• نام و نام خانوادگی
  • مینو ایلخانی پور (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
  • m.ilkhanipour@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مینو ایلخانی پور (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1- "Effect of Different Dietary Fats on Plasma Lipid Profiles in Rabbits", International Journal of Biology and Biotechnology, 2006.

2- "Effect of Oral Administration of Fenitrothion on Biochemical and Hematological Parameters in Rats", Pakistan Journal of Biological Science, 2008.

3- "Histopathological Changes in the Liver and Kidney Tissues of Wistar Albino Rat Exposed to Fenitrothion", Toxicology and Industrial Health, 2008.

4- "اثر آسپیرین بر یادگیری و حافظه مختل شده به وسیله کیندلینگ پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر", مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان, 1388.

5- "بررسی اثر کورکومین بر التهاب و تغییرات سطح سرمی پروتئین های فاز حاد در موش های مبتلا به آرتریت سال 1386-1387", مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 1387.

6- "Effect of Echium Amoenum (Gol-gav-zaban) on Motor Coordination in Rat During Two Treatment Courses", Research Journal of Biological Sciences, 2008.

7- "Evaluation of the Anxiolytic Effect of Echium Amoenum Petal Extract During Chronic Treatment in Rat", Research in Pharmaceutical Sciences, 2007.