• نام و نام خانوادگی
  • محمد جواد آذرهوش
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (10)
جوایز و افتخارات (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد جواد آذرهوش
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی شیمی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1385-89، مهندسی شیمی- صنایع غذایی،دانشگاه صنعتی سهند.

2-کارشناسی ارشد، 1389-91، مهندسی شیمی- پیشرفته ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

3-دکترای تخصصی، 1391-96، مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
مقالات ژورنال (19)

1-A. Dehghani Kiadehi، M. Taghizadeh، M.J. Azarhoosh، A. Aghaeinejad Meybodi، 2020، Hydrogen production using ethylene glycol steam reforming in a micro-reformer: Experimental analysis، multivariate polynomial regression and genetic programming modeling approaches،Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers.

2-A.R. Azarhoosh، G.H. Hamedi، M.J. Azarhoosh، 2020، The influence of cohesion and adhesion parameters on the moisture sensitivity of modified Asphalt mixtures with polymer additive،THE JOURNAL OF ADHESION، https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00218464.2020.1793757.

3-M. Shamsi، H. Ale Ebrahim، M.J. Azarhoosh، 2019، Simulation and Optimization of Coal Gasification in a Moving-Bed Reactor to produce synthesis gas is suitable for methanol production unit ،Chemical and Biochemical Engineering Quaterly، 33 (4) 427-435.

4-M.J. Azarhoosh، R. Halladj، S. Askari، A. Aghaeinejad-Meybodi، 2019، Performance analysis of ultrasound-assisted synthesized nano-hierarchical SAPO-34 catalyst in the methanol-to-lights-olefins process via artificial intelligence methods،Ultrasonic Sonochemistry، v. 58. p. 10446.

5-N. Lotfi، H. Ale Ebrahim، M.J. Azarhoosh، 2019، Proposing a novel theoretical optimized model for the combined dry and steam reforming of methane in the packed bed reactors،Chemical Papers، 73 (9) 2309-2328.

6-A. Mozafari، M.J. Azarhoosh، S.E. Mousavi، T. Khaghazchi، M. Takht Ravanchi، 2019، Amine-membrane hybrid process economics for natural gas sweetening،Chemical Papers، 73 (7) 1585-1703.

7-A.R. Azarhoosh، M.J. Azarhoosh، 2019، Evaluation of Nano Hydrated Lime on the Moisture Susceptibility of Asphalt Mixtures Using Surface Free Energy،AUT Journal of Civil Engineering، Article in Press.

8-M.J. Azarhoosh، R. Halladj، S. Askari، 2018، Application of evolutionary algorithms for modelling and optimisation of ultrasound-related parameters on synthesised SAPO-34 catalysts: crystallinity and particle size ،Progress in Reaction Kinetics and Mechanism، 43 (3-4) 236-243.

9-A. Golrokh Sani، H. Ale Ebrahim، M.J. Azarhoosh، 2018، 8-Lump kinetic model for fluid catalytic cracking with olefin detailed distribution study ،Fuel، 225 (322-335).

10-M.J. Azarhoosh، R. Halladj، S. Askari، 2017، A Dynamic Kinetic Model for Methanol to Light Olefins Reactions over a Nanohierarchical SAPO-34 Catalyst: Catalyst Synthesis، Model Presentation، and Validation at the Bench Scale،International Journal of Chemical Kinetics، 50 (3) 149-163.

11-M.J. Azarhoosh، R. Halladj، S. Askari، 2017، Sonochemical synthesis of SAPO-34 catalyst with hierarchical structure using CNTs as mesopore template ،Research on Chemical Intermediates، 43 (3265-3282).

12-M.J. Azarhoosh، R. Halladj، S. Askari، 2017، Presenting a new kinetic model for methanol to light olefins reactions over a hierarchical SAPO-34 catalyst using the Langmuir–Hinshelwood–Hougen–Watson mechanism ،Journal of Physics: Condensed Matter، 29 (42).

13-M.J. Azarhoosh، H. Ale Ebrahim، S.H. Pourtarah، 2016، Simulating and Optimizing Auto-Thermal Reforming of Methane to Synthesis Gas Using a Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II Method ،Chemical Engineering Communication، 203 (53-63).

14-S. Askari، R. Halladj، M.J. Azarhoosh، 2015، Modeling and optimization of catalytic performance of SAPO-34 nanocatalysts synthesized sonochemically using a new hybrid of non-dominated sorting genetic algorithm-II based artificial neural networks (NSGA-II-ANNs) ،RSC Advances، 5 (52788-52800).

