• نام و نام خانوادگی
  • منوچهر کرکان دارغلو ( بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه باغبانی
 • ایمیل
  • m.korkan@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • منوچهر کرکان دارغلو ( بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه باغبانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- 1387، بررسی تراکم جمعیت مینوز صنوبرLithocolletis populifoliella Tr. (Lep.: Gracilariidae روی کلن های مختاف صنوبر در استان آذربایجان غربی،فصلنامه دانش کشاورزی ایران.