• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا قلعه ای
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم تربیتی
 • ایمیل
  • a.ghaleei@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (71)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا قلعه ای
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم تربیتی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-علیرضا قلعه ای, "An Investigation into Major Factors of Wastage in Education in Physics 1 and Lab Among High School Students of Takestan City", International Journal of Current Life Siences, 2014, 4,9.

2-علیرضا قلعه ای, "Examining the degree of reflection of critical thinking indexes in the Thinking And Research course book of the sixth grade during 92-93"", International Journal of Current Life Siences, 2014, 4,9.

3-علیرضا قلعه ای, "The Relationship between Parents Cooperation with Educational Progress of Second- Year- Highs- School Students of Shabestar in 91-92 School Year", International Journal of Current Life Siences, 2014, 4,9.

4-علیرضا قلعه ای, "A survey on organizational behavior impression on human resorces productivity", Applied mathematics in Engineerring, Management and Technology, 2014, 2,1.

5-علیرضا قلعه ای, "A qualitative study to developing the teacher s professional standards", International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2013.

6-علیرضا قلعه ای, "The study of specialized training role in organizational knowledge management", International Journal of social sciences and humanity studies, 2011, 3,1.

7- "Principal Role and School Stucture", International Journal of Social Sciences, 2008.

8-علیرضا قلعه ای, "بررسی و تحلیل شاخص های روان سنجی و سطوح حیطه شناختی سوالات امتحانات نهایی دروس ریاضی و علوم پایه سوم راهنمایی شهرستان خرم آباد", فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی مدرسه, 1394, 4,15.

9-علیرضا قلعه ای, "رابطه بین هوش معنوی با سلامت روان و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان امام خمینی شهرستان مهاباد", مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان, 1394, 23,1.

10-علیرضا قلعه ای, "مدل یابی روابط بین هوش فرهنگی و حاکمیت بالینی: دیدگاه پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه", پژوهش در آموزش علوم پزشکی, 1393, 2,6.

11-علیرضا قلعه ای, "بررسی رابطه اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی", رفتار سازمانی در آموزش و پرورش, 1392, 1,1.

12-علیرضا قلعه ای, "نقش دانشگاه آزاد در توسعه پایدار شهرهای حومه تهران (مورد مطالعه شهرستان اسلامشهر)", مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران, 1392, 5,1.

13-علیرضا قلعه ای, "ارزشیابی عملکرد اساتید توسط دانشجویان پرستاری؛ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه", راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, 1392.

14-علیرضا قلعه ای, "بررسی ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه لرومیه و رابطه آن با ارزشیابی از عملکرد اساتید", اندیشه های نوین تربیتی, 1392, 9,1.

15-علیرضا قلعه ای, "دلایل اصلی عدم شکل گیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه راه کارهایی برای توسعه آن ها در استان مازندران", مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی, 1392.

16-علیرضا قلعه ای, "کیفیت خدمات آموزشی: فاصله وضع موجود و مطلوب", نشریه علمی و پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, 1392, 1,1.

17-علیرضا قلعه ای, "بررسی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت پرستاران در مراکز درمانی وابسته به سازمان تامین اجتماعی", مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1392, 11,53.

18-علیرضا قلعه ای, "بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه ارومیه برای شرکت در نظام یادگیری الکترونیکی", فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی, 1391.

19-علیرضا قلعه ای, "بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سرگوال", فصلنامه علمی- پژوهشی فرآیند مدیریت و توسعه, 1391.

20- "Teachers, Professional Learning Constraints", مجله دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه, 1386.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)

1- "Job plateau of threats to organizational citizenship behavior", International conference on management and social science, 2016, Dubai,UAE.

2- "The Educational Leadership role of Principal in Professional Learning Ofteachers", پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت, 1386.

3- "Transformational Leadership for Employee Empowerment in the Islamic Societies", 2nd Glibal Islamic Marketing Conference, 1390, Abu Dhabi,United Arab Emirates.

4- "ادبیات عامیانه مردم ارومیه", همایش هم اندیشی شهر تاریخی فرهنگی و مذهبی ارومیه, 1391, ارومیه,ایران.

