• نام و نام خانوادگی
  • سیدکاظم شهیدی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
  • k.shahidi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدکاظم شهیدی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- "اثر شیار بازکن های ماشین کارنده برخصوصیات فیزیکی منافذ خاک در سیستم کاشت بی خاکورزی", مجله پژوهش در علوم کشاورزی, 1379.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- "اثر تیغه های کارنده بر خصوصیات حفره های خاک در روش کاشت بی خاکورزی", اولین کنگره مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون, 1377.

2- "آنالیز ارتعاش بازوهای خمیده C-شکل در حین عنلیات خاک ورزی به روش اجزای محدود(404)", پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون, 1387.

3- "آنالیز المان محدود چرخدنده های جعبه دنده تراکتور ITM8200 توسط نرم افزار ANSYS", دومین کنفرانس دانشجوئی مهندسی ماشین های کشاورزی, 1384.

4- "بررسی استحکام مکانیکی دانه‌های گندم به روش شبیه‌سازی اجزاء محدود", نخستین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی ایران, 1382.

5- "بررسی امکان جداسازی پسته های خندان و غیر خندان با استفاده از بینایی کامپیوتر", چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون, 1385.

6- "بررسی خستگی دندانه هرس رفت و برگشتی به روش شبیه سازی رایانه ای اجزای محدود در شرایط اعمال بیشینه نیروها", دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی, 1384.

7- "بررسی رفتار مکانیکی دندانه هرس رفت و برگشتی به روش شبیه سازی رایانه ای اجزائ محدود", سومین گنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران, 1383.

8- "تحلیل استاتیکی تیغه چیزل با استفاده از روش المان محدود", سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی, 1387.

9- "درجه بندی اتوماتیک سیب زمینی با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی RBF", پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون, 2008.

10- "رابطه سازی اثرا ت حادث شده در اتصال سه نقطه تراکتورها با مقدار و موقعیت بارها بر روی دنباله بند", سومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران, 1383.

11- "طراحی بازوها و تیغه های وجین کن مخصوص تراکتورهای شاسی بلند با استفاده از روش المانهای محدود", همایش بررسی مسایل خاکورزی غلات, 1382.

12- "طراحی چرخدنده های جعبه دنده تراکتور پر قدرت ITM8200", سومین گنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران, 1383.

13- "طراحی و ساخت و بکارگیری دستگاه زمان سنج عبور بذر داخل لوله سقوط", سومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران, 1383.

14- "مدیریت شخم جهت کنترل علف های هرز در زراعت پایدار ذرت", همایش راهکارهای کشاورزی پایدار, 1381.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سیدکاظم شهیدی, - 2.سیدمحمدحسن کماریزاده اصل, "مطالعه روش های خاک ورزی از نظر عملکرد ماشینهای مورد استفاده و تاثیر این ماشین آلات بر ساختار فیزیکی خاک و عملکرد کمی و کیفی محصول در کشت ذرت", دانشگاه ارومیه, 1384, کاربردی.