• نام و نام خانوادگی
  • مجید نوجوان (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • m.nojavan@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مجید نوجوان (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی دانه های تاج خروس وحشی", مجله علمی کشاورزی, 1382.

2- "بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس آویشن و سنبله ارغوانی و عصاره سماق و بنه به طریقه Invitor", پژوهش و سازندگی, 1381.

3- "اثر تنش خشکی بر میزان پروتئین کل , الگوهای الکتروفورزی و قندهای محلول در ارقام مختلف عدس", مجله زیست شناسی ایران, 1379.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- "بررسی امکان کنترل شیمیایی کل جالیز در مزارع گوجه فرنگی", دانشگاه ارومیه, 1380, کاربردی.

2- "بررسی امکان کنترل سس (Cuscuta sp.) در باغات انگور", دانشگاه ارومیه, 1374, کاربردی.

3-مجید نوجوان اصغری, - 2.جبار خلفی - 3.محمدمهدی برادرانی, "سنتز و فرمولاسیون 2,4 - D و بررسی و مقایسه اثرات علف کشی آن با ترکیبات مشابه خارجی", دانشگاه ارومیه, 1374, کاربردی.