15-F. Moghadas Nejad، A.R. Azarhoosh، G.H. Hamedi، M.J. Azarhoosh، 2015، Characterization of permanent deformation resistance of precipitated calcium carbonate modified asphalt mixture ،Journal of Civil Engineering and Management ، 21 (5) 615-622.

16-A. Bakhshi Ani، H. Ale Ebrahim، M.J. Azarhoosh، 2015، Simulation and Multi-Objective Optimization of a Trickle-Bed Reactor for Diesel Hydrotreating by a Heterogeneous Model Using NonDominated Sorting Genetic Algorithm II ،Energy & Fuels، 29 (3041-3051).

17-M.J. Azarhoosh، H. Ale Ebrahim، S.H. Pourtarah، 2015، Simulating and Optimizing Hydrogen Production by Low-pressure Autothermal Reforming of Natural Gas using Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II ،Chemical and BioChemical Engineering Quaterly ، 29 (4) 519-531.

18-M.J. Azarhoosh، F. Farivar، H. Ale Ebrahim، 2014، Simulation and optimization of a horizontal ammonia synthesis reactor using genetic algorithm،RSC Advances، 4 (13419-13429).

19-F. Moghadas Nejad، A.R. Azarhoosh، M.J. Azarhoosh، 2012، Influence of using nonmaterial to reduce the moisture susceptibility of hot mix asphalt،Construction and Building Materials، 31 (384-388).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (12)

1-محمد جواد آذرهوش، طاهر غریب، محمد رضا تقوی، 1397، اجرای اقتصاد مقاومتی در سیاست های نفتی از طریق کاهش خام فروشی نفت ،یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (دانشگاه الزهرا با همکاری بنیاد ملی نخبگان).

2-محمد جواد آذرهوش، عباس آقایی نژاد میبدی، 1396، نقش نانوفناوری در پیشرفت صنعت نفت،یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت (مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری بنیاد ملی نخبگان).

3-F. Marzpour Shalmani، R. Halladj، S. Askari، M.J. Azarhoosh، 2015، Effect of templating agent and crystallization temperature on the crystallinity and crystallite size of SAPO-34 crystals synthesized sonochemically،The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015).

4-F. Marzpour Shalmani، R. Halladj، S. Askari، M.J. Azarhoosh، 2015، Effect of heating methods on crystallization kinetics of SAPO-34 molecular sieve،The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015).

5-M.J. Azarhoosh، R. Halladj، S. Askari، F. Marzpour Shalmani، 2015، Investigating the Effects of Ultrasound-Related Variables on Catalytic Properties of Sonochemically Prepared SAPO-34 Nanocatalysts in MTO Process Using ANN،The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015).

6-M.J. Azarhoosh، Kh. Ghanbari، 1394، Optimization of Hydrogen production with sea water electrolysis Using two kind of swarm intelligence-based heuristic algorithm: Artificial bee colony algorithm and Particle swarm optimization ،سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی (مرکز پژوهش های علمی و صنعتی ایران).

7-M.J. Azarhoosh، Kh. Ghanbari، 1394، Optimization of salt water electrolysis in parallel-plate electrode channel Using two kind of Evolutionary Algorithms: Genetic Algorithm and Imperialist Competitive Algorithm،سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی (مرکز پژوهش های علمی و صنعتی ایران).

8-E. Rahmani، D. Jafari، M.J. Azarhoosh، 1393، A Neuro-fuzzy modeling tool to predict the photocatalytic activity of nano crystalline TiO2 films doped by SiO2،اولین همایش ملی تکنولوژیهای نوین شیمی و مهندسی شیمی ایران (شركت هم انديشان چرخه علم و صنعت - تهران - مركز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت كشور).

9-محمد جواد آذرهوش، سیده مریم بنی هاشمی کهنکی، احسان رحمانی، 1393، بهینه‌سازی فرایند ریفرمینگ خشک متان با استفاده از الگوریتم ژنتیک،اولین همایش ملی تکنولوژیهای نوین شیمی و مهندسی شیمی ایران (شركت هم انديشان چرخه علم و صنعت - تهران - مركز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت كشور).

10-محمد جواد آذرهوش، سیده مریم بنی هاشمی کهنکی، 1393، شبیه‌سازی تولید هیدروژن از آب دریا به روش الکتروشیمیایی،اولین همایش ملی تکنولوژیهای نوین شیمی و مهندسی شیمی ایران (شركت هم انديشان چرخه علم و صنعت - تهران - مركز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت كشور).

