• نام و نام خانوادگی
  • نازیلا نیکدل
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی برق-کنترل
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
دروس تدریس شده (17)
جوایز و افتخارات (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نازیلا نیکدل
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری مهندسی برق-کنترل
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، مهندسی برق-گرایش کنترل،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، مهندسی برق-گرایش کنترل،دانشگاه تبریز.

3-دکتری، مهندسی برق-گرایش کنترل،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (9)

1-Nikdel N, Badamchizadeh M.A., 2017, Fractional-order adaptive backstepping control of a class of uncertain systems with external disturbances,International Journal of Control.

2-Nikdel N, Badamchizadeh M.A., Azimirad V, Nazari M.A., 2016, Fractional-order adaptive backstepping control of robotic manipulators in the presence of model uncertainties and external disturbances,IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 63, no. 10, pp. 6249-6256.

3-Nikdel N, Badamchizadeh M.A., Azimirad V, Nazari M.A., 2016, Adaptive backstepping control for an n-degree of freedom robotic manipulator based on combined state augmentation,Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 44, pp. 129-143.

4-Nikdel N, Badamchizadeh MA. , 2015, Design and implementation of neural controllers for shape memory alloy–actuated manipulator,Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 26, no. 1, pp. 20-28.

5-Nikdel N, Nikdel P, Badamchizadeh MA, Hassanzadeh I., 2014, Using neural network model predictive control for controlling shape memory alloy-based manipulator,IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 61, no. 3, pp. 1394-1401.

6-Nikdel, N. and Badamchizadeh, M.A. , 2017, Adaptive backstepping control for a 2-DOF robot manipulator: A state augmentation approach,International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 5, no. 2, pp. 113-118.

7-Nikdel, N. and Ghaemi, S. , 2013, Cascaded tracking control of nonholonomic mobile robot based on neural networks and feedback linearization,International Journal on Technical and Physical Problems in Engineering, Vol. 5, no. 4,pp. 118-123.

8-Badamchizadeh, M. A., Nikdel, N. and Kouzehgar, M. , 2010, Comparison of genetic algorithm and particle swarm optimization for data fusion method based on Kalman filter,International Journal of Artificial Intelligence, Vol. 10, no. A10, pp. 67-78.

9-Hassanzadeh, I., Nikdel, N., Badamchizadeh, M. A., Talebi, N., 2010, Design of augmented EKF for shape memory alloy actuated manipulator,International Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 2, no. 7, pp. 3188-3198.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1-Nikdel, N, Badamchizadeh, M. A., 2015, Adaptive backstepping control for a 2-DOF robot manipulator: A state augmentation approach,4th International Conf. on Pure and Applied Mathematics, Roma, Italy.

2-Nikdel, N, Hassanpour, S., Badamchizadeh, M. A., 2014, A control approach for five bar linkage manipulator based on imperialist competitive algorithm,2nd International Conf. on Robotics and Mechatronics, IEEE, Tehran, Iran.

3-Nikdel, N. and Ghaemi, S., 2013, Intelligent cascaded tracking control for nonholonomic mobile robot,9th Conf. on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, Istanbul, Turkey.

4-Badamchizadeh, M. A., Nikdel, N, Kouzehgar, M., 2010, Optimization of data fusion method based on Kalman filter using genetic algorithm and particle swarm optimization,2nd International Conf. on Computer and Automation Engineering, IEEE, Singapore.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-نرگس طالبی، نازیلا نیکدل، محمدعلی بادامچی زاده، 1394، بازوی ربات یک درجه آزادی مبتنی بر فلزات حافظه‌دار ،ایران.
دروس تدریس شده (17)

1-ریاضی مهندسی، دانشگاه ارومیه،1396.

2-احتمال مهندسی، دانشگاه ارومیه،1396.

3-زبان تخصصی برق، دانشگاه ارومیه،1396.

4-اقتصاد مهندسی، دانشگاه ارومیه،1396.

5-مبانی مهندسی برق، دانشگاه ارومیه،1396.

6-آز مدار و اندازه گیری، دانشگاه ارومیه،1396.

7-آزمایشگاه کنترل خطی، دانشگاه تبریز،1389.

8-آزمایشگاه رباتیک، دانشگاه تبریز،1389-1391.

9-برنامه سازي كامپيوتر، دانشگاه تبریز،1390.

10-کنترل فازی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز،1391.

11-کنترل مدرن، موسسه آموزش عالی سراج تبریز،1391-1392.

12-کنترل دیجیتال و غیرخطی، موسسه آموزش عالی سراج تبریز،1393.

13-زبان تخصصی کنترل، موسسه آموزش عالی سراج تبریز،1391-1392.

14-سیستم‌های کنترل خطی، موسسه آموزش عالی سراج تبریز،1391-1393.

15-سیستم‌های کنترل هوشمند، موسسه آموزش عالی سراج تبریز،1392.

16-سیستم‌های کنترل بلادرنگ، موسسه آموزش عالی سراج تبریز،1392.

17-نرم‌افزارهای کاربردی الکترونیک، موسسه آموزش عالی سراج تبریز،1391.
جوایز و افتخارات (6)

1- 1396، کسب مقام دانشجوی برگزیده سوم گروه عمده فنی-مهندسی دانشگاه تبریز در دومین جشنواره پویایی و خلاقیت علمی-پژوهشی .

2- رتبه اول آزمون ورودي دكتري رشته برق- كنترل دانشگاه تبريز.

3- دانشجوي استعداد درخشان دانشگاه تبريز در دوره کارشناسي ارشد و دکتري.

4- 1395، فارغ‌التحصيل رتبه اول دوره دکتری.

5- 1389، فارغ‌التحصيل رتبه اول دوره کارشناسي ارشد.

6- 1388، رئيس نشست برتر در دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران.