• نام و نام خانوادگی
  • وحید محمدنژاد آروق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
  • v.mohammadnejad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (13)
دروس تدریس شده (1)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • وحید محمدنژاد آروق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1382، جغرافیای طبیعی،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1385، ژئومورفولوژی،دانشگاه تهران.

3-دکترای تخصصی، 1390، ژئومورفولوژی،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (12)

1-Asghari, Sayyad, Zeynali, Batol and Vahid Mohammadnejad, 2017, Gully erosion related to physical and chemical properties of soil and morphometric analysis, Desert,Desert, 22.

2-Gholamreza Roshan، Modeste Kameni Nematchoua، Vahid Mohammad Nejad، Robabe Yousefi، Summer، 2017، Regional simulation model of the meteorological effects of Maharlu Lake on the human climate health of Shiraz in Iran،Iranian Journal of Health Sciences.

3-حسین کوکبی نژاد قزوینی، وحید محمدنژاد آروق، محمدبافر سلیمانی، زمستان 1395، بررسی تغییرات کیفی آبهای زیرزمینی واقع در رسوبات کواترنری دشت ارومیه،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

4-وحید محمدنژاد آروق و صیاد اصغری، بهار 1395، ارزیابی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های آماری در حوضه آبریز باراندوز چای،مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

5-وحید محمدنژاد آروق، بهار 1395، گسل‌های فعال و تاثیر آنها بر تغییر شکل لندفرم‌های کواترنری شمالشرق دریاچه ارومیه، ایران،مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی.

6-صیاد اصغری و وحید محمدنژاد آروق، تابستان 1392، بررسی نسب تحویل رسوب (SDR) در حوضه آبریز جاجرود،پژوهش های ژئومورفولوژی کمّی.

7-وحید محمدنژاد آروق و صیاد اصغری، 1394، واکنش مخروط افکنه های شرق گرمسار بر جابجایی عمودی و افقی گسل ها،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

8-صیاد اصغری، فریبا اسفندیاری، وحید محمدنژاد آروق و بتول زینالی و صالح اصغری، 1393، ارزیابی قابلیت ژئوتوریستی منطقة ضحاک شهرستان هشترود،جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای.

9-صیاد اصغری و وحید محمدنژاد آروق، 1393، مورفولوژی و مورفومتری انواع دهانههای آتشفشانی در مخروط آتشفشانی سهند،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

10-وحید محمدنژاد آروق، صیاد اصغری و بهاالدین گل محمدزاده، 1392، تهیه نقشه مناطق مستعد آبهای زیرزمینی با استفاده از GIS و MIF، مطالعه موردی: شهرستان ارومیه،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.

11-مجتبی یمانی و وحید محمدنژاد آروق، 1391، شواهد مورفولوژیکی و مورفومتریکی تأثیر تکتونیک فعّال بر مخروط‎افکنه‎های شمال دامغان،پژوهش های جغرافیای طبیعی.

12-غلامرضا روشن و وحید محمدنژاد آروق، 1391، پیش‎بینی تغییرات هیدرولوژیکی تراز آب دریاچهی ارومیه با رویکرد به طرحهای فرضی متفاوت گرمایش جهانی در دهه های آینده،پژوهش های ژئومورفولوژی کمی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1-Roshan, Gholamreza, Saeid Negahban, Vahid Mohammadnejad, 2016, Modeling hydrometeorology drying effect Maharloo lake on the severity of aridity Shiraz semi-arid station in the southern half of Iran,33rd international Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China.

2-Roshan, Gholamreza, Esmaeil Shahkooee, Saeid Negahban, Abdolazim Ganghermeh, Vahid Mohammadnejad, 2016, Evaluation of risk access to water resources regarding the process of late half century in arid and semi-arid area,33rd international Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China.

3-Zeinali, Batol Asghari, Sayyad Mohammadnejad, Vahid, 2014, Analysis of dust storms trend in west half of Iran and its effects on climate changes,,the 1st international geoscience congress (Urmia lake rescue), Urmia, Iran.

4-Mohammadnejad, Vahid Asghari, Sayyad Zeinali, Batol , 2014, Monitoring changes in the Urmia lake water levels using Landsat satellite imagery (1976-2013),the 1st international geoscience congress (Urmia lake rescue), Urmia, Iran.

5-Roshan, Gholamreza and Vahid mohammadnejad, 2011, Evaluating the environmental potential of appropriate zones for cultivation of saffron, with emphasis on the climatic roles affecting access to efficient economic output in Khuzestan Province, Iran,COEX, Seoul, Korea.

6-مرادی، هوشنگ، وحید محمدنژاد، حسن حیدری و صیاد اصغری، شیراز 1393، تحلیل روند وقوع طوفان های گردوغباری در نیمه غربی ایران، پیامدها و خطرات زیست محیطی آنها (مطالعه موردی: استان ایلام)،اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی محیط زیست و آلودگی های شهری.

7-حیدری، حسن؛ هوشنگ مرادی، صیاد اصغری و وحید محمدنژاد، تهران 1393، بررسی روند تغییرات زمانی دما و بارش در منطقه ایلام با استفاده از روش ناپارامتری من ـ کندال،اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار.

