فلوریست
 • نام و نام خانوادگی
  • جواد رضاپور فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • j.rezapourfard@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد رضاپور فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی