• نام و نام خانوادگی
  • نورالدین شایسته (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نورالدین شایسته (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- 2007, Efficacy of Silicosec, a Diatomaceous Earth Formulation Against Tribolium Castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae),Pakistan Journal of Biological Sciences.

2- 2006, Effect of Temperatureon the Functional Response of Habrobracon Hebetor Say (Hymonoptera: braconidae) to Various Densities of the Host ,Plodia interpunctella Hubner (Lepidopotera: pyralidae),pakestan hebetor say to various entomologie.

3- 1382، تولید کپسولهای نشاسته دار باکتری Bacillus Thuringiensis Berliner حاوی مواد همراه مختلف و بررسی کارآیی آنها،مجله علوم کشاورزی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1376، فون کنه های انباری و خانگی در آذربایجان غربی و اهمیت اقتصادی آنها،دانشگاه ارومیه، کاربردی.