• نام و نام خانوادگی
  • سیف اله ایقانی نژاد (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیف اله ایقانی نژاد (بازنشسته)
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- 2009, A Survay on Nosema Apis Infection in Apiaries of Urmia, North-West of Iran,Iranian Journal of Veterinary Science and Technology.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سیف اله ایقانی نژاد، - 2.عبدالغفار اونق 30%، 1387، بررسی تاثیر ژله رویال بر کاندیدا آلبیکانس در محیط آزمایشگاهی،دانشگاه ارومیه.