• نام و نام خانوادگی
  • نورالدین شایسته (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه گیاه پزشکی
 • ایمیل
  • n.shayesteh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نورالدین شایسته (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه گیاه پزشکی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "Efficacy of Silicosec, a Diatomaceous Earth Formulation Against Tribolium Castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2007.

2- "Effect of Temperatureon the Functional Response of Habrobracon Hebetor Say (Hymonoptera: braconidae) to Various Densities of the Host ,Plodia interpunctella Hubner (Lepidopotera: pyralidae)", pakestan hebetor say to various entomologie, 2006.

3- "تولید کپسولهای نشاسته دار باکتری Bacillus Thuringiensis Berliner حاوی مواد همراه مختلف و بررسی کارآیی آنها", مجله علوم کشاورزی ایران, 1382.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "فون کنه های انباری و خانگی در آذربایجان غربی و اهمیت اقتصادی آنها", دانشگاه ارومیه, 1376, کاربردی.