• نام و نام خانوادگی
  • محمدنبی تولائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
  • m.tavallaei@mail.urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
کتاب های چاپ شده (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمدنبی تولائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1- "Investigation of Pull-In Phenomenon of Rectangular Micro-Plate Subjected to Nonlinear Electrostatic Pressure", Sensors & Transducers Journal, 2006.

2- "Mechanical Behavior of a Circular Micro Plate Subjected to Uniform Hydrostatic and Non-Uniform Electrostatic Pressure", Microsyst Technol -Springer, 2007.

3- "New forms of cumulative probability distribution and their applications in communications", IEE Proceedings Communications, 2005.

4- "Design and Construction of a Pneumatic-thermal Machine for Controlling Colorado Potato Beetle(Leptinotarsa decemlineata)", Journal of Applied Sciences, 2006.

5- "مقایسه روش کود دهی نواری زیر بذر با روشهای متدائل ئ اثرات آنها روی رشد نخود دامی و بازدهی جذب کود", پژوهش در علوم کشاورزی, 1379.

6- "Birth and Death", Poetry monthly, 0.

7- "God and Satan Reconstructed", Poetry monthly, 0.

8- "Metamorphosed Fish", Poetry monthly, 2007.

9- "Poems", Jouvert, 2003.

10- "Seven Poems", Jouvert, 2006.

11- "The Lion", Poetry monthly, 2007.
کتاب های چاپ شده (4)

1- "فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی-ویژه تاریخ", 1386.

2- "کتاب شنای پیشرفته", 1386.

3- "ویرایش مجله پژوهش در علوم کشاورزی", 1385.

4- "فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی-ویژه زبان و ادبیات فارسی", 1388.