• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
  • مهندسی برق- الکترونیک
 • درجه علمی
  • دکتری
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق مخابرات
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی ولی زاده
 • مدرک تحصیلی
 • مهندسی برق- الکترونیک
 • درجه علمی
 • دکتری
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق مخابرات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1-Javad Ostadieh, Mehdi Chehel Amirani, Morteza Valizadeh, 2020, Enhancing obstructive apnea disease detection using dual-tree complex wavelet transform-based features and the hybrid “K-means, recursive least-squares” learning for the radial basis function network,Journal of Medical Signals and Sensors, 10(4),pp.219-227.

2-Amir Nouri, Mehdi Ghanbarzadeh Lak, Morteza Valizadeh, 2020, Prediction of PM2.5 Concentrations Using Principal Component Analysis and Artificial Neural Network Techniques: A Case Study: Urmia, Iran,Environmental Engineering Science.

3-Sajjad Derafshpour, Morteza Valizadeh & Aref Mardani, 2021, Estimation of Optimal Cone Index by Using Neural Networks,Arabian Journal for Science and Engineering.

4-Mohammad Amin Choukali, Morteza Valizadeh ,Mehdi Chehel Amirani, 2020, An efficient contrast enhancement method using repulsive force of edges,Multidimensional Systems and Signal Processing, 31,no.1,pp.299-315.

5-Sajjad Derafshpour,Aref Mardani, Morteza Valizadeh , 2020, Evolutionary algorithms application for improving the tire rolling resistance based on Wismer–Luth model,Neural Computing and Applications, 32(9), pp.5173-5183.

6-Sajjad Derafshpour,Morteza Valizadeh ,Aref Mardani, 2019, A novel system developed based on image processing techniques for dynamical measurement of tire-surface contact area,measurement, 139,pp.270-276.

7-Sedighe Mirbolouk,Morteza Valizadeh ,Mehdi Chehel Amirani,Mohammad Amin Choukali, 2021, A fuzzy histogram weighting method for efficient image contrast enhancement ,Multimedia Tools and Applications, 80(2), pp.2221-2241.

8-مرتضی ولی زاده و احسان اله کبیر، 1389، تایید امضای برخط با استفاده از تبدیل موجک ایستا،نشریه مهندسی برق و کامپیوتر ایران، سال 8، شماره 1، صفحه 31-39.

9-مرتضی ولی زاده و احسان اله کبیر، 1389، یک روش مستقل از تباین برای دودویی کردن تصاویر متنی،نشریه مهندسی برق و کامپیوتر ایران، سال 8، شماره 1، صفحه 40-48.

10-M.valizadeh,E.kabir, 2012, Partitioning of feature space by iterative classification for degraded document image binarization,IET image processing, Vol.6,PP.804-812.

11-M.valizadeh,E.kabir, 2013, An adaptive water flow model for binarization of degraded document images ,International journal of document analysis and recognition.

12-M.valizadeh,E.kabir, 2012, Binarization of degraded document image based on feature space partitioning and classification,International journal of document analysis and recognition, Vol.15,pp.57-69.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 1397، تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی دیجیتال بر اساس ترکیب ویژگی های بافت و هندسی،چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات ایران.

2- 1397، شناسایی اهداف نظامی در تصاویر SAR با ترکیب ویژگی های اهداف و سایه آنها،سومین کنفرانس مهندسی برق.

3- 1395، محاسبه شباهت بر اساس تشابه شکلی و هیستوگرام دو بعدی محلی جهت تایید امضای برخط،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهش در مهندسی برق.

4- 1394، تایید امضای برخط بر مبنای استخراج ویژگی توسط هیستوگرام محلی به روش تشابه شکل،سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات.

5- 1388، An optimal fuzzy system for feature reliability measuring in particle filter-based object tracking،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر ایران.

6- Effective hierarchical background modeling and foreground detection in surveillance systems،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر ایران.

7- 1388, Degraded document image binarization based on combination of two complementary algorithms,International Conference on Advances Computational Tools for Engineering Applications.

8- 1388، Document image binarization by using texture-edge descriptor،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر.

9- 1388، A Novel Hybrid Algorithm for Binarization of Badly Illuminated Document Images،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر.

10- 1388، A Contrast Independent Algorithm for Adaptive Binarization of Degraded Document Images،چهاردهمین کنفرانس سالانه کامپیوتر.

11- 1387، An efficient hierarchical method for text region extraction in degraded document images،پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران.

12- 1387، Fusion of gabor and co-occurrence features to separate text and non-text regions in document images ،دومین کنفرانس مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.

13- 1387، استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‏ها برای ایجاد تطابق بین سیگنالهای امضاهای برخط،دومین کنفرانس مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.

14- 1386، استفاده از تطابق نقاط فرینه برای یکسان سازی طول زمانی سیگنالهای امضاهای برخط برای حفظ تمایز بین امضاهای اصلی و جعلی ،اولین کنفرانس مشترک سیستمهای فازی و هوشمند.
پایان نامه ها (3)

1-سرلی مقدس قولیان، 1397، طبقه بندی و تشخیص ندول های تیروئید با ترکیب ویژگی های بافت و جمعیت شناسی، استاد راهنما.

2-سینا فردیپور، 1394، تایید امضای برخط، استاد راهنما.

3-الميرا خليلي، پایان نامه کارشناسی ارشد ،1394، طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص هويت بر مبناي تحليل تصاوير عنبيه چشم، استاد راهنما.