11-محمد جواد آذرهوش، سیده مریم بنی هاشمی کهنکی، 1392، پیش‌بینی فرایند ریفرمینگ خشک متان با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی،اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی (گروه ترويجي دوستداران محيط زيست - موسسه آموزش عالي مهر اروند با همكاري دانشگاه آزاد ميبد و قرارگاه پدافند زيستي كشور).

12-محمد جواد آذرهوش، حبیب آل ابراهیم دهکردی، 1392، بررسی و مقايسه روش های مختلف تولید هیدروژن از گاز طبیعی ،اولین همایش ملی هیدروژن (دانشگاه صنعتی مالک اشتر).
کتاب های چاپ شده (1)

1-H. Ale Ebrahim، M.J. Azarhoosh، S.H. Pourtarah، A.R. Rahimi، M. Talebi، 2015، Chapter 9: Simulation and Optimization of various Hydrogen and Synthesis Gas Producing Methods. In: Energy Science and Technology Vol. 11: Hydrogen and Other Technologies، ISBN: 978-1-626990-72-2.،Book Chapter.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمد جواد آذرهوش، خشایار قنبری، 1394، شبیه سازی تولید هیدروژن از طریق الکترولیز آب،طرح خدمت سرباز نخبه (سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا).
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-محمد جواد آذرهوش، سیده مریم بنی هاشمی کهنکی، رویین حلاج، سیما عسکری، فریبا مرزپور شلمانی، 1396، ساخت کاتالیست سلسله مراتبی ساپو-34 با استفاده از قالب نانولوله کربنی به کمک امواج مافوق صوت،جمهوری اسلامی ایران.
پایان نامه ها (3)

1- 1396، دکترای تخصصی: استفاده از نانولوله‌کربنی به عنوان قالب در ساخت سونوشیمیایی نانوکاتالیست ساپو-34 همراه با مدلسازی و بهینهسازی عملکرد آن در فرایند MTO توسط روشهای هوش مصنوعی و الگوریتم ژنتیک ، دکتر رویین حلاج.

2- 1391، کارشناسی ارشد: شبیه سازی تبدیل سه تایی متان به گاز سنتز، دکتر حبیب آل ابراهیم دهکردی.

3- 1389، کارشناسی: مدلسازی برج T-403 پتروشیمی تبریز، دکتر سیروس شفیعی.
دروس تدریس شده (10)

1-سینتیک و طراحی راکتور، کارشناسی.

2-فرایندهای مهندسی پالایش، کارشناسی.

3-موازنه انرژی و مواد، کارشناسی.

4-آمار و طراحی آزمایش ها، کارشناسی.

5-مکانیک سیالات 1، کارشناسی.

6-انتقال حرارت 1، کارشناسی.

7-برنامه نویسی کامپیوتر، کارشناسی.

8-ریاضیات مهندسی، کارشناسی.

9-آزمایشگاه انتقال حرارت، کارشناسی.

10-شیمی تجزیه، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (14)

1- 1396-97، برگزیده شدن به عنوان استاد نمونه آموزشی،دانشگاه ارومیه.

2- 1396، پذیرش رساله دکترا به عنوان رساله برتر کشوری و مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ،صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

3- 1395، مصاحبه با روزنامه هشمهری به عنوان برگزیده بنیاد ملی نخبگان،روزنامه همشهری.

4- 1394-95، پذیرش به عنوان دانشجوی صاحب استعداد برتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بهره‌مندی از جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ،بنیاد ملی نخبگان.

5- 1391-96، عضویت پیوسته استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع دکترای تخصصی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

6- 1391-96، کسب رتبه دوم در میان دانشجویان ورودی در مقطع دکترا (معدل آموزشی)،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

7- 1392-94، بهره‌مندی از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان و دریافت کارت پایان خدمت،طرح خدمت سرباز نخبه (سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا).

8- 1389-91، عضویت پیوسته استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

9- 1389، پذیرش در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون ورودی از طریق المپیاد،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

10- 1389، پذیرش به عنوان یکی از دانشجویان نمونه استان آذربایجان شرقی و تقدیر توسط استاندار وقت جناب آقای مهندس بیگی .

11- 1389، کسب رتبه 13 در مرحله کشوری پانزدهمین دوره المپیاد علمی – دانشجویی .

12- 1389، کسب رتبه 4 در قطب 4 پانزدهمین دوره المپیاد علمی – دانشجویی.

13- 1385-89، عضو استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی سهند تبریز در مقطع کارشناسی،دانشگاه صنعتی سهند.

14- 1385-89، کسب رتبه دوم در میان دانشجویان ورودی در مقطع کارشناسی ،دانشگاه صنعتی سهند.