• نام و نام خانوادگی
  • افشار کبیری گرده رشت
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
  • a.kabiri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • افشار کبیری گرده رشت
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-افشار کبیری گرده رشت, "رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و کارتیمی در بین کارکنان دانشگاه ارومیه", جامعه شناسی کاربردی, 1393.

2-افشار کبیری گرده رشت, "بررسی اثربخسی پرستاران بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه از دیدگاه پرستاران و سرپرستاران", دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی, 1392.

3-افشار کبیری گرده رشت, "تحلیل تطبیقی فازی سرمایه اجتماعی و توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان میاندوآب", جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای, 1392.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- "بررسی نقش امامزادگان در توسعه گردشگری زیارتی( مطالعه موردی: احمد بن موسی کاظم علیه السلام ملقب به شاهچراغ)", کنگره بین المللی بزرگداشت امامزادگان علیه السلام, 1392, اصفهان,ایران.

2- "تحلیل جامعه شناختی گرایش دختران جوان به مصرف لوازم آرایشی(مطالعه دانشجویان دختر شهر ارومیه)", کنگره بین المللی ارتقاء سلامت زنان, 1392, ارومیه,ایران.

3- "دوفضایی شدن و هویت", همایش ملی قومیت و فرهنگ ایرانی- اسلامی, 1393, تبریز,ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-افشار کبیری گرده رشت, "برنامه ریزی استراتژیک گردشگری", 1393, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,بررسی-نقد و ویرایش.

2-افشار کبیری گرده رشت, "روش های تصمیم گیری چندشاخصه در برنامه ریزی گردشگری", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,بررسی-نقد و ویرایش.

3-افشار کبیری گرده رشت, "گردشگری فرهنگی(ماهیت و مفاهیم)", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,بررسی-نقد و ویرایش.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-افشار کبیری گرده رشت,جلیل زاده, "الزامات پدافند غیرعامل در رده های ناجا با تاکید بر نقش کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان آذربایجان غربی", سازمان جهاد کشاورزی استان آ-غ, 1385.

2-افشار کبیری گرده رشت,محمد پیری, "بررسی علل عدم گرایش دانشجویان کرد به رده های بسیج دانشجویی", شرکت آب و فاضلاب روستایی, 1391.

3-افشار کبیری گرده رشت,لقمان قدیری, "بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با گرایش به کجرفتاری میان نوجوانان و جوانان محله کشتارگاه ارومیه", مسعود مهام, 1386.

4-افشار کبیری گرده رشت,کامبیز ملایی, "سنجش میزان امنیت اجتماعی در استان آذربایجان غربی", اداره کل آموزش و پرورش, 1391.

5-افشار کبیری گرده رشت,دکتر تقی زوار رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, "شناسایی نقاط قوت قومیت های مختلف در تقویت بنیه ملی", پژوهشگاه تربیت مدرس، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب, 1391.

6-افشار کبیری گرده رشت,غلام حیدر نیکخو, "مهاجرتهای قومی و تغییر ساختار اجتماعی در استان آذربایجان غربی با تأکید بر ارائه راهکارهای اجتماعی در ایجاد و تثبیت امنیت اجتماعی", اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی, 1392.
پایان نامه ها (5)

1-زهرا اسماعيل لو, "خصوصي سازي در آموزش عالي و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي ، آموزشي و پرورشي آن از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

2-محمد پورديان, "بررسي تاثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي، سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي بر موفقيت تحصيلي دانشجويان در دستيابي به تحصيلات تكميلي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

3-ثريا ايرانپور, "بررسي رابطه رهبري معنوي و ميزان خشنودي شغلي با كار آفريني كاركنان دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-سپيده سازگار, "بررسي رابطه توانمندسازي روانشناختي با رضايت شغلي، فرهنگ سازماني و كارايي در معلمان زن مقطع ابتدايي مدارس ناحيه يك اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-مريم شيخلو, "بررسي رابطه بين ابعاد معنويت در محيط كار با ابعاد سلامت سازماني و اعتماد سازماني در بين پرستاران زن بيمارستان امام رضا (ع) اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.