• نام و نام خانوادگی
  • محمدعلی حداددرفشی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مکانیک بیوسیستم
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدعلی حداددرفشی (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مکانیک بیوسیستم
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1380، مقایسه دو روش مکانیزه تهیه زمین و مطالعه اثرات متقابل آنها با روشهای کوددهی فسفری روی جذب فسفر توسط گیاه و رشد و عملکرد نخود سفید،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-محمدعلی حداد درفشی، - 2.عارف مردانی کرانی 50%، 1388، طراحی و ساخت یک دینامومتر کششی الکترونیکی جهت اندازه گیری نیروی کششی در اتصال سه نقطه تراکتورها،دانشگاه ارومیه.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-محمدعلی حداد درفشی، 1383، ساخت ماشین پنوماتیکی-حرارتی جهت مبارزه با آفت سوسک کلورادوی سیب‌زمینی.

2-محمدعلی حداد درفشی، 1383، سرعت سنج گویا و هشدار دهنده هوشمند برای خودروهای انژکتوری.