• نام و نام خانوادگی
  • شهباز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
  • m.shahbaz@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
جوایز و افتخارات (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهباز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- "فرصت مطالعاتی", دانشگاه علم و تکنولوژی پوهانگ - کره جنوبی, 1393-1394.

2-دکتری تخصصی, "مهندسی مواد", دانشگاه شیراز, 1390-1394.

3-کارشناسی ارشد, "مهندسی مواد - شکل دادن فلزات", دانشگاه شیراز, 1388-1390.

4-کارشناسی, "مهندسی مواد - متالورژی صنعتی", دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان, 1384-1388.
مقالات ژورنال (8)

1-مهرداد شهباز, N. Pardis, R. Ebrahimi, B. Talebanpour, "A novel single pass severe plastic deformation technique: Vortex extrusion", Materials Science and Engineering A, 2011, V. 530, pp. 469–472.

2-Sh. Molaei, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, "The Effect of Mechanical Properties on the Barreling and Distribution of Stress and Strain in Compression Test Using Finite Element Method", Journal of new materials, 2013.

3-N. Pardis, Ch. Cai, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, L.S. Toth, "Development of new routes of severe plastic deformation through cyclic expansion extrusion process (CEE)", Materials Science and Engineering A, 2014, https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.06.074.

4-Sh. Molaei, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, "The Relationship between Constant Friction Factor and Coefficient of Friction in Metal Forming using Finite Element Analysis", Iranian Journal of Materials Forming, 2014, http://ijmf.shirazu.ac.ir/volume_409.html.

5-مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, H.S. Kim, "Streamline Approach to Die Design and Investigation of Material Flow during the Vortex Extrusion Process", Applied Mathematical Modeling, 2016, https://doi.org/10.1016/j.apm.2015.09.074.

6-Jae Ik Yoon , Jung Gi Kim , Jai Myun Jung , Dong Jun Lee , Hyeok Jae Jeong , مهرداد شهباز , Sunghak Lee , Hyoung Seop Kim , "Obtaining Reliable True Plastic Stress-Strain Curves in a Wide Range of Strains Using Digital Image Correlation in Tensile Testing", Korean Journal of Metals and Materials, 2016, DOI: 10.3365/KJMM.2016.54.4.231.

7-مهرداد شهباز, N. Pardis, J.G. Kim, R. Ebrahimi, H.S. Kim, "Experimental and finite element analyses of deformation behavior in vortex extrusion", Materials Science and Engineering A, 2016, https://doi.org/10.1016/j.msea.2016.07.044.

8-مهرداد شهباز, J.G. Kim, R. Ebrahimi, H.S. Kim, "Prediction of Extrusion Pressure in Vortex Extrusion Using a Streamline Approach", Journal of Meaterials Forming, 2017, http://ijmf.shirazu.ac.ir/volume_678.html.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1-R. Ebrahimi, مهرداد شهباز, N. Pardis, B. Talebanpour, "Deformation Behavior in Vortex Extrusion as a New Severe Plastic Deformation Technique", International Conference on Strength of Materials, Oral Presentation, India (Bangalore), 2012.
جوایز و افتخارات (4)

1- "راه یابی بدون آزمون دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعداد درخشان", 1390.

2- "رتبه اول در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات", 1390.

3- "رتبه دوم در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی متالورژی صنعتی", 1388.

4- "رتبه اول تیمی در مسابقات ساخت شناورهای بدون سرنشین، دانشگاه صنعتی شریف", 1387.