سیدعلی اصغر هاشمی قره باغ
 • نام و نام خانوادگی
  • سیدعلی اصغر هاشمی قره باغ
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
  • aa.hashemi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدعلی اصغر هاشمی قره باغ
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- "تحلیل اثر بخشی سبک های مدیریتی و ارتباط آن با عوامل بیو گرافی مدیران", نشریه علمی پژوهشی( دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی )حرکت, 1381.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "کتاب کشتی (1) آموزش تجزیه و تحلیل آسیب شناسی", 1385.