8-وحید محمدنژاد، صیاد اصغری، 1392، پایش تغییرات سطح آب دریاچه داخل غار سهولان مهاباد، ،دومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران، تهران.

9-صیاد اصغری، وحید محمدنژاد، 1392، بررسی نحوه تغییر ضریب خمیدگی پیچان¬رودی در بالادست و پایین دست سد گِرمی چای،دومین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران، تهران.

10-صیاد اصغری، وحید محمدنژاد، 1391، شناسایی میزان فرسایش پذیری و آشکار سازی مناطق دارای تغییرات در رودخانه قزل اوزن،اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران، تهران.

11-وحید محمدنژاد، صیاد اصغری، 1391، بررسی مورفومتری مخروط¬افکنه¬های دامنه جنوبی البرز شرقی،اولین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران، تهران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مجتبی یمانی و وحید محمدنژاد آروق، 1392، ژئومورفولوژی ساحلی،انتشارات دانشگاه تهران.

2-مهران مقصودی و وحید محمدنژاد آروق، 1390، ژئومورفولوژی مخروط افکنه ها،انتشارات دانشگاه تهران.
پایان نامه ها (13)

1-ناصر سلطانی، وحید محمدنژا آروق و حورا سفرگر، 1396، تحلیل و ارزیابی تنگناهای سرزمینی ایران جهت توسعه ی سیستم های دفاعی دریای خزر.

2-میرنجف موسوی، وحید محمدنژاد آروق و علی فریدونی، 1396، مکان یابی پناهگاه های عمومی و چند منظورة شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ارومیه).

3-وحید محمدنژاد، حمیدرضا فرخ اسلاملو و مهدی سلطانی، 1396، تحلیل فضایی شاخص¬های سلامت در شهرستان ارومیه (بخش نازلو).

4-ناصر سلطانی، وحید محمدنژا آروق و صادق قاسملو، 1396، مطالعه زمینه های همگرایی ترکیه وعربستان در تحولات منطقه خاورمیانه و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران.

5-میرنجف موسوی، وحید محمدنژاد آروق، آرزو مددی، 1395، اولویت سنجی شاخص های تقسیمات کشوری در تحقق پذیری برنامه های آمایش سرزمین در ایران.

6-ناصر سلطانی، وحید محمدنژاد آروق و یعقوب حسن ملا، 1395، بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژیکی بر برنامه ریزی توسعه مناطق مسکونی (مطالعه موردی: منطقه چابهار)،دانشگاه ارومیه.

7-میر نجف موسوی، وحید محمدنژاد آروق، مولود احمدی، 1395، - بررسی اثرات جنگ ایران و عراق بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرهای مرزی (نمونه موردی: قصر شیرین)،دانشگاه ارومیه.

8-وحید محمدنژاد آروق، رحمان میرزایی، 1395، بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب های زیرزمینی دشت سلماس،دانشگاه ارومیه، گروه زمین شناسی.

9-وحید محمدنژاد آروق، ولی نوروزی، 1395، ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی و مقایسه آن با استانداردهای بهداشتی آب (مطالعه موردی: دشت نازلو، شهرستان ارومیه)،پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافیای پزشکی .

10-میر نجف موسوی، وحید محمدنژاد آروق، سعید باقرپور، 1395، تحلیل جغرافیایی نقش ارزش های دفاع مقدس در همگرایی قومی، مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی،پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافیا و دفاع مقدس.

11-وحید محمدنژاد آروق، سید صالح آقازاده، 1394، مكانيابي دفن پسماندهاي بيمارستاني چايپاره،پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافیای پزشکی .

12-وحید محمدنژاد آروق، سودا خلیلی، 1394، تحليل و بهينه سازي مراكز بيمارستاني در شهر اروميه و مكانيابي مراكز جديد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي،پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافیای پزشکی .

13-وحید محمدنژاد آروق، پریسا نجفی، 1394، بررسي ارتباط عناصر اقليمي و آلاينده هاي هوا با بيماريهاي قلبي و عروقي (مطالعه موردي: شهر كرمانشاه)،پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافیای پزشکی .
دروس تدریس شده (1)

1- 1-¬ زمین شناسی عمومی 2-¬ زمین شناسی ایران 3-¬ ژئومورفولوژی دینامیک 4-¬ ژئومورفولوژی اقلیمی 5-¬ ژئومورفولوژی ایران 6-¬ روش تحقیق 7-¬ جغرافیای ناحیه¬ای 8-¬ نقشه خوانی 9-¬ هیدرولوژی 10-¬ هیدروکلیماتولوژی 11-¬ مخاطرات محیطی 12-¬ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 13-¬ جغرافیای خاک¬ها 14- زمین در فضا 15- آمار فضایی و GIS 16- GIS و بهداشت 17- سنجش از دور در محیط زیست.
جوایز و افتخارات (1)

1-وحید محمدنژاد آروق، کتاب ژئومورفولوژی ساحلی - برنده جایزه بیست و هفتمین دوره جایزه کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران.