• نام و نام خانوادگی
  • نادر صولتی فر
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی مهندسی عمران
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
  • n.solatifar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نادر صولتی فر
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی مهندسی عمران
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی