• نام و نام خانوادگی
  • جواد عبدالحسینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)
دروس تدریس شده (46)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد عبدالحسینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معماری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1- سازگار كردن طراحي خانه هاي مسكوني تبريز و باكو با فرهنگ و اقليم بومي ،فصلنامه معماري،شهرسازي و تجسمي داراي رتبه علمي - پژوهشي (هنر و معماري) سال هشتم، شماره 18، پاييز 1390.

2- تطبیق شرایط ایده های معاصر در احیاء شهرهای تاریخی.،مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان. شماره 11. دارای نمایه ISSN 1811 – 6582 سال انتشار 2008 میلادی. .

3- همگون ساختن ساختمانهای جدید مسکونی در محیط تاریخی تبریز و باکو.،نشریه آثار علمی دانشگاه معماری و ساختمان جمهری آذربایجان. شماره 2. سال انتشار 2007 میلادی..

4- بررسیهای تشابه خانه های مسکونی شهر تبریز از ایران و شهر باکو از جمهوری آذربایجان و پیشنهادات همگون سازی.،نشریه دانشکده معماری و شهرسازی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان. شماره 5. سال انتشار 2007 میلادی..

5- مشکلات همگون سازی و سنن معماری در محیط تاریخی شهر.،مجله ایده آل مکان جمهوری آذربایجان. شماره 04/(06). سال انتشار 2007 میلادی..

6- ویژگیهای همگون سازی فرمهای ساختمانی جدید در محیط تاریخی.،مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان.شماره 10. دارای نمایه ISSN 1811 – 6582 سال انتشار 2007 میلادی. .

7- تبریز- مسکن کهن انسان.،نشریه آثار علمی دانشگاه معماری و ساختمان جمهری آذربایجان. شماره 2. سال انتشار 2006 میلادی..

8- تاثیر اقلیم و محیط در شکل گیری خانه های مسکونی شهرهای جنوبی ایران (در آئینه شهر یزد).،نشریه دانشکده معماری و شهرسازی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان. شماره 2. سال انتشار 2004 میلادی..

9- تاثیر اقلیم و محیط در شکل گیری خانه های مسکونی شهرهای جنوبی ایران در آئینه شهر بندری بوشهر.،1- مجله اوربانیزم دانشکده معماری دانشگاه معماری و ساختمان جمهوری آذربایجان. شماره 5. سال انتشار 2003 میلادی. .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)

1-جواد عبدالحسینی و نگین عباداله زاده، 1397/09/20، تأثیرمنابع آب¬های گرم و معدنی در گردشگری سلامت و توریسم درمانی (نمونه موردی:آب گرم معدنی در جاده قطور شهرستان خوی) ،سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران ، معماری و صنعت ساختمان ایران.

2-جواد عبدالحسینی و نگین عباداله زاده، 1397/09/20، لزوم طراحی مرکز اقامتی تفریحی در مسیر جاده ابریشم خوی به منظور جذب گردشگر،سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران ، معماری و صنعت ساختمان ایران.

3-افسون عبدالحسین زاده و جواد عبدالحسینی، 1397/04/08، لزوم حفظ آداب و سنن، فرهنگ و هنر و شاخصه های اجتماعی در طراحی مجتمع های مسکونی،کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی.

4-افسون عبدالحسین زاده و جواد عبدالحسینی، 1397/04/08، بررسی کالبد معماری مجتمع های مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی،کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی.

5-جواد عبدالحسینی، 1397/02/30، بررسی الگوی سنتی خانۀ ایرانی و روش های همگون سازی مسکن،کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام.

6-جواد عبدالحسینی، 1397/02/25، استفاده از مدل سنتی خانه های تاریخی در طراحی مسکن مدرن،دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان.

7-جواد عبدالحسینی، 1397/06/14، استفاده از عامل تأثیربخش فرهنگ در طراحی مسکن مدرن به تبعیت از خانه های تاریخی،سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی عمران، معماری و طراحی شهری.

8-جواد عبدالحسینی، 1397/09/28، بررسی الگوی فضایی خانه های بومی و رهیافت های نوین در طراحی پایدار معماری مسکن،کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران.

9-جواد عبدالحسینی و سمیرا عظیم زاده، 1396/02/20، طراحی مرکز تخصصی آموزشی- تحقیقاتی فرش در جهت احیا و اعتلای این هنر- صنعت بومی،اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری.

10-جواد عبدالحسینی، 1395/12/09، لزوم حفظ ساختار واحد همسایگی در شهرها با نگرش فرهنگی و محرمیت در معماری،چهارمین کنگره معماری و شهرسازی ایران.

11-جواد عبدالحسینی، 1396/10/07، بررسی الگوی خانه های تاریخی و محیط پیرامون آن برای به کارگیری در طراحی مجتمع ها و خانه های معاصر،پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری.

12-جواد عبدالحسینی، 1396/09/24، معماری مسکن در خانه های تاریخی و معاصر ایران با رویکرد فرهنگ و محرمیت،دومین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها.

13-خلیل احمدی اصل و جواد عبدالحسینی، 1396/05/25، بررسی تاثیرگذاری طراحی مجتمع تجاری تفریحی رفاهی بر صنعت توریسم در منطقه آزاد ماکو،کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر.

14-خلیل احمدی اصل و جواد عبدالحسینی، 1396/05/25، نقش مجتمع فرهنگی، تفریحی، رفاهی در توسعه پایدار گردشگری در منطقه آزاد ماکو،کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر.

15-میریونس جلالی و جواد عبدالحسینی، 1395/11/08، پتانسیل آبدرمانی و نقش آن در افزایش صنعت توریسم سلامت ،چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

16-میریونس جلالی و جواد عبدالحسینی، 1395/11/08، اکوتوریسم و تاثیر آن بر تحقق توسعه پایدار،چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.

17-مانا صالحی، جواد عبدالحسینی، ارسطو ارمغانی، 1395/05/28، مطالعه فضا های زیر زمینی درمعماری بومی،اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو.

18-مانا صالحی، جواد عبدالحسینی، ارسطو ارمغانی، 1395/05/28، بررسی معماری زیرزمینی شهر اویی (نوش آباد)،اولین کنفرانس ملی رویکردهای معماری و شهرسازی پیش رو.

19-مانا صالحی، جواد عبدالحسینی، ارسطو ارمغانی، 1395/05/20، بررسی معماری زیرزمینی،دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری.

20-مانا صالحی، جواد عبدالحسینی، ارسطو ارمغانی، 2016/10/06، بررسی فضاهای زیرزمینی با رویکرد معماری پایدار،سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در مهندسی عمران، معماری، طراحی شهری و محیط پایدار.

21-روح انگیز حاجی لو و جواد عبدالحسینی، سپتامبر 2016، خانۀ آشنای کودک خانه ای امن برای زندگی و آموزش و یادگیری در رشد و ارتقائ خلاقیت کودکان،اولین کنفرانس جامع بین المللی علوم مهندسی در ایران.

22-روح انگیز حاجی لو جواد عبدالحسینی، سپتامبر 2016، طراحی خانه آشنای کودک با رویکرد روانشناسی محیط،اولین کنفرانس جامع بین المللی علوم مهندسی در ایران.

23-سعید حسنقلیپور، جواد شریف نژاد و جواد عبدالحسینی، 1392/12/22، بررسی الزامات پدافند غیر عامل در طراحی معماری و شهرسازی،دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی.

24-سعید حسنقلیپور، جواد شریف نژاد و جواد عبدالحسینی، 1394/02/31، بررسی حداقل استانداردها و سرانه های مورد نیاز اسکان بازماندگان پس از وقوع سوانح (نمونه موردی: منطقه 3 شهر ارومیه)،دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی.

25-سعید حسنقلیپور، جواد شریف نژاد و جواد عبدالحسینی، 1394/02/31، بررسی عوامل موثر در مکان یابی اسکان موقت پس از بروز سوانح (نمونه موردی شهر ارومیه)،دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی.

26-سعید حسنقلیپور، جواد شریف نژاد و جواد عبدالحسینی، 1394/02/31، بررسی سیستم سازه ای لوله های کاغذی به منظور اسکان بازماندگان پس از سوانح طبیعی. ،دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی.

27-جواد عبدالحسینی و مهدی مهرنیا، 1392/12/22، نقش مصالح نانو در طراحی بناها با معماری پایدار،مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج.

28-جواد عبدالحسینی و مهدی مهرنیا، 1392/12/22، استفاده از فتوولتائیک در راستای توسعه معماری پایدار،مركز آموزشي علمي-كاربردي شهرداري كرج .

29- نظری به معماری گذشته تبریز.،سومین همایش بین المللی در رابطه با مشکلات توسعه و شکل گیری شهرهای تاریخی شرق و آسیای مرکزی در باکو .

30- همگون سازی ساختمانهای مسکونی جديد متناسب با بافت تاریخی شهرها در کشورهای مشرق‌زمين (در آينه ایران و آذربایجان). ،کنفرانس بین المللی دیدگاههای نوین شهری در طراحی و حمل و نقل. محل برگزاری: کشور یونان. .
دروس تدریس شده (46)

1-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،97-98.

2-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،97-98.

3-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،97-98.

4-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،97-98.

5-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،97-98.

6-آشنایی با معماری جهان، کاردانی معماری،97-98.

7-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،96-97.

8-آشنایی با طراحی معماری، کارشناسی عمران،96-97.

9-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،96-97.

10-تمرینهای معماری، کاردانی عمران،96-97.

11-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،95-96.

12-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،95-96.

13-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،95-96.

14-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،95-96.

15-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،95-96.

16-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،94-95.

17-ترسیم فنی 2، کاردانی معماری،94-95.

18-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،94-95.

19-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،94-95.

20-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،93-94.

21-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،93-94.

22-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،93-94.

23-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،92-93.

24-آشنایی با طراحی معماری ، کاردانی معماری،92-93.

25-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،92-93.

26-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،92-93.

27-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،92-93.

28-رسم فنی، کاردانی معماری،92-93.

29-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،92-93.

30-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،91-92.

31-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،91-92.

32-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،91-92.

33-نقشه کشی ساختمان، کاردانی معماری،91-92.

34-طراحی معماری، کارشناسی عمران،91-92.

35-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،91-92.

36-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،91-92.

37-ساخت و ارایه 3، کاردانی معماری،91-92.

38-ساخت و ارایه 1، کاردانی معماری،91-92.

39-اصول و مبانی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،91-92.

40-طراحی فنی ساختمان، کاردانی معماری،90-91.

41-آشنایی با طراحی معماری، کاردانی معماری،90-91.

42-طراحی معماری، کارشناسی عمران،90-91.

43-طراحی معماری و شهرسازی، کارشناسی عمران،90-91.

44-تمرینهای معماری، کاردانی معماری،90-91.

45-آشنایی با معماری جهان، کاردانی معماری،90-91.

46-رسم فنی و نقشه کشی ساختمان، کارشناسی عمران،90-91.