• نام و نام خانوادگی
  • شهباز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (23)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پایان نامه ها (6)
جوایز و افتخارات (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • شهباز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1- 1393-1394, فرصت مطالعاتی,دانشگاه علم و تکنولوژی پوهانگ - کره جنوبی.

2-دکتری تخصصی, 1390-1394, مهندسی مواد,دانشگاه شیراز.

3-کارشناسی ارشد, 1388-1390, مهندسی مواد - شکل دادن فلزات,دانشگاه شیراز.

4-کارشناسی, 1384-1388, مهندسی مواد - متالورژی صنعتی,دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان.
مقالات ژورنال (23)

1-گوهر رنجبری؛ علی دنیوی؛ مهرداد شهباز، 2021، بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی،مواد نوین، 95-106.

2-Sachin Navale, Mehrdad Shahbaz, Sanjit Manohar Majhi, Ali Mirzaei, Hyoun-Woo Kim, and Sang-Sub Kim, 2021, CuxO Nanostructure-Based Gas Sensors for H2S Detection: An Overview,chemosensors.

3-H. Ataei, M. Shahbaz, H.S. Kim, and N. Pardis, 2021, Numerical Analysis of Plastic Strain Inhomogeneity in Rectangular Vortex Extrusion (RVE) Process,Iranian Journal of Materials Forming.

4-B. Salehebrahimnejad، A. Doniavi، M. Moradi and M. Shahbaz، 2022، Application of Modified Chebyshev Points to Decrease Residual Stress Noises in Hole-Drilling Method،Iranian Journal of Materials Forming، https://doi.org/10.22099/IJMF.2022.42567.1206.

5-Sachin Navale، Mehrdad Shahbaz، Ali Mirzaei، Sang Sub Kim، and Hyoun Woo Kim، 2021، Effect of Ag Addition on the Gas-Sensing Properties of Nanostructured Resistive-Based Gas Sensors: An Overview،sensors.

6-H. Gheshlaghi، V. Alimirzaloo، M. Shahbaz، and A. Amiri، 2022، Numerical Study and Optimization of the Thermomechanical Procedure in Forging of Two-Phase Ti-6Al-4V Alloy for Artificial Hip Joint Implant،Iranian Journal of Materials Forming، 31-43.

7-Ali Mirzaei، Zoheir Kordrostami، Mehrdad Shahbaz، Jin-Young Kim، Hyoun Woo Kim، and Sang Sub Kim، 2022، Resistive-Based Gas Sensors Using Quantum Dots: A Review،Sensors، https://doi.org/10.3390/s22124369.

8-B. Salehebrahimnejad، A. Doniavi، M. Moradi and M. Shahbaz، 2022، Optimization of superimposed residual stress components to improve fatigue life of work roll in hot rolling process using artificial neural network and genetic algorithm،Journal of Stress Analysis.

9-Behnoud Salehebrahimnejad، Ali Doniavi، Mehran Moradi، Mehrdad Shahbaz، 2022، A New Mathematical Approach to Improve Residual Stress Measurement in Ring-Core Method،Journal of Mechanical Science and Technology.

10-M. Shahbaz، N. Pardis، J. Moon، R. Ebrahimi، H.S. Kim، 2020، Microstructural and Mechanical Properties of the Material Processed by Streamline Proposed Vortex Extrusion،Metals and Materials International.

11-G. Ranjbari، A. Doniavi، M. Shahbaz، 2020، Analysis of strain inhomogeneity in vortex extrusion using finite element method and response surface methodology،Iranian Journal of Materials Forming.

12-G. Ranjbari، A. Doniavi، M. Shahbaz & R. Ebrahimi، 2020، Effect of Processing Parameters on the Strain Inhomogeneity and Processing Load in Vortex Extrusion of Al-Mg-Si Alloy،Metals and Materials International.

13-H. Ataei، M. Shahbaz، H.S. Kim & N. Pardis، 2020، Finite Element Analysis of Severe Plastic Deformation by Rectangular Vortex Extrusion،Metals and Materials International.

14-G. Ranjbari، A. Doniavi & M. Shahbaz، 2020، Numerical Modelling and Simulation of Vortex Extrusion as a Severe Plastic Deformation Technique Using Response Surface Methodology and Finite Element Analysis،Metals and Materials International.

15-H. Homayoun، M. Shahbaz، R. Ebrahimi، 2019، Investigation of Floating and Single‑Action Dies in Producing Dense Compacts with High Aspect Ratio،Iranian Journal of Science and Technology، Transactions of Mechanical Engineering.

16-مهرداد شهباز, J.G. Kim, R. Ebrahimi, H.S. Kim, 2017, Prediction of Extrusion Pressure in Vortex Extrusion Using a Streamline Approach,Journal of Meaterials Forming, http://ijmf.shirazu.ac.ir/volume_678.html.

17-مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, H.S. Kim, 2016, Streamline Approach to Die Design and Investigation of Material Flow during the Vortex Extrusion Process,Applied Mathematical Modeling, https://doi.org/10.1016/j.apm.2015.09.074.

18-مهرداد شهباز, N. Pardis, J.G. Kim, R. Ebrahimi, H.S. Kim, 2016, Experimental and finite element analyses of deformation behavior in vortex extrusion,Materials Science and Engineering A, https://doi.org/10.1016/j.msea.2016.07.044.

19-Jae Ik Yoon , Jung Gi Kim , Jai Myun Jung , Dong Jun Lee , Hyeok Jae Jeong , مهرداد شهباز , Sunghak Lee , Hyoung Seop Kim , 2016, Obtaining Reliable True Plastic Stress-Strain Curves in a Wide Range of Strains Using Digital Image Correlation in Tensile Testing,Korean Journal of Metals and Materials, DOI: 10.3365/KJMM.2016.54.4.231.

20-N. Pardis, Ch. Cai, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, L.S. Toth, 2014, Development of new routes of severe plastic deformation through cyclic expansion extrusion process (CEE),Materials Science and Engineering A, https://doi.org/10.1016/j.msea.2014.06.074.

21-Sh. Molaei, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, 2014, The Relationship between Constant Friction Factor and Coefficient of Friction in Metal Forming using Finite Element Analysis,Iranian Journal of Materials Forming, http://ijmf.shirazu.ac.ir/volume_409.html.

22-Sh. Molaei, مهرداد شهباز, R. Ebrahimi, 2013, The Effect of Mechanical Properties on the Barreling and Distribution of Stress and Strain in Compression Test Using Finite Element Method,Journal of new materials.

23-مهرداد شهباز, N. Pardis, R. Ebrahimi, B. Talebanpour, 2011, A novel single pass severe plastic deformation technique: Vortex extrusion,Materials Science and Engineering A, V. 530, pp. 469–472.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1-M. Kavanlouei ،M. Shahbaz ،E. Rahimi، 2020، Investigation of microstructure and corrosion behavior of bio-titanium alloy Ti6Al4V-ELI after hot forging process،International Conferece on Materials Engineering and Metallurgy (iMat).

2-Seyyed Amir Reza Alavizadeh ،Mehrdad Shahbaz ،Majid Kavanlouei ،Mohammad Reza Azizi ،Sajjad Chehregani، 2021، Phase and microstructural study of powder produced from Ti-6Al-4V alloy chips by high energy milling method،The 10th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering.

3-M. Shahbaz، M. Kavanlouei، 2021، Investigation of phase and microstructural features of Ti-6Al-4V extra-low interstitial alloy after thermomechanical process،The 10th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering.

4-G. Ranjbari، A. Doniavi، M. Shahbaz، 2019، Investigation the Effect of Geometric Properties of Vortex Extrusion Die on Effective Strain Using Response Surface Methodology،4th National Conference on Mechanical & Aerospace Engineering.

5-H. Homayoun، M. Shahbaz، R. Ebrahimi، 2018، Investigation of floating die as a promising method in comparison to single action die to produce dense compacts with high aspect ratio،6th International Conference on Powder Metallurgy for Automotive Parts.

6-H.Ataei، M.shahbaz، H.S.Kim، N. Pardis، 2020، Numerical investigation and mathematical modeling of plastic strain inhomogeneity in rectangular vortex extrusion process،International Conferece on Materials Engineering and Metallurgy (iMat).

7-H.Ataei، M.shahbaz، H.S.Kim، N. Pardis، 2020، Design of experiment and finite element analysis of plastic strain inhomogeneity index in rectangular vortex extrusion process،International Conferece on Materials Engineering and Metallurgy (iMat).

8-R. Ebrahimi, M.Shahbaz , N. Pardis, B. Talebanpour, 2012, Deformation Behavior in Vortex Extrusion as a New Severe Plastic Deformation Technique,International Conference on Strength of Materials, Oral Presentation, India (Bangalore).
پایان نامه ها (6)

1-G. Ranjbari (PhD)، 2020، Optimization of vortex extrusion process for production of ultrafine-grained metals، A. Doniavi، M.Shahbaz.

2-A.R. Alavizadeh (MSc)، 2022، Evaluation of milling behavior of Ti6Al4V-ELI machining scraps to fabricate nanocomposite powders for bio-application..

3-M. Ghanbarpour (MSc)، 2020، Finite Element Investigation of Mechanical Behavior of Severely Deformed Al-Si-Mg Alloy by Cyclic Expansion Extrusion Process.

4-B. Salehebrahimnejad (PhD)، 2022، Investigation and optimization of Residual stress variation effects on applied stress of hot rolling mill and reducing sensitivity to strain measurement error on residual stress .

5-H.Ataei (MSc)، 2020، Finite Element Investigation of Mechanical Behavior of Severely Deformed Commercial Pure Titanium by Vortex Extrusion Process.

6-S. Teymorpour (MSc)، 2022، Investigation of Metallurgical Behavior of Severely Deformed Al-Si-Mg Alloy by Vortex Extrusion Process.
جوایز و افتخارات (4)

1- 1390، راه یابی بدون آزمون دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعداد درخشان.

2- 1390، رتبه اول در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد شکل دادن فلزات.

3- 1388، رتبه دوم در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی متالورژی صنعتی.

4- 1387، رتبه اول تیمی در مسابقات ساخت شناورهای بدون سرنشین، دانشگاه صنعتی شریف.