• نام و نام خانوادگی
  • رحیم کوشش شبستری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (46)
کتاب های چاپ شده (5)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رحیم کوشش شبستری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-رحیم کوشش شبستری، 2015، نیما و شعر نو تغزلی،Sosyal Bilimler Dergisi (Jurnal of Sosial Science).

2-رحیم کوشش شبستری، 2014، توازن موسیقایی غزل های سعدی،نسیم شرق.

3-رحیم کوشش شبستری، 2014، چند نکته درباب چند بیت از دیوان حافظ،نسیم شرق، 1،1.

4-رحیم کوشش شبستری، 1392، بررسی تطبیقی گلستان سعدی با مختصات نثر موزون و مسجع در بلاغت عربی،فنون ادبی ـ دانشگاه اصفهان.

5-رحیم کوشش شبستری، 1391، تحلیل وجهی از زیبایی شناسی سخن عرفانی: مطالعه موردی سجع در نامه های عین القضات،متن پژوهی ادبی.

6-رحیم کوشش شبستری، 1391، انزواطلبی در شعر و زندگی فروغ فرخ زاد،بهارستان سخن.

7-رحیم کوشش شبستری، 1391، شکل شعر معاصر،فصلنامه زبان و ادبیات فارسی (ادبیات معاصر) دانشگاه ارومیه.

8-رحیم کوشش شبستری، 1390، بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی.

9-رحیم کوشش شبستری، 1390، آراء لغوی شمس قیس رازی،پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

10-رحیم کوشش شبستری، 1389، منطق تصویری شعر،پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا).

11- 1387، تصویری از ذهن و زبان صائب،نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

12- 1386، بازنویسی شعر،فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی.

13- 1386، جایگاه سکوت در ادب فارسی،مجله علمی- پژوهشی مطالعات وپژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

14- 1386، درباره چند واژه فارسی،مجله مطالعات ایرانی.

15-رحیم کوشش شبستری، 1386، ذهن و زبان نیما،مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (ادبیات غنایی).

16- 1386، سیر لامکان(سیری در اندیشه های عرفانی صائب)،مجله علمی- پژوهشی مطالعات وپژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

17- 1386، قید های تنوین دار در کلیله و دمنه،مجله علمی- پژوهشی مطالعات وپژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

18- 1386، نقد و تحلیل ومقایسه هفت خوان های رستم و اسفندیار،مجله علمی-پژوهشی گوهر گویا.

19- 1386، نگاهی دیگر به قضیه زال و رودابه،مجله علمی-پژوهشی گوهر گویا.

20- 1384، عارف قزوینی و غزل سیاسی- اجتماعی،فصلنامه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (46)

1- 1385، اصفهان، حلقه پیوند ایران و هند،همایش نقش اصفهان در توسعه زبان و ادبیات فارسی.

2- 1389، انزواطلبی در شعر و زندگی فروغ فرخزاد،پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی.

3- 1387، انعطاف پزیری زبان فارسی،سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

4- 1384، بررسی اتیوپاتولوژیک بیماریهای سنجابهای تلف شده ارجاعی به بخش آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 1382-1383،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

5- 1389، بررسی جنون در داستان زنده به گور هدایت،همایش منطقه ای فنون ادبی دانشگاه پیام نور.

6- 1389، بررسی و تحلیل شعرهای اجتماعی فروغ فرخزاد،همایش کشوری افسانه(نقد و تحلیل شعر معاصر ایران از نیما تا امروز).

7- 1386، پروین،سنت و نواوری،مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت پروین اعتصامی.

8- 1386، تاثیرات ساختاری،نحوی ومعنایی زبان عربی در تاریخ بیهقی،همایش سالانه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی.

9- 1385، تصویری از ذهن و زبان صائب،نخستین گردهمایی علمی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

10- 1388، جایگاه هستی در درونی کردن ارزش ها در جزیره سرگردانی،چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

11- 1386، جلال ال احمد و داستان کوتاه زندان،همایش بین المللی گستره و گسترش داستان کوتاه در ایران و جهان.

12- 1390، جلوه یأس و ناامیدی در شعر احمد شاملو،همایش منطقه ای از صبا تا نیما، صوفیان،ایران.

13- 1386، خرد ستیزی در مثنوی و مقایسه ان با حدیقه سنایی،همایش بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی (مولوی).

14- 1386، دانش خویی،بزرگی ناشناخته،دومین همایش ملی ایرانشناسی بنیاد ایران شناسی-انتشار یافته به صورت CD.

15- 1388، در آمدی بر بررسی و تجزیه و تحلیل تعبیرات دخیل زبان انگلیسی در زبان فارسی،چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

16- 1386، درد اشنایی دیر اشنا،همایش منطقه ای ترکان پارسی گوی اذربایجان بعد از مشروطیت.

17- 1389، درست" و " نادرست" در زبان فارسی"،پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی.

18- 1387، دستور زبان و بلاغت،همایش استاد عبدالعظیم قریب.

19- 1386، زبان فارسی و هویت ملی،همایش ملی هویت ایرانی در گستره تاریخ.

20- 1391، سوررئالیسم در اشعار عطار نیشابوری،هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، تهران،ایران.

21- 1389، سوررئالیسم در بوف کور صادق هدایت،پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی.

22- 1389، سوررئالیسم در داستان سه قطره خون صادق هدایت،پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

23- 1387، سوررئالیسم در ریوان شمس مولوی،سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

24- 1390، شکل شعر معاصر،همایش ملی ادبیات معاصر، مهاباد،ایران.

25- 1386، صورت و معنا در اثار رودکی،همایش بزرگداشت هزارو صدمین سال وفات رودکی موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران با همکاری دانشگاه تهران.

26- 1386، غزل داستان های دیوان شمس،مجموعه مقالات همایش داستان پردازی تهران -انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس.

27- 1386، غزل سرایی خاقانی،همایش خاقانی شناسی.

28- 1389، فاصله زیبایی شناختی،پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

29- 1389، کارکرد اسطوره در اشعار احمد شاملو،پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

30- 1388، ماجرای معراج در کشف اللسرار میبدی،همایش ملی رسول مهر.

31- 1387، مبانی زیبایی شناختی نقد شعر،چهارمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

32- 1390، مساله مضمون در شعر کودکان و نوجوانان،سومین همایش ادبیات کودک، شیراز،ایران.

33- 1390، مقایسه محتوایی فیه ما فیه مولانا با مقالات شمس،نخستین کنگره بین المللی حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی معنوی، ارومیه،ایران.

34- 1386، مقایسه محتوایی فیه ما فیه مولانا و مقالات شمس،همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال ولادت مولانا موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

35- 1387، مکانیسم رویا پردازی و خیال پردازی در شهری چون بهشت،سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

36- 1389، منظور شناسی مضمونی تشبیهات فروغ فرخزاد در منظومه ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد""،همایش منطقه ای فنون ادبی دانشگاه پیام نور.

37- 1386، مولانا و مسئله اختلاف ادیان،فصلنامه زبان و ادبیات فارسی.

38- 1386، مهم ترین تذکره عرفانی سده نهم،مجموعه مقالات هم اندیشی زبان و ادبیات فارسی در سده نهم.

39- 1389، نقد اساطیری گیاه و پیوند آن با عنصر شخصیت در داستانهای کوتاه سیمین دانشور،پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی.

40- 1390، نمادپردازی در شاهنامه،همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه، مشهد،ایران.

41- 1389، نیما و شعر نو تغزلی،دومین همایش ملی نیما شناسی.

42- 1386، نیما،طبیعت وزبان شعر او،همایش نیما شناسی.

43- 1386، وجوه هنری کلام نبوی،همایش بین المللی هنر نبوی به صورت CD.

44- 1386، وحدت از دیدگاه مولانا و حکیم سبزواری،همایش بزرگداشت مولانا و حکیم سبزواری.

45- 1390، هندسه تصویری شعر،همایش بلاغت، زیبایی شناسی و موسیقی شعر فارسی، ماکو،ایران.

46- 1389، هویت مفروض وسیله ی تحلیل دو نگاه (نگاه متقابل اجتماع و شاعر)،دومین همایش ملی نیما شناسی.
کتاب های چاپ شده (5)

1-رحیم کوشش شبستری، 1393، نگاهی نو به اسطوره شناسی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2-رحیم کوشش شبستری، 1388، گریز از بهشت (سرچشمه های نقد و نظریه پردازی ادبی جدید)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

3- 1388، گزیده نهج البلاغه.

4- 1386، متون برگزیده ادب فارسی(چاپ دوم).

5- 1385, english for the studdents of persion litrature(1 and 2).
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1392، بررسی و تجزیه و تحلیل تعبیرات دخیل انگلیسی در زبان فارسی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1384، بررسی مضامین مشترک دیوان صائب تبریزی و دیوان بیدل دهلوی،دانشگاه ارومیه.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-رحیم کوشش شبستری، 1387، به رنگ پاییز.
پایان نامه ها (14)

1-اكرم افواجي، 1393، وجوه زيبايي شناختي حذف در بوستان و غزليات سعدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-معصومه سيداوري، 1394، بايدها و نبايدها در حديقه سنايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-محمدسليم عباسي، 1394، بررسي مضمون دوست در شعر معاصر با تأكيد بر آثار نيما، فروغ، سهراب، شاملو، اخوان و شفيعي كدكني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-كبري مندني نيا، 1393، نمادپردازي در داستان هاي جمال ميرصادقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-پري ناز عطاري، 1392، تحليل سبك شناختي شعر نو حماسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-طوبي مظهري گورچين قلعه، 1392، مباني عرفاني در ديوان شاه نعمت الله ولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمد رنجبري، 1393، بررسي فرم، شكل و قالب در شعر معاصر فارسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-كبري مرادخاني، 1392، بررسي تأثيرپذيري سعدي در گلستان از گذشتگان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-رويا پيرمحمدي زنديه، 1392، بررسي داستان هاي كوتاه لطيفه وار در آثار داستان نويسان بزرگ معاصر ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-اشرف حسنوند، 1390، عقلاي مجانين در آثار عطار نيشابوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-شيرين امين زاده، 1390، سيماي انسان كامل در مثنوي هاي سنايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ميرصمد سيدآقازاده، 1390، تحليل دستوري ترجمه تفسير طبري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فاطمه رضايي، 1390، تحليل موضوعي غزليات شمس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-نسرين دلير، 1391، تك گويي در داستان كوتاه معاصر فارسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.