• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • مهندسی برق- الکترونیک
 • درجه علمی
  • دکتری
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)
پایان نامه ها (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • مهندسی برق- الکترونیک
 • درجه علمی
 • دکتری
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-Sedighe Mirbolouk, Morteza Valizadeh, Mehdi Chehel Amirani, Samad Ali, 2022, Relay Selection and Power Allocation for Energy Efficiency Maximization in Hybrid Satellite-UAV Networks with CoMP-NOMA Transmission,IEEE Transactions on Vehicular Technology.

2-Marjan Heidari, Mehdi Taghizadeh , Hassan Masoumi, Morteza Valizadeh, 2021, Liver Segmentation in MRI Images using an Adaptive Water Flow Model,Journal of Biomedical Physics and Engineering.

3-Atefeh Sadeghi, Saeed Pazhoohan, Saeed Hajihashemi ,Mohammad Reza Palizvan , Morteza Valizadeh, 2022, Anxiety-like behavior induced by allergen is associated with decreased irregularity of breathing pattern in rats,Respiratory Physiology & Neurobiology.

4-حمزه حسن نیا، مهدی چهل امیرانی، مرتضی ولی زاده، 1399، روشی جدید برای ناحیه بندی تصاویر ماموگرافی دیجیتال و طبقه بندی تومورهای خوش خیم و بد خیم در سینه،مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر.

5-Javad Ostadieh, Mehdi Chehel Amirani, Morteza Valizadeh, 2020, Enhancing obstructive apnea disease detection using dual-tree complex wavelet transform-based features and the hybrid “K-means, recursive least-squares” learning for the radial basis function network,Journal of Medical Signals and Sensors, 10(4),pp.219-227.

6-Amir Nouri, Mehdi Ghanbarzadeh Lak, Morteza Valizadeh, 2020, Prediction of PM2.5 Concentrations Using Principal Component Analysis and Artificial Neural Network Techniques: A Case Study: Urmia, Iran,Environmental Engineering Science.

7-Sajjad Derafshpour, Morteza Valizadeh & Aref Mardani, 2021, Estimation of Optimal Cone Index by Using Neural Networks,Arabian Journal for Science and Engineering.

8-Mohammad Amin Choukali, Morteza Valizadeh ,Mehdi Chehel Amirani, 2020, An efficient contrast enhancement method using repulsive force of edges,Multidimensional Systems and Signal Processing, 31,no.1,pp.299-315.

9-Sajjad Derafshpour,Aref Mardani, Morteza Valizadeh , 2020, Evolutionary algorithms application for improving the tire rolling resistance based on Wismer–Luth model,Neural Computing and Applications, 32(9), pp.5173-5183.

10-Sajjad Derafshpour,Morteza Valizadeh ,Aref Mardani, 2019, A novel system developed based on image processing techniques for dynamical measurement of tire-surface contact area,measurement, 139,pp.270-276.

11-Sedighe Mirbolouk,Morteza Valizadeh ,Mehdi Chehel Amirani,Mohammad Amin Choukali, 2021, A fuzzy histogram weighting method for efficient image contrast enhancement ,Multimedia Tools and Applications, 80(2), pp.2221-2241.

12-مرتضی ولی زاده و احسان اله کبیر، 1389، تایید امضای برخط با استفاده از تبدیل موجک ایستا،نشریه مهندسی برق و کامپیوتر ایران، سال 8، شماره 1، صفحه 31-39.

13-مرتضی ولی زاده و احسان اله کبیر، 1389، یک روش مستقل از تباین برای دودویی کردن تصاویر متنی،نشریه مهندسی برق و کامپیوتر ایران، سال 8، شماره 1، صفحه 40-48.

14-M.valizadeh,E.kabir, 2012, Partitioning of feature space by iterative classification for degraded document image binarization,IET image processing, Vol.6,PP.804-812.

15-M.valizadeh,E.kabir, 2013, An adaptive water flow model for binarization of degraded document images ,International journal of document analysis and recognition.

16-M.valizadeh,E.kabir, 2012, Binarization of degraded document image based on feature space partitioning and classification,International journal of document analysis and recognition, Vol.15,pp.57-69.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (17)

1-پریسا رنجبر نسب، مرتضی ولی زاده، معصومه زیب ارزانی، 1400، طراحی سیستم خبره فازی برای ارزیابی همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار (مطالعه موردی شهرداری ارومیه)،کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، افتصاد و حسابداری.

