• نام و نام خانوادگی
  • مجید نوجوان (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
پروژه های تحقیقاتی (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مجید نوجوان (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- 1382، بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی دانه های تاج خروس وحشی،مجله علمی کشاورزی.

2- 1381، بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس آویشن و سنبله ارغوانی و عصاره سماق و بنه به طریقه Invitor،پژوهش و سازندگی.

3- 1379، اثر تنش خشکی بر میزان پروتئین کل ، الگوهای الکتروفورزی و قندهای محلول در ارقام مختلف عدس،مجله زیست شناسی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1380، بررسی امکان کنترل شیمیایی کل جالیز در مزارع گوجه فرنگی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1374، بررسی امکان کنترل سس (Cuscuta sp.) در باغات انگور،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-مجید نوجوان اصغری، - 2.جبار خلفی - 3.محمدمهدی برادرانی، 1374، سنتز و فرمولاسیون 2،4 - D و بررسی و مقایسه اثرات علف کشی آن با ترکیبات مشابه خارجی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.