داود امینی
 • نام و نام خانوادگی
  • داود امینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
  • d.amini@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی
اختراع ها و امتیازهای معنوی
پایان نامه ها
دروس تدریس شده
جوایز و افتخارات
   
 • نام و نام خانوادگی
 • داود امینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-پرویز آِژیده - مسعود رحیم پور-داود امینی- فرهمن فرخی, "Motivational strategies, task effectiveness and incidental acquisition of second language vocabulary", Journal of Language Teaching and Research, 1392.

2-مسعود رحیم پور- پرویز آژیده-داود امینی- فرهمن فرخی, "The effect of task-related emotional and cognitive involvement on incidental acquisition of second language vocabulary", International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 1392.

3-مسعود رحیم پور- محدثه هدائی -داود امینی, "Pre-reading activities and Iranian EFL learners performance in reading comprehension", Study in English Language Teaching, 1391.

4-حسین صادق اوغلی - داود امینی- نادر اسدی, "The influence of learning styles on achievement in undergraduate students reading comprehension in hypermedia environments", The Journal of Basic and Applied Scientific Research, 1390.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مسعود رحیم پور - داود امینی, "The handbook of current research on teaching English language skills", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-داود امینی, "Taking sides: A textbook for topic-based conversation classes", 1384.