• نام و نام خانوادگی
  • مهدی محمودیان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی محمودیان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-مهدی محمودیان، حسین مهدوی، فرید شیخ حسنی, 2014, Nanofiltration Membranes Based on Blend of Polysulfone-g-poly(tert-butylacrylate) Copolymer and Polysulfone,Polymer Science Series B.

2-مهدی محمودیان, 2013, Preparation of an efficient nanofiltration membrane based on blending of polysulfone and polysulfone-g-butylacrylate prepared by ATRP,Journal of Iranian Chemical Society.

3-مهدی محمودیان ، حسین مهدوی, 2010, SYNTHESIS AND APPLICATIONS OF CROSS-LINKED POLY(DIALLYLDIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE) AND ITS DERIVATIVE COPOLYMERS AS EFFICIENT PHASE TRANSFER CATALYST FOR NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION REACTIONS,Chinese Journal of Polymer Science.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-مهدی محمودیان،شرکت کفا، 1389، ارزیابی شرکت دانش بنیان پیشتازان شب تاب عصر،معاونت اموزشی.

2-مهدی محمودیان،شرکت کفا، 1394، ارزیابی شرکت دانش بنیان دانش سامان ارومیه،وزارت علوم.

3-مهدی محمودیان،مهدی محمودیان، 1392، انجام فاز مطالعاتی و آزمایشگاهی نیتره دار کردن HTPB،شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی.

4-مهدی محمودیان،مهدی محمودیان، 1391، بررسی و امکان سنجی استفاده از پوشش های خود ترمیم شونده برای جلوگیری از خوردگی در تاسیسات غیر مدفون،شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی.

5-مهدی محمودیان،دکتر حسین مهدوی( دانشگاه تهران)، 1394، تعیین طول عمر مواد پیشرانه ومنفجره با استفاده از تکنیک های آنالیز حرارتی،شرکت گاز منطقه ای ارومیه.

6-مهدی محمودیان،سعید ایرانپور، 1393، فاز آزمایشگاهی طرح تولید 2 نیترو دی فنیل آمین،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
پایان نامه ها (3)

1-بهرام زرجو، 1394، كاربرد گرافن اكسايد عامل دار شده در غشاي پايه پلي سولفون جهت حذف تركيبات نامطلوب از آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-يگانه خزاني، 1394، استفاده از كربن¬ نانوتيوب عاملدار شده در غشاهاي نانوكامپوزيتي پلي سولفوني براي حذف ناخالصي¬ها از پساب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پيمان گوزلي بالكانلو، 1394، تهيه غشاي نانوكامپوزيتي پلي سولفوني با خاك رس عاملدار شده جهت تصفيه آب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.