5- "ارزیابی میزان ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه در مدیران و معلمان مدارس متوسطه پسرانه دولتی و غیر انتفاعی", همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران, 1391, تهران,ایران.

6- "اعتماد سازمانی گامی در جهت تقویت رفتار شهروندی", کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی, 1394, اردبیل,ایران.

7- "الگوی تحلیلی سیستم سرمایه بر هم کنش های سینرژیک سرمایه ها راهبرد بز مهندسی نظام آموزشی", کنفرانس ملی آموزش در ایران 1404, 1390, تهران,ایران.

8- "انطباق و کاربرد مدل در آموزش عالی به منظور بررسی شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از وضعیت کیفیت خدمات آموزشی", اولین کنفرانس بین الملی مهندسی کیفیت, 1391, تهران,ایران.

9- "اهمیت کاربرد تفکر سیستمی در دنیای پر پیچ و خم سازمان ها", اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی, 1390, شیراز,ایران.

10- "بررسی برخی از مهمترین آفات مدیریت از منظر نهج البلاغه", همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی, 1389, همدان,ایران.

11- "بررسی برنامه های یادگیری حرفه ای معلمان دوره ابتدایی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود کیفی آن ها در شهرستان ارومیه", کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی, 1394, مازندران,ایران.

12- "بررسی تاثیر آموزش منابع انسانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه", اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه, 1391, تهران,ایران.

13- "بررسی تاثیر مدیریت توانمند سازی منابع انسانی", اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت, 1392, نور,ایران.

14- "بررسی تفاوت سبک رهبری استادان دانشگاه ارومیه از منظر دانشجویان با ویژگی های دموگرافیکی مختلف", کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری, 1393, تهران,ایران.

15- "بررسی رابطه اعتماد و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان", همایش ملی چالش های روانشناختی- تربیتی نظام های آموزشی عصر حاضر, 1391, ملایر,ایران.

16- "بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مدیران با میزان نظارت و راهنمایی آموزش آنها در مدارس ابتدایی", اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران, 1394, بهبهان,ایران.

17- "بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی معلمان با میزان عملکرد آن ها در مدارس ابتدایی", اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران, 1394, بهبهان,ایران.

18- "بررسی رابطه بین مولفه های نشاط با توانمندسازی کارکنان در دانشگاه ارومیه", کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی, 1394, مازندران,ایران.

19- "بررسی رابطه بین نظارت و راهنمایی آموزش مدیران با عملکرد معلمان در مدارس ابتدایی", اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران, 1394, بهبهان,ایران.

20- "بررسی رابطه بین ویژگی های رهبری معنوی مدیران میانی دانشگاه ارومیه و بهبود عملکرد کارکنان", کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی, 1394, مازندران,ایران.

21- "بررسی رابطه توانمند سازی دبیران با ظرفیت یادگیری سازمانی مدرسه", اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 (پوستر), 1390, تهران,ایران.

22- "بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تمایل به کارآفرینی درمدیران مدارس متوسطه پسرانه", کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان, 1391, ساری,ایران.

23- "بررسی رابطه رفتار شهروند سازمانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه های شهرستان ارومیه", همایش ملی علوم مدیریت نوین, 1391, گرگان,ایران.

24- "بررسی لزوم چرایی و چگونگی اجرای مدیریت دانش در سازمان ها", اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت, 1391, نور,ایران.

25- "بررسی میزان تاثیر هوش هیجانی در مدیریت بازاریابی (مطالعه موردی: بانک مسکن)", ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصاد, 1393, قم,ایران.

26- "بررسی میزان موانع و راهکارهای مشارکت والدین در برنامه ها، فعالیت ها و تصمیم گیری های مدارس", کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی, 1394, مازندران,ایران.

27- "بررسی و تبیین نقش سرمایه فکری در کار آفرینی سازمانی", همایش ملی راهکارهای راهکارهای تولید ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (پوستر), 1391, تهران,ایران.

28- "بررسی وضعیت آموزش و پرورش چند فرهنگی در کشور استرالیا", همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی, 1392, ارومیه,ایران.

29- "بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل سروکوال", دهمین کنفرانس بیت المللی مدیریت, 1391, تهران,ایران.

