• نام و نام خانوادگی
  • اکبر عبدی سرای
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پایان نامه ها (6)
دروس تدریس شده (11)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اکبر عبدی سرای
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، مهندسی هسته ای - راکتور هسته ای،اصفهان.

2-کارشناسی ارشد، فیزیک هسته ای ،تهران.

3-کارشناسی، فیزیک،ارومیه.
مقالات ژورنال (12)

1-1390،مجله علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی.

2-1391،مجله علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی.

3-1395،مجله علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی.

4-1395،مجله تابش و فناوری هسته ای، دانشگاه گیلان..

5-1390،مجله علوم پایه، دانشگاه الزهرا.

6-1396، دانشگاه جامع امام حسین (ع).

7-2012.

8-2012،Journal Annals of Nuclear Energy .

9-1395.

10-1395.

11-1395.

12-1395.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-1397،نهمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور.

2-1392، اصفهان،اولين کنفرانس تخصصی دوسالانه چرخه سوخت و مواد هسته‌ای.

3-1392، اصفهان،اولين کنفرانس تخصصی دوسالانه چرخه سوخت و مواد هسته‌ ای.

4-1390، ارومیه،کنفرانس فیزیک ایران.

5-1390، ارومیه،کنفرانس فیزیک ایران .

6-1390، ارومیه،کنفرانس فیزیک ایران.

7-1390، ارومیه،کنفرانس فیزیک ایران.

8-1389، اصفهان،دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت وتولید.

9-1389، اصفهان،چهارمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور.
پایان نامه ها (6)

1-مریم جاهد، 1397، بررسی اثر تابش نوترون های حرارتی بر ابررسانای YBa2Cu3O7-x ساخته شده از نانوذرات Y2O3، کارشناسی ارشد- استاد راهنما.

2-کژال اسماعیل نژاد، 1397، تأثیر تابش پرتوهای گاما بر روی ابررسانای Y123 و نانو ذرات آن، کارشناسی ارشد- استاد راهنما.

3-زهرا همتیان لرکی، 1397، طراحی و شبیه سازی راکتور هسته ای زیربحرانی با سوخت اورانیوم ساخته شده در ایران و کندکننده ی گرافیت با استفاده از کد مونت کارلوی MCNP، کارشناسی ارشد- استاد راهنما.

4-سمیه ثریای منیر، 1397، طراحی و ساخت حفاظ پارافینی برای چشمه نوترونی آمرسیوم- بریلیوم با شدت 0.9 کوری ، کارشناسی ارشد- استاد راهنما.

5-جواد مقدم خاوری، 1397، بهینه سازی دزیمتری فوتون بر اساس روش داده برداری گزینشی از داده های خروجی آشکارساز سوسوزن یدور سدیم، کارشناسی ارشد- استاد راهنما.

6-پیمان ناصری، 1397، کاهش اکسید گرافن به گرافن با استفاده از تابش نوترون های حرارتی و بررسی تغییرات خواص اپتیکی و ساختاری آن، کارشناسی ارشد- استاد راهنما.
دروس تدریس شده (11)

1-فیزیک هسته ای، کارشناسی.

2-راکتور هسته ای، کارشناسی.

3-آزمایشگاه فیزیک هسته ای، کارشناسی.

4-آشکارساز هسته ای، کارشناسی.

5-فیزیک هسته ای پیشرفته، کارشناسی ارشد.

6-راکتور هسته ای پیشرفته، کارشناسی ارشد.

7-آزمایشگاه فیزیک هسته ای پیشرفته، کارشناسی ارشد.

8-روش محاسباتی مونت کارلو، کارشناسی ارشد.

9-فیزیک راکتور هسته ای پیشرفته، دکتری.

10-آشکارساز هسته ای و دزیمتری پیشرفته، دکتری.

11-شتابدهنده هسته ای، دکتری.
جوایز و افتخارات (2)

1- 1390، دانش آموخته رتبه اول دوره کارشناسی ارشد- فیزیک هسته ای.

2- 1395، دانش آموخته رتبه اول دوره دکتری- مهندسی هسته ای - راکتور هسته ای.