- نرمین غنی زاده حصار- ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه - سجاد روشنی،، 1398، اثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف برحس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف،طب توانبخشی، http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100973.html.

3-حسین سلامت- نرمین غنی زاده حصار - سجاد روشنی، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13 - 10 سال،نشریه طب توانبخشی، http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100967.html.

4-سجاد روشنی، فاروق رستمی، نرمین غنی زاده، ابراهیم محمدعلی نسب، زهرا سوخته زاری، 1398، بررسی ماندگاری دو برنامه تمرینی کنترل حرکات کتف و اصلاحی بر میزان درد گردن و زاویه سر در مردان مبتلا به سر به جلو،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، http://sjimu.medilam.ac.ir/browse.php?a_id=5249&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1.

5-Saeid Bahiraei، Maryam Jafarian، Ebrahim Mohammad Ali Nasab firouzjah، 2015، The Effects of Backpack Weight on the Static and Dynamic Balances of Female Students،Annals of Applied Sport Science، http://aassjournal.com/article-1-218-en.html.

6-حامد باباگل تبار سماکوش1، علی اصغر نورسته*2، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه3، علی اصغر ابوذرزاده4، 1396، مقایسه اختلالات اسکلتی - عضلانی در ووشوکاران و کشتی‌گیران حرفه‌ای با افراد غیرورزشکار،نشریه علوم پزشکی گرگان، http://goums.ac.ir/journal/article-1-3213-fa.html&sw=.

7-* مریم جعفریان 1، حسن دانشمندی 2، ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه 3، حامد بابا گل تبار سماکوش 4، 1395، بررسی اثر وزن کوله پشتی با اوزان مختلف بر کنترل پاسچر ایستا و پویای دانش آموزان دختر،طب طبری.

8-منصور صاحب الزمانی1؛ ابراهیم محمد علی نسب 2؛ حسن دانشمندی2، 1393، تأثیر یک دوره تمرینات ثبات دهندۀ مرکزی بدن بر استقامت تنه بازیکنان فوتسال،مطالعات طب ورزش پژوهشگاه تربیت بدنی، https://smj.ssrc.ac.ir/article_35.html.

9-منصور صاحب الزمانی 1 حمید خرم نژاد 1 ابراهیم محمد علی نسب 2، 1391، مقایسه میزان خستگی بر روی جهت های سه گانه تست Y در بسکتبالیست های دارای ناپایداری مچ پا،پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران، http://asp.journals.umz.ac.ir/article_528.html.

10-سيد صدر‌الدين شجاع‌الدين، حسين مهرابيان، ابراهيم محمدعلي نسب، مهدي عرفاني، 1391، مقایسه استئوآرتریت زانو در ورزشکاران نخبه بازنشسته فوتبال و غیر ورزشکاران،توانبخشی اصفهان، http://jrrs.mui.ac.ir/index.php/jrrs/article/view/203.

11-ابراهیم محمدعلی نسب، منصور صاحب الزمانی، 1391، اثر یکدوره تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن بر مولفه های آزمون تعادلی Yدر بازیکنان فوتسال،طب ورزش دانشگاه تهران، https://jsmed.ut.ac.ir/article_30060.html.

12-اسماعیل شریفیان 1 منصور فیروزی 2 ابراهیم محمدعلی نسب 3 زینب محمدعلی نسب 4، 1390، رابطه بین کیفیت حمل و نقل و مخاطرات روانی دانشجویان ورزشکار،دانشگاه بوعلی سینا همدان، https://smms.basu.ac.ir/article_24.html.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-سعید بحیرایی، مریم جعفریان، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1393، بررسی اثر وزن کوله پشتی بر تعادل ایستا و پویا دانش آموزان دختر،هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه شهید بهشتی.

2-سید صدرالدین شجاع الدین، حسین مهرابیان، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، مهدی عرفانی، 1392، مقایسه استئوآرتریت زانو در ورزشکاران نخبه بازنشسته فوتبال و غیر ورزشکاران،دومین کنفرانس بین المللی علم و فوتبال - تهران.

3-منصور صاحب الزمانی1؛ ابراهیم محمد علی نسب 2؛ حسن دانشمندی2، 1391، تاثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده عمقی بر استقامت تنه بازیکنان فوتسال،هشتمین کنگره بين المللي پزشکی ورزشی - اصفهان.