30- "بررسی وضعیت و پیش بینی مولفه های عملکرد سازمانی از طریق عناصر سرمایه فکری", اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه, 1391, تهران,ایران.

31- "تجزیه و تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان با رویکرد بهبود کیفیت در آموزش عالی", اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی, 1391, قم,ایران.

32- "تحلیل همبستگی عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و دلبستگی شغلی", کنفرانس ملی آموزش و توسعه انسانی, 1394, اردبیل,ایران.

33- "ترویج تفکر خلاق و تفکر انتقادی در علوم انسانی", اولین همایش ملی جایگاه علوم انسانی در ایران, 1390, کاشان,ایران.

34- "تعیین روابط چندگانه فرایند تبدیل مدیریت دانش با سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه", سومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری, 1390, زنجان,ایران.

35- "تمرکز یا عدم تمرکز در برنامه ی درسی", کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی, 1394, ارومیه,ایران.

36- "توسعه سرمایه های انسانی : قابلیت های مورد نیاز مدیران مدارس برای توسعه یادگیری حرفه ای معلمان", دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی بارویکرد کاربردی, 1386.

37- "چهار الگوی مدیریت استراتژیک و نقش آن در هوشیاری رقابتی", نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک, 1391, تهران,ایران.

38- "دولت کارآفرین و موانع موجود بر سر راه کارآفرینی در ایران", اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت, 1391, تنکابن,ایران.

39- "دیدگاه امام علی (ع) در رابطه با نظارت در حکومت اسلامی", همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی, 1390, همدان,ایران.

40- "رابطه انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی و سبک رهبری استادان دانشگاه ارومیه", دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها, 1393, تهران,ایران.

41- "شرایط اجرای مدیریت دانش در سازمان ها", نخستین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری, 1391, گرگان,ایران.

42- "شناسایی چالش ها، زیر ساخت ها و راه کارهای به کارگیری آموزش الکترونیکی در دانشگاه ها", کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی, 1394, اردبیل,ایران.

43- "ضرورت بررسی نقش آموزش به شهروندان در جهت توسعه پایدار", همایش استانی حقوق شهروندی, 1390, مازندران,ایران.

44- "فرهنگ سازی و کارآفرینی", اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار, 1392, همدان,ایران.

45- "کار آفرینی راهبرد توسعه اقتصادی", اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت, 1391, مازندران,ایران.

46- "مدیریت بهره وری با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه داخلی", اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت, 1391, تنکابن,ایران.

47- "مدیریت دانش چارچوبی برای مزیت رقابتی", اولین کنفرانس ملی کیفیت در آموزش عالی, 1392, تبریز,ایران.

48- "مدیریت دانش،مدل بلوغ", هفتمین کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات و دانش, 1394, ارومیه,ایران.

49- "مدیریت عملکرد", اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار, 1392, همدان,ایران.

50- "مطالعه رابطه یادگیری تاثیرگذار و اعتقادات انگیزشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه", همایش بین المللی مدیریت, 1393, بوشهر,ایران.

51- "نظریه پردازی و علوم انسانی", اولین همایش ملی جایگاه علوم انسانی در ایران 1390, 1390, کاشان,ایران.

52- "نقد نظام پژوهش در علوم انسانی", دومین کنگره ملی علوم انسانی, 1390, تهران,ایران.

53- "نقش فن آوری اطلاعات در رضایتمندی دانشجویان", نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (پوستر), 1390, تهران,ایران.

54- "نقش مدیریت دانش در ارتقای سطح تولید ملی", همایش چشم انداز گرمسار 1404 در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی, 1391, گرمسار,ایران.

55- "نقش مدیریت دانش در توانمند سازی کارکنان", دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین, 1392, گرگان,ایران.

56- "نقش هوش معنوی در تبیین عملکرد شغلی معلمان", کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی, 1394, ارومیه,ایران.

