• نام و نام خانوادگی
  • حوریه محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی مهندسی مواد
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم و مهندسی مواد
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

حوریه محمدزاده

استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد

گروه آموزشی: مهندسی مواد

تلفن داخلی: 2999

h.mohamadzadeh@urmia.ac.ir

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حوریه محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی مهندسی مواد
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم و مهندسی مواد
 
        بیوگرافی کوتاه

حوریه محمدزاده

استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مواد

گروه آموزشی: مهندسی مواد

تلفن داخلی: 2999

h.mohamadzadeh@urmia.ac.ir

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دوره فرصت مطالعاتی در دوره تحصیلی مقطع دکتری، دانشگاه تورنتو در کشور کانادا در گروه تحقیقاتی : Sustainable Materials Processing Research Group.

2-دکتری تخصصی، مهندسی مواد از دانشگاه علم و صنعت ایران،موضوع پایان نامه دکتری: بررسی و سنتز نانوپودر کامپوزیت کاربید تنگستن-نیکل (Ni=10،15،20wt.%) به روش هم رسوبی شیمیایی و احیا و کربوراسیون.

3-کارشناسی ارشد ، شناسایی و انتخاب مواد دانشگاه علم و صنعت ایران،عنوان پایان نامه ارشد: بررسی اثر ذوب سطحی چدن خاکستری بر رفتار سایشی. .

4-کارشناسی، متالورژی استخراجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،عنوان پایان نامه کارشناسی: بررسی تاثیر D2EHPA و TBP بر روی میزان استخراج فلز روی..
مقالات ژورنال (16)

1-Asghar Rasouli -Taher Azdast - Hurieh Mohammadzadeh -Peyman Mihankhah- · Rezgar Hasanzadeh1، 2022، Morphological properties and mechanical performance of polylactic acid scaffolds fabricated by a novel fused filament fabrication/gas foaming coupled method،The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.

2-Peyman Mihankhah، Taher Azdast، Hurieh Mohammadzadeh، Rezgar Hasanzadeh and Soroush Aghaiee، 2021، Fused filament fabrication of biodegradable polylactic acid reinforced by nanoclay as a potential biomedical material،Journal of Thermoplastic Composite Materials، DOI: 10.1177/08927057211044185.

3-Mehdi Koroghli، Vali Alimirzaloo، Hurieh Mohammadzadeh، Majid Kavanlouei ، 2021، Sintering Behavior of WC-Co with Additives of TiC، VC، and (Ta، Nb)C: Microstructural and Mechanical Features،Journal of Materials Engineering and Performance ، https://doi.org/10.1007/s11665-021-06209-x.

4-Hurieh Mohammadzadeh ، Abbas Aghaeinejad-Meybodi، 2021، Sintering of WC-Ni nanocomposite powder: Experimental and artificial neural networks modeling study،Ceramics International، https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.03.323.

5-Hurieh Mohammadzadeh ، Dawei Yu • Mansoor Barati • HamidReza Rezaie، 2016، Isothermal kinetics of reduction and carburization of WO3–NiO nanocomposite powder by CO/CO2،Journal of Thermal Analysis and Calorimetry، https://doi.org/0.1007/s10973-016-5883-y.

6-.

7-Hurieh Mohammadzadeh ، Mansoor Barati ، 2021، A comprehensive evaluation of non-isothermal simultaneous reduction and carburization kinetics of W-Ni oxide nano-composite powder،Materials Chemistry and Physics، https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.125027.

8-Hurieh Mohammadzadeh ، Roya Roohibakhsh، Hamid Reza Rezaie، 2021، An investigation on sintering behavior of nanostructured Cu-10، 20 wt. % Ni alloy powders،Asian Journal of Nanoscience and Materials، https://doi.org/0.26655/AJNANOMAT.2021.2.1.

9-Behnam Nourmohammadi Khiarak ، Ayda Asaadi Zahraei، Kosar nazarzade، Hamid Reza Akbari Hasanjani، and Hurieh Mohammadzadeh،، 2021، Shape-controlled synthesis of thorn-like 1D phosphorized Co supported by Ni foam electrocatalysts for overall water splitting،Journal of Materials Science: Materials Electronics، https://doi.org/10.1007/s10854-021-06379-3.