4-ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه، منصور صاحب الزمانی؛ حسن دانشمندی، 1391، ارتباط بین تعادل پویا و شاخص های استقامت و قدرت ناحیه مرکزی بدن در بازیکنان فوتسال،هشتمین کنگره بين المللي پزشکی ورزشی - اصفهان.

5-اسماعیل شریفیان 1 منصور فیروزی 2 ابراهیم محمدعلی نسب 3 زینب محمدعلی نسب 4، 1390، رابطه بین کیفیت حمل و نقل و مخاطرات روانی دانشجویان ورزشکار،همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی - آمل.

6-ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه، منصور صاحب الزمانی؛ حسن دانشمندی، 1390، اثر یکدوره تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن بر مولفه های تست تعادلی Y،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی ایران - تهران.

7-حسین مهرابیان، فریده صالحی، ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه، آنیتا عمرانی، 1390، استئوآرتریت زانو در ورزشکاران نخبه بسکتبال،اولین همایش ملی علم و بسکتبال - گیلان.

8-منصور صاحب الزمانی، اسماعیل شریفیان، محمدرضا امیر سیف الدینی، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1390، مقایسه میزان خستگی بر روی جهت های سه گانه تست Y در بسکتبالیست های دارای ناپایداری مچ پا،اولین همایش ملی علم و بسکتبال - گیلان.

9-منصور صاحب الزمانی، اسماعیل شریفیان، محمدرضا امیر سیف الدینی، ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1390، تاثیر خستگی بر ثبات عملکردی بسکتبالیست های دارای ناپایداری مچ پا،اولین همایش ملی علم و بسکتبال - گیلان.
کتاب های چاپ شده (5)

1-نرمین غنی زاده - ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه - یاسین فرامرزی کهنه شهری- کبری تلخی کله بان، 1398، اطلس رنگی لندمارک های اسکلتی،انتشارات حتمی.

2-هيمن محمدي محمد فلاح محمدي ابراهيم محمدعلي‌نسب فيروزجاه، 1397، اصلاح پاسچر،انتشارات حتمی.

3-ابراهيم محمدعلی‌نسب‌فيروزه‌جاه، حامد باباگل‌تبارسماكوش، فاطمه نيكخو‌امیری، 1395، راهنمای کاربردی برای کینزیوتیپ،انتشارات نوروزی.

4-منصور صاحب الزمانی، هیمن محمدی، ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه، 1392، تمرینات کششی با رویکرد پیشگیری از آسیب و تسکین درد،حتمی.

5-منصور صاحب الزمانی1؛ ابراهیم محمد علی نسب 2؛ محمد فلاح محمدی، 1391، ارزیابی و تمرینات پایداری ناحیه مرکزی بدن،حتمی.
پایان نامه ها (4)

1-زینب اسمعیلی- نرمین غنی زاده حصار- ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و ثبات مرکزی بر ناهنجاری هایپرکایفوزیس و وضعیت سر به جلو دختران نوجوان.

2-زبیده عبدالهی- نرمین غنی زاده حصار- سجاد روشنی- ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و ثبات مرکزی بر وضعیت کمربند شانه دختران نوجوان.

3-حسین سلامت- نرمین غنی زاده حصار- سجاد روشنی- ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، 1398، اثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13-10 سال.

4-عاطفه عیوضی- نرمین غنی زاده- ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه - سجاد روشنی، 1398، تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف بر درد شانه، حس عمقی و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیاي کتف.
دروس تدریس شده (12)

1-بازتوانی آسیب های ورزشی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1393، 1394، 1395، 1396، 1397، 1398.

2-پاتوکینزیولوژی دستگاه عضلانی اسکلتی، کارشناسی ارشد،1396، 1397.

3-حرکت شناسی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1393، 1394، 1395، 1396، 1397، 1398.

4-امدادگری ورزشی پیشرفته، کارشناسی ارشد،1394، 1395، 1396، 1397، 1398.

5-حرکت شناسی، کارشناسی،1398.

6-ورزش ها و بازي هاي بومي وسنتي، کارشناسی،1398-1399.

7-کارورزي ورزش هاي انفرادي، کارشناسی،1398-1399.

8-دو و میدانی 2، کارشناسی،1398.

9-آمادگی جسمانی، کارشناسی،1397.

10-دو و میدانی 1، کارشناسی،1397.

11-ورزش 1، کارشناسی،1397.

12-تربیت بدنی عمومی، کارشناسی،1397.