57- "نقش، اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در عصر دانش محور", همایش ملی مهندسی کسب و کار, 1392, کرمان,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-علیرضا قلعه ای, - 2.بهناز مهاجران 25%, "بررسی رابطه بین مولفه های نشاط در محیط دانشگاه ارومیه با توانمند سازی کارکنان", دانشگاه ارومیه, 1394, کاربردی.
پایان نامه ها (71)

1-محمد دلايي ميلان, "بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري با ابعاد توانمندسازي روانشناختي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-مير علي مولا, "بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمند سازي مديران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-محمد محمود زاده, "بررسي رابطه بين هوش معنوي با سلامت روان ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-سجاد قنبري, "بررسي رابطه حمايت سازماني ادراك شده و تعهد سازماني دبيران متوسطه شهرستان كوهرنگ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-محسن فلاح فرامرزي, "بررسي روابط سرمايه اجتماعي و مديريت دانش با بهره وري كاركنان در نظام آموزش عالي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-سعيد سعيدخاني, "بررسي رابطه بين مديريت دانش با نوآوري و توانمند سازي در بين كاركنان اداره كل آموزش و پرورش اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-علي رضايي نيا, "بررسي تاثير آموزش و مشاركت سازماني بر توانمندي در بين دبيران دبيرستان هاي شهرستان گيلان غرب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

8-خسرو رشيدي نبي كندي, "پيش بيني رضايت شغلي بر اساس سيرت نيكوي مديران: مطالعه موردي كاركنان دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

9-سيده لعيا حمزه لو, "بررسي رابطه شادكامي و سلامت رواني در ميان رشته هاي علوم انساني دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي 93-94", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

10-زينب بغم, "نقش فرهنگ سازمان يادگيرنده بر رفتار تسهيم دانش: نقش ميانجي رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني آموزگاران زن آموزش و پرورش ناحيه يك اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

11-سليمان آگشته, "بررسي رابطه بين مديريت كيفيت فراگير با رفتار شهروندي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

12-شعله اداك, "بررسي ميزان تاثير استفاده از فنآوري اطلاعات و ارتباطات در فرسودگي شغلي مديران مقطع متوسطه شهرستان مريوان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

13-هوشنگ احمدي, "بررسي نقش ميانجي درگيري شغلي و انگيزه شغل، در رابطه بين رهبري خدمتگذار با رضايت شغلي و عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

14-حامد شيرزاد, "تعيين رابطه بين معنويت، توانمندسازي روانشناختي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

15-علي عليزاده قوشچي, "بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان دانشگاه اروميه و عوامل موثر بر آن در سال 1390", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-حسن فتحعليان, "بررسي ارتباط شخصيت و سيكهاي مديريت تعارض در بين مديران و معاونان مدارس متوسطه پسرانه ناحيه يك اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

17-پروانه محمدي, "بررسي رابطه فناوري اطلاعات و توانمندسازي كاركنان دانشگاه آزاد و پيام نور سقزدر سال 91-90", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

18-فاطمه شريف برنج آباد, "بررسي رابطه بين مديريت زمان با كيفيت زندگي كاري مديران كل و كاركنان اداري دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

19-سميه احدي, "بررسي رابطه بين مديريت تغيير با كيفيت زندگي كاري در ميان مديران كل و كاركنان اداري دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

20-عبدارزاق نعمتي, "بررسي و مقايسه رابطه بين ذهنيت فلسفي با ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران و معاونان مدارس متوسطه (دولتي و غيرانتفاعي) ناحيه يك شهر اروميه در سال تحصيلي 91-90", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

21-ليلا بنيادي, "بررسي رابطه بين توانمند سازي كاركنان و حمايت سازماني ادراك شده براي نوآوري با اعتماد سازماني در ميان كاركنان داراي تحصيلات دانشگاهي دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

22-محمد حميد پور, "بررسي رابطه كارآفريني با كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني در بين كاركنان دانشگاه اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

23-آزاد خاني, "بررسي رابطه ميان شهروند سازماني استرس شغلي منبع كنترل و توانمندسازي كاركنان دانشگاه هاي شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

24-محمد قيصرزاده, "بررسي رابطه آموزش خانواده: آگاهيهاي تربيتي والدين..", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

25-صادق اسلامي, "بررسي رابطه بين سبكهاي رهبري مديران با رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهر هشتچين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

26-پريسا حبيبي عسگر آباد, "تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني در ميان دبيران ناحيه يك سازمان آموزش و پرورش شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