2-امین حیرانی، شبنم حسین زاده، علی ططری، سید صدرا کاشف، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی، 2021، تاثیر حذف نویز مبتنی بر شبکه خود رمزنگار عمیق بر دقت تخمین اختلاف زمان ورود سیگنال (TDOA)،پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران.

3-احسان وارسته، سید صدرا کاشف، مرتضی ولی زاده، مهدی دنجبر زفره، 2021، تشخیص فرمت مدولاسیون با استفاده از یادگیری عمیق در شبکه‌های نوری منعطف،پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران.

4- 1397، تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی دیجیتال بر اساس ترکیب ویژگی های بافت و هندسی،چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران.

5- 1397، شناسایی اهداف نظامی در تصاویر SAR با ترکیب ویژگی های اهداف و سایه آنها،سومین کنفرانس مهندسی برق.

6- 1395، محاسبه شباهت بر اساس تشابه شکلی و هیستوگرام دو بعدی محلی جهت تایید امضای برخط،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهش در مهندسی برق.

7- 1394، تایید امضای برخط بر مبنای استخراج ویژگی توسط هیستوگرام محلی به روش تشابه شکل،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات.

8- 1388، An optimal fuzzy system for feature reliability measuring in particle filter-based object tracking،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر ایران.

9- Effective hierarchical background modeling and foreground detection in surveillance systems،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر ایران.

10- 1388, Degraded document image binarization based on combination of two complementary algorithms,International Conference on Advances Computational Tools for Engineering Applications.

11- 1388، Document image binarization by using texture-edge descriptor،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر.

12- 1388، A Novel Hybrid Algorithm for Binarization of Badly Illuminated Document Images،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر.

13- 1388، A Contrast Independent Algorithm for Adaptive Binarization of Degraded Document Images،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر.

14- 1387، An efficient hierarchical method for text region extraction in degraded document images،پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران.

15- 1387، Fusion of gabor and co-occurrence features to separate text and non-text regions in document images ،دومین کنفرانس مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.

16- 1387، استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‏ها برای ایجاد تطابق بین سیگنالهای امضاهای برخط،دومین کنفرانس مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.

17- 1386، استفاده از تطابق نقاط فرینه برای یکسان سازی طول زمانی سیگنالهای امضاهای برخط برای حفظ تمایز بین امضاهای اصلی و جعلی ،اولین کنفرانس مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.
پایان نامه ها (11)

1-رضا موذنی، 1400، تقسیم بندی خودکار کبد در تصاویر ام آر آی شکمی به روش آبخیزداری بهینه، مهدی چهل امیرانی، مرتضی ولی زاده.

2-هادی کمالی، 1400، اندازه گیری میزان توبولار بودن هسته سلول ها در تصاویر دیجیتالی هیستوپاتولوژی جهت گریدبندی سرطان با استفاده از آنالیز گراف، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

3-پوریا کاظمی، 1400، طراحی سیستم تشخیص کامپیوتری (CAD) برای شناسایی توده های سرطان در تصاویر ماموگرافی بر اساس الگوریتم یادگیری عمیق yolo، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

4-سینا غفاری، 1400، طبقه بندی تومورهای خوش خیم و بد خیم با استفاده از روشهای یادگیری عمیق، مهدی چهل امیرانی، مرتضی ولی زاده.

5-شهرزاد شاهسواری، 1400، ناحیه بندی هسته بر روی تصاویر پاتولوژی سرطان سینه با استفاده از روش یادگیری عمیق، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

6-وحید درویشی، 1400، تحلیل سیگنال EEG با استفاده از یادگیری عمیق برای پیش بینی تشنج صرع، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

7-مائده آقامحمدنیا، 1400، بازیابی تصاویر پزشکی با ترکیب تکنیک های یادگیری عمیق و خوشه بندی، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

8-بهاره رحیمی بوربور، 1400، تشخیص و طبقه بندی خودکار اسکیزوفرنی از طریق آنالیز سیگنال مغز با استفاده از یادگیری عمیق، مرتضی ولی زاده.

9-سرلی مقدس قولیان، 1397، طبقه بندی و تشخیص ندول های تیروئید با ترکیب ویژگی های بافت و جمعیت شناسی، مرتضی ولی زاده، مهدی چهل امیرانی.

10-سینا فردیپور، 1394، تایید امضای برخط، استاد راهنما.

11-الميرا خليلي، پایان نامه کارشناسی ارشد ،1394، طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه چشم، استاد راهنما.