• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم نعمتی کنده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر ابراهیم نعمتی کنده متولد سال 1364 در شهرستان اهر، فارغ التحصیل از دوره دکتری تخصصی شیمی فیزیک دانشگاه تهران بوده و در حال حاضر استادیار تمام وقت دانشگاه ارومیه میباشد.

از زمینه های تخصصی مورد علاقه پژوهشی ایشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

* اندازه گیری های تجربی ومدلسازی ترمودینامیکی سیستم های تعادل فازی مایع-مایع و استفاده از آنها در جداسازی داروها و مولکولهای زیستی و مدلسازی ترمودینامیکی آنها 

* انجام محاسبات DFT و ab-initio روی نانو ساختارها برای پیش بینی خواص آنها

* ترمودینامیک غیر تعادلی سیستم های مولکولی، توسعه مدل های فیزیکی و ریاضی و انجام محاسبات بر اساس روش های کلاسیک، دینامیک مولکولی و نظریه اسکترینگ مولکولی 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم نعمتی کنده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیمی تجزیه - فیزیک و کاربردی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر ابراهیم نعمتی کنده متولد سال 1364 در شهرستان اهر، فارغ التحصیل از دوره دکتری تخصصی شیمی فیزیک دانشگاه تهران بوده و در حال حاضر استادیار تمام وقت دانشگاه ارومیه میباشد.

از زمینه های تخصصی مورد علاقه پژوهشی ایشان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

* اندازه گیری های تجربی ومدلسازی ترمودینامیکی سیستم های تعادل فازی مایع-مایع و استفاده از آنها در جداسازی داروها و مولکولهای زیستی و مدلسازی ترمودینامیکی آنها 

* انجام محاسبات DFT و ab-initio روی نانو ساختارها برای پیش بینی خواص آنها

* ترمودینامیک غیر تعادلی سیستم های مولکولی، توسعه مدل های فیزیکی و ریاضی و انجام محاسبات بر اساس روش های کلاسیک، دینامیک مولکولی و نظریه اسکترینگ مولکولی 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1390-1395، شیمی فیزیک،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1387-1389، شیمی فیزیک،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1382-1386، شیمی کاربردی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (4)

1-Ebrahim Nemati-Knade، Hemayat Shekaari، Safar A Jafari، 2012، Thermodynamic study of aqueous two phase systems for some aliphatic alcohols+ sodium thiosulfate+ water،Fluid Phase Equilibria، https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378381212000866.

2-Mohammed TaghiZafarani-Moattar، EbrahimNemati-KandeAminSoleimani، 2012، Study of the liquid–liquid equilibrium of 1-propanol + manganese sulphate and 2-propanol + lithium sulphate aqueous two-phase systems at different temperatures: Experiment and correlation،Fluid Phase Equilibria، https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378381211004742.

3-lMohammed TaghiZafarani-Moattar، EbrahimNemati-Kande، 2011، Thermodynamic studies on the complete phase diagram of aqueous two phase system containing polyethylene glycol dimethyl ether 2000 and di-potassium hydrogen phosphate at different temperatures،Calphad، https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0364591610000726.

4-Mohammed TaghiZafarani-Moattar، EbrahimNemati-Kande، 2010، Study of liquid–liquid and liquid–solid equilibria of the ternary aqueous system containing poly ethylene glycol dimethyl ether 2000 and tri-potassium phosphate at different temperatures: Experiment and correlation،Calphad، https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0364591610000726.