27-محسن حاجي زاده, "بررسي رابطه تعهد سازماني با كيفيت سرپرستي و ميل به ماندن كاركنان اداري آموزش و پرورش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

28-زينب سيد نظري, "بررسي نقش ميانجي عدالت سازماني ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

29-آرش درويش زاده, "بررسي تاثير كاربرد روش تدريس ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

30-رقيه خضرلو, "بررسي اثر علي مشاركت در ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

31-سميه پاكتچي, "رابطه عدالت سازماني ادراك شده ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

32-نشميل اميني, "بررسي رابطه بين عوامل انگيزشي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

33-هاله مصطفي نژاد, "بررسي رابطه پيش بيني كننده هاي فردي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

34-علا الدين ظاهري هشم آباد, "بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري مديران ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

35-مريم صالحي زاده, "بررسي رابطه بين مديريت دانش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

36-خاطره ختامي, "بررسي رابطه خلاقيت دانش آموزان ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

37-هابيل حيدري, "بررسي رابطه بين ساختار مدارس ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

38-فاطمه حضرتيان, "بررسي رابطه بين استرس شغلي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

39-مينا برهاني, "بررسي رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

40-سودابه اللهوردي, "بررسي رابطه بين رهبري اخلاقي ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

41-احد اكبري, "بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

42-ميثم كريميان, "بررسي ميزان استفاده مديران مدارس ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

43-كميار قهرماني فرد, "طراحي و اعتبار سنجي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

44-محسن سپهر سيدي پناه, "بررسي رابطه بين ميزان مشاركت دبيران ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

45-پريناز ثقفي, "نقش فرهنگ سازماني ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد مشاوره.

46-رقيه بهشتي راد, "بررسي وضعيت كيفيت خدمات آموزشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

47-منظر ملكي, "بررسي ميزان آمادگي دانشجويان ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

48-اميد مسلمي پور, "مطالعه رابطه هوش هيجاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

49-مريم رجبي, "بررسي رابطه بين پاسخگويي و رفتار شهروندي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

50-محسن درويش زاده, "بررسي وضعيت مدارس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

51-پرسا حبيبي عسگرآباد, "بررسي رابطه بين كيفيت زندگي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد مشاوره.

52-مدينه محمودي, "بررسي وضعيت دوره هاي آموزشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

53-ناصر صفاري زنجاني, "رابطه بين توسعه حرفه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

54-نرمين شير علي زاده, "مطالعه تطبيقي مولفه هاي توانمند سازي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

55-ثارالله شرفي, "بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

56-اسماعيل سربخشي راد, "بررسي رابطه بين رسميت و عدالت سازماني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

57-نادر حبيب زاده, "بررسي رابطه بين توسعه و تعارض", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

58-زهرا پيغمبر دوست, "بررسي رلبطه بين خلاقيت و نوآوري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

59-ليلا الياسي, "بررسي رابطه بين توسعه حرفه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

60-شهين اسدي, "بررسي رابطه توانمندسازي دبيران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد مشاوره.

61-سمانه بابائي يوزبند, "بررسي نقش آموزش هاي مهارتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

62-معصومه اسكندري, "بررسي مدارس متوسطه دولتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد مشاوره.

63-فاطمه دهقان شيره پز, "بررسي ميزان ، موانع مشاركت والدين", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

64-نسرين برهاني, "بررسي ميزان بهره وري مراكز آموزشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

65-ويدا آمريان, "بررسي تاثير دوره هاي آموزشي در افزايش خلاقيت", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

66-سيد ابوطالب محمدي, "بررسي رابطه بين سبك رهبري تحول گرا و فرهنگ سازماني ..", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

67-محمد غلامي, "بررسي رابطه بين سبك هاي تفكر مديران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

68-شهرام عبدالهي, "شناسايي و الويت بندي عوامل موثر ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.

69-اسماعيل طالبي, "بررسي سبك رهبري تحولي و تببين ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

70-مريم شيخلو, "بررسي رابطه بين ابعاد معنويت در محيط كار ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

71-رحيم سيدي سيلابي, "بررسي رابطه بين تعهد سازماني و فرهنگ سازماني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد مشاوره.