• نام و نام خانوادگی
  • حسین حیات غیبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
  • h.hayatgheybi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین حیات غیبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1- "Biological Effects of Power Frequency Magnetic Fields on Serum Biochemical Parameters in Guinea Pigs", Pakistan Journal of Biological Sciences, 2006.

2- "The Effect of Cannabis Sativa L. (Hemp Seed) on Hematological Parametres in Guinea Pigs", Cardiovascular & Haematological Disordders - Drug Targets, 2007.

3- "Effects of Whole-Body Magnetic Field on Changes of Glucose and Cortisol Hormone in Guinea Pigs", INT. J. Biol. Biotech, 2006.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- "تقش تستوسترون در پاسخهای رفتاری استرس در موش صحرایی", دانشگاه ارومیه, 1380.