• نام و نام خانوادگی
  • رحیم کوشش شبستری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • r.k.shabestari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (46)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رحیم کوشش شبستری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-رحیم کوشش شبستری, "نیما و شعر نو تغزلی", Sosyal Bilimler Dergisi (Jurnal of Sosial Science), 2015.

2-رحیم کوشش شبستری, "توازن موسیقایی غزل های سعدی", نسیم شرق, 2014.

3-رحیم کوشش شبستری, "چند نکته درباب چند بیت از دیوان حافظ", نسیم شرق, 2014, 1,1.

4-رحیم کوشش شبستری, "بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجع در بلاغت عربی", فنون ادبی ـ دانشگاه اصفهان, 1392.

5-رحیم کوشش شبستری, "تحلیل وجهی از زیبایی شناسی سخن عرفانی: مطالعه موردی سجع در نامه های عین القضات", متن پژوهی ادبی, 1391.

6-رحیم کوشش شبستری, "انزواطلبی در شعر و زندگی فروغ فرخ زاد", بهارستان سخن, 1391.

7-رحیم کوشش شبستری, "شکل شعر معاصر", فصلنامه زبان و ادبیات فارسی (ادبیات معاصر) دانشگاه ارومیه, 1391.

8-رحیم کوشش شبستری, "بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه", فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی, 1390.

9-رحیم کوشش شبستری, "آراء لغوی شمس قیس رازی", پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, 1390.

10-رحیم کوشش شبستری, "منطق تصویری شعر", پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا), 1389.

11- "تصویری از ذهن و زبان صائب", نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1387.

12- "بازنویسی شعر", فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی, 1386.

13- "جایگاه سکوت در ادب فارسی", مجله علمی- پژوهشی مطالعات وپژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1386.

14- "درباره چند واژه فارسی", مجله مطالعات ایرانی, 1386.

15-رحیم کوشش شبستری, "ذهن و زبان نیما", مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (ادبیات غنایی), 1386.

16- "سیر لامکان(سیری در اندیشه های عرفانی صائب)", مجله علمی- پژوهشی مطالعات وپژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1386.

17- "قید های تنوین دار در کلیله و دمنه", مجله علمی- پژوهشی مطالعات وپژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1386.

18- "نقد و تحلیل ومقایسه هفت خوان های رستم و اسفندیار", مجله علمی-پژوهشی گوهر گویا, 1386.

19- "نگاهی دیگر به قضیه زال و رودابه", مجله علمی-پژوهشی گوهر گویا, 1386.

20- "عارف قزوینی و غزل سیاسی- اجتماعی", فصلنامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان, 1384.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (46)

1- "اصفهان، حلقه پیوند ایران و هند", همایش نقش اصفهان در توسعه زبان و ادبیات فارسی, 1385.

2- "انزواطلبی در شعر و زندگی فروغ فرخزاد", پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی, 1389.

3- "انعطاف پزیری زبان فارسی", سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, 1387.

4- "بررسی اتیوپاتولوژیک بیماریهای سنجابهای تلف شده ارجاعی به بخش آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1382-1383", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

5- "بررسی جنون در داستان زنده به گور هدایت", همایش منطقه ای فنون ادبی دانشگاه پیام نور, 1389.

6- "بررسی و تحلیل شعرهای اجتماعی فروغ فرخزاد", همایش کشوری افسانه(نقد و تحلیل شعر معاصر ایران از نیما تا امروز), 1389.

7- "پروین،سنت و نواوری", مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت پروین اعتصامی, 1386.

8- "تاثیرات ساختاری،نحوی ومعنایی زبان عربی در تاریخ بیهقی", همایش سالانه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی, 1386.

9- "تصویری از ذهن و زبان صائب", نخستین گردهمایی علمی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, 1385.

10- "جایگاه هستی در درونی کردن ارزش ها در جزیره سرگردانی", چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, 1388.

11- "جلال ال احمد و داستان کوتاه زندان", همایش بین المللی گستره و گسترش داستان کوتاه در ایران و جهان, 1386.

12- "جلوه یأس و ناامیدی در شعر احمد شاملو", همایش منطقه ای از صبا تا نیما, 1390, صوفیان,ایران.

13- "خرد ستیزی در مثنوی و مقایسه ان با حدیقه سنایی", همایش بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی), 1386.

14- "دانش خویی،بزرگی ناشناخته", دومین همایش ملی ایرانشناسی بنیاد ایران شناسی-انتشار یافته به صورت CD, 1386.

15- "در آمدی بر بررسی و تجزیه و تحلیل تعبیرات دخیل زبان انگلیسی در زبان فارسی", چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, 1388.

16- "درد اشنایی دیر اشنا", همایش منطقه ای ترکان پارسی گوی اذربایجان بعد از مشروطیت, 1386.

17- "درست" و " نادرست" در زبان فارسی"", پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی, 1389.

18- "دستور زبان و بلاغت", همایش استاد عبدالعظیم قریب, 1387.

19- "زبان فارسی و هویت ملی", همایش ملی هویت ایرانی در گستره تاریخ, 1386.

20- "سوررئالیسم در اشعار عطار نیشابوری", هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, 1391, تهران,ایران.

21- "سوررئالیسم در بوف کور صادق هدایت", پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی, 1389.

22- "سوررئالیسم در داستان سه قطره خون صادق هدایت", پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, 1389.

