علی آشتاب
 • نام و نام خانوادگی
  • علی آشتاب
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
  • a.ashtab@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
کتاب های چاپ شده
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی آشتاب
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-علی آشتاب, "بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران", بررسی های حسابداری و حسابرسی, 1389.

2-علی آشتاب, "بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران", فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی, 1389.

3-جواد رضازاده-علی آشتاب, "رابطه دقت پیش بینی سود و بازده سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران", پژوهشنامه علوم اقتصادی, 1389.

4-محمد رضا ساربان ها -علی آشتاب, "شناسایی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران", پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی, 1387.

5-پرویز پیری-علی آشتاب, "مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیران و مدل های سری زمانی در شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران", کاوش های مدیریت بازرگانی, 1388.

6-حسن حیدری-علی آشتاب-غلامرضا کردستانی, "Predicting earnings management based on adjusted earnings per share(EPS)", AJBM, 2012.

7-علی آشتاب, "مقایسه کارایی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", فصلنامه بورس و اوراق بهادار, 1390.

8-علی آشتاب, "مقایسه کارایی نسبت های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران", فصلنامه بورس و اوراق بهادار, 1390.