• نام و نام خانوادگی
  • سید مهدی قریشی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
  • sm.gorshi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید مهدی قریشی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- "برهان حکمت و تدبیر از دیدگاه شهید مطهری (ره) و التراستیس", دومین جشنواره حکمت مطهر, 1386.

2- "راههای تقویت همبستگی ملی و مشارکت عمومی در صحیفه سجادیه", دومین جشنواره سراسری صحیفه سجادیه, 1385.

3- "عشق در قرآن و سنت", همایش تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان, 1385.

4- "عوامل تطور و تجدد علم و کلام از دیدگاه شهید مطهری", دومین جشنواره حکمت مطهر, 1387.

5- "نماز از نگاه پیامبر اعظم (ص)", همایش سراسری نماز و نیایش, 1385.

6- "نماز و بازسازی معنوی", هفدهمین اجلاس سراسری نماز, 1387.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "کتاب صحابه و حدیث غدیر", 1385.