• نام و نام خانوادگی
  • عباس آقائی نژاد میبدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی مهندسی شیمی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 • ایمیل
  • a.aghaeinejad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

دکتر عباس آقائی نژاد میبدی

زمینه های پژوهشی:

1- فرآیندهای جداسازی غشایی

2- رآکتورهای غشایی

3- فرآیندهای اکسایش پیشرفته در تصفیه آب و پسآب

4- مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (7)
کتاب های چاپ شده (4)
دروس تدریس شده (4)
جوایز و افتخارات (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عباس آقائی نژاد میبدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی مهندسی شیمی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی شیمی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر عباس آقائی نژاد میبدی

زمینه های پژوهشی:

1- فرآیندهای جداسازی غشایی

2- رآکتورهای غشایی

3- فرآیندهای اکسایش پیشرفته در تصفیه آب و پسآب

4- مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1- دکتری تخصصی مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی سهند تبریز/ عنوان رساله دکتری: مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی فرآیند ازناسیون کاتالیستی در تصفیه پسآبهای حاوی فلوکستین با استفاده از نانوکاتالیستهای آلومینا /اساتید راهنما: دکتر امن الله عبادی، دکتر سیروس شفیعی، دکتر علیرضا ختائی / معدل: 18.38 .

2- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندهای جداسازی / دانشگاه صنعتی سهند تبریز / عنوان پایان نامه: مدلسازي و شبيه سازي فرآيندهاي جداسازي چند مرحله اي گازها با استفاده از غشاهاي نانومتري سراميکي / اساتید راهنما: دکتر علي اکبر بابالو، دکتر سيروس شفيعي / معدل: 17.09.

3- کارشناسی مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی / دانشگاه رازی / عنوان پایان نامه: راه اندازي و نصب سيستم آزمايشگاهي برج پرشده / استاد راهنما: دکتر شهرام شریف نیا / معدل: 16.05.
مقالات ژورنال (7)

1-A. Dehghani, A. Ebadi, S. Shafiei, A. Aghaeinejad-Meybodi, 2016, Synthesis, characterization and application of nano-perfluorooctyl alumina for Adsorption of Methyl tertiary -butyl Ether (MTBE) from aqueous medium,Desalination and water treatmet, 57 (2016) 11807-11819.

2-Kamran Ghasemzadeh, Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Mohammad Javad Vaezi, Ahmad Gholizadeh, Mohammad Adel Abdi, Ali Akbar Babaluo, 2015, Hydrogen Production via Silica Membrane Reactor during Methanol Steam Reforming Process: Experimental study,RSC Advances, http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ra/c5ra14002a#!divAbstract.

3-Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Kamran Ghasemzadeh, A. A. Babaluo, and Angelo Basile, 2015, Theoretical Analysis of Butane Isomers Separation using Various Membrane Process Configurations,International Journal of Membrane Science and Technology.

4-A. Aghaeinejad-Meybodi, K. Ghasemzadeh, A.A. Babaluo, P. Morrone, A. Basile, 2015, Modelling study of silica membrane performance for hydrogen separation,Asia pacific journal of chemical engineering, 10(5) (2015) 781-790.

5-A. Aghaeinejad-Meybodi, A. A. Babaluo, S.Shafiei, K. Ghasemzadeh, 2014, Letter to editor "Approximate Solutions for Gas Permeator Separating Binary Mixtures" [J.Membr. Sci. 66 (1992) 103-118],Journal of Membrane Science, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376738813008971.

6-Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Amanollah Ebadi, Sirous Shafiei, Alireza Khataee, Mohammad Rostampour, 2015, Degradation of antidepressant drug Fluoxetine in aqueous media by ozone/H2O2 system: Process optimization using central composite design,Environmental technology, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09593330.2014.994041.

7-Abbas Aghaeinejad-Meybodi, Amanollah Ebadi, Sirous Shafiei, Alireza Khataee, Mohammad Rostampour, 2015, Modeling and optimization of antidepressant drug Fluoxetine removal in aqueous media by ozone/H2O2 process: Comparison of central composite design and artificial neural network approaches,Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 48 (2015) 40–48..
کتاب های چاپ شده (4)

1- 2016، Book chapter / Membrane reactor engineering ، Applications for a greener process industry/ Edited by Angelo Basile et al. / Chapter 6:Polymeric membrane reactor ،John Wiley.

2- 2016، Book chapter/ Integrated Membrane Systems and Processes Edited by Angelo Basile et al. /Chapter 12: Solar membrane reactor ،John Wiley.

3- 2015، Book chapter/ Membrane reactors for energy applications and basic chemical production Edited by Angelo Basile et al. / Chapter 8: Membrane reactors for the decomposition of H2O، NOx and CO2 ،Elsevier.

4-کامران قاسم زاده / عباس آقائی نژاد میبدی، 1390 (چاپ اول) / 1394 (چاپ دوم)، عملیات واحد(1) در مهندسی شیمی،آشینا و اطهران.
دروس تدریس شده (4)

1-دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1388-1394، عملیات واحد 1/ آزمایشگاه عملیات واحد.

2-دانشگاه آزاد اسلامی ، 1389-1394، طرح و اقتصاد کارخانه/ تقطیر چند جزئی/ عملیات واحد 1/ عملیات واحد 2/ مکانیک سیالات/ انتقال جرم / محاسبات عددی / ترمودینامیک مهندسی شیمی / طراحی رآکتورهای شیمیایی / کنترل فرآیندها.

3-دانشگاه صنعتی ارومیه، 1391-1394، انتقال حرارت 2/ عملیات واحد 1/ عملیات واحد 2.

4-دانشگاه ارومیه، 1394- ادامه دارد.، مقدمه ای بر مهندسی شیمی/ ترمودینامیک مهندسی شیمی 2/ معادلات دیفرانسیل/ ریاضیات مهندسی.
جوایز و افتخارات (2)

1- کسب رتبه اول در آزمون ورودی دکتری تخصصی مهندسی شیمی 1388 / دانشگاه صنعتی سهند.

2- دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی مهندسی شیمی / دانشگاه رازی.