• نام و نام خانوادگی
  • آیدین بهرامی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
  • ai.bahrami@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (4)
دروس تدریس شده (2)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • آیدین بهرامی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- "دکتری- شیمی فیزیک ( محاسبات کوانتومی )- دانشگاه تربیت مدرس تهران", 88-92.

2- "کارشناسی ارشد- شیمی فیزیک- دانشگاه تربیت مدرس تهران", 85-87.

3- "کارشناسی شیمی محض- دانشگاه تبریز", 80-84.
مقالات ژورنال (8)

1-Aidin Bahrami, Mohammad Balooch Qarai, Nasser L. Hadipour, "1) The Electronic and Structural Responses of B12N12 Nanocage toward the Adsorption of Some Nonpolar X2 Molecules: X= (Li, Be, B, N, O, F, Cl, Br, I): A DFT approach", Computational and Theoretical Chemistry , 2017.

2-Farideh Badalkhani-Khamseh, Aidin Bahrami, Azadeh Ebrahim-Habibi, Nasser L. Hadipour, "Complexation of nicotinic acid with first generation poly(amidoamine) dendrimers: A microscopic view from density functional theory", Chemical Physics Letters , 2017.

3-Aidin Bahrami, Sirous Yourdkhani, Mehdi D. Esrafili, Nasser L. Hadipour, "A DFT study on doping assisted changing of B80 electronic structure: Promising candidates for NH3 sensor", Sensors and Actuators B: Chemical, 2014.

4-Aidin Bahrami,Sirous Yourdkhani, Mehdi D. Esrafili, Nasser L. Hadipour, "The response of selected isomers of B80 bauckyball toward NH3 Adsorption:A density functional theory investigation", Journal of Structural Chemistry, 2014.

5-Aidin Bahrami, Shahram Seidi, Tahmineh Baheri, Mohammad Aghamohammadi, "A first-principles study on the adsorption behavior of amphetamine on pristine, P- and Al-doped B12N12 nano-cages", Superlattices and Microstructures, 2014.

6-K. Gholivand, A. Gholami, S. K. Tizhoush, K. J. Schenk, F. Fadaei, A. Bahrami, "Steric and electronic control over the structural diversity of N-(n-pyridinyl) diphenylphosphinic amides (n ¼ 2 and 4) as difunctional ligands in triphenyltin(IV) adducts.", RSC Advances, 2014, 4, 44509–44516.

7-Mehdi D. Esrafili, Sirous Yourdkhani & Aidin Bahrami, "Characteristics and nature of the halogenbonding interactions between CCl3F and ozone: asupermolecular and SAPT study", Journal of Molecular Physics, 2013.

8-Aidin Bahrami, Mehdi D. Esrafili, Nasser L. Hadipour, "Characterization of cooperative effects in linear α-glycylglycine clusters", Biophysical Chemistry, 2009.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-Sirous Yourdkhani Aidin Bahrami ,Mehdi D. Esrafili, Nasser L. Hadipour , "On the nature of Mg-L interavtions(L=BF, CO, N2, NH3 and H2O): A symmetry...", 15th Iranian Physical Chemistry Conference, University of Tehran , September 2012 , 3-6.

2-Aidin Bahrami,,Sirous Yourdkhani Mehdi D. Esrafili, Nasser L. Hadipour, "Theoretical Study of Cooperative effects in α-glycylglycine Clusters", 15th Iranian Physical Chemistry Conference, University of Tehran, September 2012 .

3-Aidin Bahrami, Bahar Kharazian, Maryam Azimzadehirani and Nasser L. Hadipour, "15N chemical shielding and 14N electric field gradient tensors of NH3 on the B80 buckyball and its some doped derivatives: A DFT study", 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5) , Kish Island, Iran, March 2014.
کتاب های چاپ شده (1)

1-آیدین بهرامی- مریم عظیم زاده ایرانی, "IQB شیمی فیزیک «مجموعه شیمی »(همراه با پاسخنامه تشریحی) ", تالیفی, 1394, 216.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-آیدین بهرامی- شهرام صیدی, "طراحی نانوسنسورهای جاذب آمفتامین و نیکوتین- ستاد مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.", بنیادی, 1393.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-آیدین بهرامی, "دستگاه اتو و لبه چسبان دستی ورقهای MDF", ایران, 1388.
پایان نامه ها (4)

1-.

2-سحر قلی زاده- علیرضا دادرس- آیدین بهرامی ( استاد مشاور), "کاربرد برنامه گو سين در ارزيابي و استخراج داده هاي محاسباتي فيزيكي حاصل از اطلاعات فايلهاي تجربي كريستالي(ClF ) ترکيبات شيمي معدني", دانشگاه ارومیه, 1395.

3-برزو رسولی سرابی- مریم درگاهی- آیدین بهرامی ( استاد راهنما ), "بررسی برهمکنش میان داروهای ضد سرطان (عوامل آلکیله کننده) و نانولوله های کربنی به عنوان دارورسان", دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, 1393.

4-عالیه عسگری- مریم درگاهی- آیدین بهرامی ( استاد مشاور), "مطالعه اسپکتروسکوپی و بررسی جذب برخی گازهای گوگرد دار بر روی برخی نانولوله های کربنی و غیر کربنی", دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, 1393.
دروس تدریس شده (2)

1- شیمی فیزیک 1 و 2- مبانی شیمی کوانتومی- طیف سنجی مولکولی- شیمی عمومی 1- آزمایشگاههای شیمی فیزیک1 و 2 - مقطع کارشناسی, 88- تاکنون.

2- شیمی فیزیک پیشرفته- شیمی کوانتومی پیشرفته- طیف سنجی مولکولی- مقطع کارشناسی ارشد, 94- تاکنون.
جوایز و افتخارات (2)

1- "برنده جایزه اختراع برگزیده کشوری در جشنواره نوآوری و شکوفایی 1388.".

2- "عضو بنیاد ملی نخبگان".