• نام و نام خانوادگی
  • افشار کبیری گرده رشت
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
  • a.kabiri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • افشار کبیری گرده رشت
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-افشار کبیری گرده رشت، 1393، رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و کارتیمی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه،جامعه شناسی کاربردی.

2-افشار کبیری گرده رشت، 1392، بررسی اثربخسی پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران،دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی.

3-افشار کبیری گرده رشت، 1392، تحلیل تطبیقی فازی سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان میاندوآب،جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1392، بررسی نقش امامزادگان در توسعه گردشگری زیارتی( مطالعه موردی: احمد بن موسی کاظم علیه السلام ملقب به شاهچراغ)،کنگره بین المللی بزرگداشت امامزادگان علیه السلام، اصفهان،ایران.

2- 1392، تحلیل جامعه شناختی گرایش دختران جوان به مصرف لوازم آرایشی(مطالعه دانشجویان دختر شهر ارومیه)،کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان، ارومیه،ایران.

3- 1393، دوفضایی شدن و هویت،همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی- اسلامی، تبریز،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-افشار کبیری گرده رشت، 1393، برنامه ریزی استراتژیک گردشگری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.

2-افشار کبیری گرده رشت، 1392، روش های تصمیم گیری چندشاخصه در برنامه ریزی گردشگری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.

3-افشار کبیری گرده رشت، 1392، گردشگری فرهنگی(ماهیت و مفاهیم)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-افشار کبیری گرده رشت،جلیل زاده، 1385، الزامات پدافند غیرعامل در رده های ناجا با تاکید بر نقش کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان آذربایجان غربی،سازمان جهاد کشاورزی استان آ-غ.

2-افشار کبیری گرده رشت،محمد پیری، 1391، بررسی علل عدم گرایش دانشجویان کرد به رده های بسیج دانشجویی،شرکت آب و فاضلاب روستایی.

3-افشار کبیری گرده رشت،لقمان قدیری، 1386، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با گرایش به کجرفتاری میان نوجوانان و جوانان محله کشتارگاه ارومیه،مسعود مهام.

4-افشار کبیری گرده رشت،کامبیز ملایی، 1391، سنجش میزان امنیت اجتماعی در استان آذربایجان غربی،اداره کل آموزش و پرورش.

5-افشار کبیری گرده رشت،دکتر تقی زوار رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 1391، شناسایی نقاط قوت قومیت های مختلف در تقویت بنیه ملی،پژوهشگاه تربیت مدرس، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.

6-افشار کبیری گرده رشت،غلام حیدر نیکخو، 1392، مهاجرتهای قومی و تغییر ساختار اجتماعی در استان آذربایجان غربی با تأکید بر ارائه راهکارهای اجتماعی در ایجاد و تثبیت امنیت اجتماعی،اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (5)

1-زهرا اسماعيل لو، 1392، خصوصي سازي در آموزش عالي و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي ، آموزشي و پرورشي آن از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-محمد پورديان، 1392، بررسي تاثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي، سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي بر موفقيت تحصيلي دانشجويان در دستيابي به تحصيلات تكميلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-ثريا ايرانپور، 1393، بررسي رابطه رهبري معنوي و ميزان خشنودي شغلي با كار آفريني كاركنان دانشگاه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سپيده سازگار، 1393، بررسي رابطه توانمندسازي روانشناختي با رضايت شغلي، فرهنگ سازماني و كارايي در معلمان زن مقطع ابتدايي مدارس ناحيه يك اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مريم شيخلو، 1393، بررسي رابطه بين ابعاد معنويت در محيط كار با ابعاد سلامت سازماني و اعتماد سازماني در بين پرستاران زن بيمارستان امام رضا (ع) اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.