23- "سوررئالیسم در ریوان شمس مولوی", سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, 1387.

24- "شکل شعر معاصر", همایش ملی ادبیات معاصر, 1390, مهاباد,ایران.

25- "صورت و معنا در اثار رودکی", همایش بزرگداشت هزارو صدمین سال وفات رودکی موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران با همکاری دانشگاه تهران, 1386.

26- "غزل داستان های دیوان شمس", مجموعه مقالات همایش داستان پردازی تهران -انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس, 1386.

27- "غزل سرایی خاقانی", همایش خاقانی شناسی, 1386.

28- "فاصله زیبایی شناختی", پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, 1389.

29- "کارکرد اسطوره در اشعار احمد شاملو", پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, 1389.

30- "ماجرای معراج در کشف اللسرار میبدی", همایش ملی رسول مهر, 1388.

31- "مبانی زیبایی شناختی نقد شعر", چهارمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, 1387.

32- "مساله مضمون در شعر کودکان و نوجوانان", سومین همایش ادبیات کودک, 1390, شیراز,ایران.

33- "مقایسه محتوایی فیه ما فیه مولانا با مقالات شمس", نخستین کنگره بین المللی حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی معنوی, 1390, ارومیه,ایران.

34- "مقایسه محتوایی فیه ما فیه مولانا و مقالات شمس", همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال ولادت مولانا موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران, 1386.

35- "مکانیسم رویا پردازی و خیال پردازی در شهری چون بهشت", سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی, 1387.

36- "منظور شناسی مضمونی تشبیهات فروغ فرخزاد در منظومه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد""", همایش منطقه ای فنون ادبی دانشگاه پیام نور, 1389.

37- "مولانا و مسئله اختلاف ادیان", فصلنامه زبان و ادبیات فارسی, 1386.

38- "مهم ترین تذکره عرفانی سده نهم", مجموعه مقالات هم اندیشی زبان و ادبیات فارسی در سده نهم, 1386.

39- "نقد اساطیری گیاه و پیوند آن با عنصر شخصیت در داستانهای کوتاه سیمین دانشور", پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی, 1389.

40- "نمادپردازی در شاهنامه", همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه, 1390, مشهد,ایران.

41- "نیما و شعر نو تغزلی", دومین همایش ملی نیما شناسی, 1389.

42- "نیما،طبیعت وزبان شعر او", همایش نیما شناسی, 1386.

43- "وجوه هنری کلام نبوی", همایش بین المللی هنر نبوی به صورت CD, 1386.

44- "وحدت از دیدگاه مولانا و حکیم سبزواری", همایش بزرگداشت مولانا و حکیم سبزواری, 1386.

45- "هندسه تصویری شعر", همایش بلاغت، زیبایی شناسی و موسیقی شعر فارسی, 1390, ماکو,ایران.

46- "هویت مفروض وسیله ی تحلیل دو نگاه (نگاه متقابل اجتماع و شاعر)", دومین همایش ملی نیما شناسی, 1389.
کتاب های چاپ شده (5)

1-رحیم کوشش شبستری, "نگاهی نو به اسطوره شناسی", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

2-رحیم کوشش شبستری, "گریز از بهشت (سرچشمه های نقد و نظریه پردازی ادبی جدید)", 1388, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.

3- "گزیده نهج البلاغه", 1388.

4- "متون برگزیده ادب فارسی(چاپ دوم)", 1386.

5- "english for the studdents of persion litrature(1 and 2)", 1385.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- "بررسی و تجزیه و تحلیل تعبیرات دخیل انگلیسی در زبان فارسی", دانشگاه ارومیه, 1392, بنیادی.

2- "بررسی مضامین مشترک دیوان صائب تبریزی و دیوان بیدل دهلوی", دانشگاه ارومیه, 1384.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-رحیم کوشش شبستری, "به رنگ پاییز", 1387.
پایان نامه ها (14)

1-اكرم افواجي, "وجوه زيبايي شناختي حذف در بوستان و غزليات سعدي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-معصومه سيداوري, "بايدها و نبايدها در حديقه سنايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-محمدسليم عباسي, "بررسي مضمون دوست در شعر معاصر با تأكيد بر آثار نيما، فروغ، سهراب، شاملو، اخوان و شفيعي كدكني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-كبري مندني نيا, "نمادپردازي در داستان هاي جمال ميرصادقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-پري ناز عطاري, "تحليل سبك شناختي شعر نو حماسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-طوبي مظهري گورچين قلعه, "مباني عرفاني در ديوان شاه نعمت الله ولي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

7-محمد رنجبري, "بررسي فرم، شكل و قالب در شعر معاصر فارسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-كبري مرادخاني, "بررسي تأثيرپذيري سعدي در گلستان از گذشتگان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-رويا پيرمحمدي زنديه, "بررسي داستان هاي كوتاه لطيفه وار در آثار داستان نويسان بزرگ معاصر ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

10-اشرف حسنوند, "عقلاي مجانين در آثار عطار نيشابوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

11-شيرين امين زاده, "سيماي انسان كامل در مثنوي هاي سنايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-ميرصمد سيدآقازاده, "تحليل دستوري ترجمه تفسير طبري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

13-فاطمه رضايي, "تحليل موضوعي غزليات شمس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

14-نسرين دلير, "تك گويي در داستان كوتاه معاصر فارسي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.