• نام و نام خانوادگی
  • رضا دادمهر (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه آب
 • ایمیل
  • r.dadmehr@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
پایان نامه ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا دادمهر (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه آب
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- "اثرات واگرایی ناگهانی و تدریجی مقطع مستطیلی بر مشخصات جهش هیدرولیکی", مجله آبیاری و زهکشی ایران, 1388.
پایان نامه ها (2)

1-رزا جنوبي, "بررسي اثرات احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي مدرن بر مدل منابع آب زيرزميني- مطالعه موردي: دشت اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

2-سيامك رازمندي, "ارزيابي مدلي احداث سد زيرزميني در راستاي احياي منابع آب زيرزميني- مطالعه موردي:دشت خوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.