• نام و نام خانوادگی
  • سیدکاظم شهیدی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدکاظم شهیدی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- 1379، اثر شیار بازکن های ماشین کارنده برخصوصیات فیزیکی منافذ خاک در سیستم کاشت بی خاکورزی،مجله پژوهش در علوم کشاورزی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 1377، اثر تیغه های کارنده بر خصوصیات حفره های خاک در روش کاشت بی خاکورزی،اولین کنگره مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.

2- 1387، آنالیز ارتعاش بازوهای خمیده C-شکل در حین عنلیات خاک ورزی به روش اجزای محدود(404)،پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون.

3- 1384، آنالیز المان محدود چرخدنده های جعبه دنده تراکتور ITM8200 توسط نرم افزار ANSYS،دومین کنفرانس دانشجوئی مهندسی ماشین های کشاورزی.

4- 1382، بررسی استحکام مکانیکی دانه‌های گندم به روش شبیه‌سازی اجزاء محدود،نخستین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی ایران.

5- 1385، بررسی امکان جداسازی پسته های خندان و غیر خندان با استفاده از بینایی کامپیوتر،چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون.

6- 1384، بررسی خستگی دندانه هرس رفت و برگشتی به روش شبیه سازی رایانه ای اجزای محدود در شرایط اعمال بیشینه نیروها،دومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی.

7- 1383، بررسی رفتار مکانیکی دندانه هرس رفت و برگشتی به روش شبیه سازی رایانه ای اجزائ محدود،سومین گنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران.

8- 1387، تحلیل استاتیکی تیغه چیزل با استفاده از روش المان محدود،سومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی و منابع طبیعی.

9- 2008، درجه بندی اتوماتیک سیب زمینی با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعی RBF،پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون.

10- 1383، رابطه سازی اثرا ت حادث شده در اتصال سه نقطه تراکتورها با مقدار و موقعیت بارها بر روی دنباله بند،سومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران.

11- 1382، طراحی بازوها و تیغه های وجین کن مخصوص تراکتورهای شاسی بلند با استفاده از روش المانهای محدود،همایش بررسی مسایل خاکورزی غلات.

12- 1383، طراحی چرخدنده های جعبه دنده تراکتور پر قدرت ITM8200،سومین گنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران.

13- 1383، طراحی و ساخت و بکارگیری دستگاه زمان سنج عبور بذر داخل لوله سقوط،سومین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران.

14- 1381، مدیریت شخم جهت کنترل علف های هرز در زراعت پایدار ذرت،همایش راهکارهای کشاورزی پایدار.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سیدکاظم شهیدی، - 2.سیدمحمدحسن کماریزاده اصل، 1384، مطالعه روش های خاک ورزی از نظر عملکرد ماشینهای مورد استفاده و تاثیر این ماشین آلات بر ساختار فیزیکی خاک و عملکرد کمی و کیفی محصول در کشت ذرت،دانشگاه ارومیه، کاربردی.