10-Hurieh Mohammadzadeh، HamidReza Rezaie، Mansoor Barati، Dawei Yu، Hamid Reza Samim2، 2018، Kinetics of nonisothermal reduction and carburization of WO3–NiO nano-composite powders by CO–CO2،International journal of chemical kinetics، https://doi.org/10.1002/kin.21269.

11-hmad Saadati ، Behnam Nourmohammadi Khiarak ، Ayda Asaadi Zahraei ، Aida Nourbakhsh ، Hurieh Mohammadzadeh ،*، 2021، Electrochemical characterization of Electrophoretically deposited Hydroxyapatite/Chitosan/Graphene Oxide composite coating on Mg substrate ،Surfaces and Interfaces، https://doi.org/10.1016/j.surfin.2021.101290.

12-Hurieh Mohammadzadeh, Dawei Yu, Mansoor Barati, Hamidreza Rezaie, 2016, Isothermal Kinetics of Reduction and Carburization of WO3-NiO Mixtures by CO/CO2,Journal of Thermal Analysis and Calorimetry.

13-Hurieh Mohammadzadeha, Hamidreza Rezaiea, Hamidreza Samima, Mansoor Baratib, Hekmat Razavizadeh, 2014, Reduction and carburization behavior of NiO–WO3 mixtures by carbon monoxide , 2014, ,Thermochimica Acta, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603114003256.

14-Hurieh Mohammadzadeha, Hamidreza Rezaiea, Hamidreza Samima, Mansoor Baratib, Hekmat Razavizadeh, 2015, Synthesis of WC-Ni composite powders by thermochemical processing method,Materials Chemistry and Physics, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058414006397.

15-Hurieh Mohammadzadeh, Shahram Kheirandish, Hasan Saghafian, 2009, Effect of graphite flakes on the microstructure of melted, transition and heat affected zones in grey cast iron remelted by TIG,Iranian Journal of Materials Science and Engineer, http://ijmse.iust.ac.ir/browse.php?a_id=202&sid=1&slc_lang=en.

16-Hurieh Mohammadzadeh, Shahram Kheirandish, Hasan Saghafian, 2009, Sliding wear behavior of a grey cast iron surface remelted by TIG,The Journal of Materials and Technology (JMST), https://www.researchgate.net/profile/Hassan_Saghafian/publication/268380325_Sliding_Wear_Behavior_of_a_Grey_Cast_Iron_Surface_Remelted_by_TIG/links/550b1c530cf290bdc111d713.pdf.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-مهدی کوراوغلی، ولی علی میرزالو، حوریه محمدزاده، مجید کاوانلویی، 1399، بررسی ریزساختار و خواص سرمت WC-Co تولید شده به روش پرس داغ ایزواستاتیک در دماهای سینتر مختلف،نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی.

2-حوریه محمدزاده، مجید کاوانلویی، 1399، بررسی ویژگیهای ریزساختاری پودر کامپوزیتی WC-Co آسیاب شده در حضور افزودنس هاس TiC و (Ta/Nb)C،حوریه محمدزاده، فرشاد پورنظری، علی دنیوی، ولی علی میرزالو.

3-حوریه محمدزاده، فرشاد پورنظری، علی دنیوی، ولی علی میرزالو، 1397، بررسی اثر نوع پوشش، جنس و ضخامت جداره نمونه های فلزی، عمق ترک و نوع کوپلانت بر دقت شناسایی ترک ها توسط امواج فراصوت،چهارمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید .

4-فرشاد پورنظری، حوریه محمدزاده، علی دنیوی، ولی علی میرزالو، 1395، بررسی تاثیر پارامترهاي مختلف برشناسایی عیوب در خطوط انتقال گاز توسط امواج فراصوت،دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و متاترونیک.

5-مریم جوادی، حوریه محمدزاده، عباس آقایی نژاد میبدی، 2020، Synthesis of Cr–50%Ni composite powders by therochemical processing method based on co-precipitation،8th International Conference on Nanostructures (ICNS8).

6-سعید مجلل، حوریه محمدزاده، عباس آقایی نژاد میبدی، ربابه جعفری، 1398، پوشش دهي نانو كامپوزيت اكسيد Ni-Cr سنتز شده به روش همرسوبي، بر روي فولاد به روش الکترولیز،بیست و یکمین همایشملی مهندسی سطح.

7-رویا یعقوبی، حوریه محمدزاده، 1398، جهت تشخیص اتانول در محیط قلیایی Ni/NiO استفاده از بایوسنسور برپایه،چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران (IACC4) .