• نام و نام خانوادگی
  • کرمعلی قدمیاری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 • ایمیل
  • k.ghadamyari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کرمعلی قدمیاری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (28)

1-1-کرمعلی قدمیاری 2- علی قلی نامی, "The crushed people in Iranian short stories today", Iinternational Journal of Management Sciences and Business Research, 2112, 1,1.

2-کرمعلی قدمیاری, "“Paucity of words in prose texts Sofia”", European Journal of Scientific Research, 2013, 8,106.

3-کرمعلی قدمیاری, "Linguistic features poems of Simin Behbahani", European Journal of Scientific Research, 2013, 10,109.

4-کرمعلی قدمیاری, "Paucity of words in prose texts Sofia", European Journal of Scientific Research, 2013, 10,106.

5-کرمعلی قدمیاری, "Reduce the sleep (low sleeping) in prose texts Sofia", Advances in Environmental Biology, 2013, 7,7.

6-کرمعلی قدمیاری, "The Spiritual Shams effect on mind and Language Molavi (Rumi)", American-Eurasian Network for ScintificInformation, 2013.

7-کرمعلی قدمیاری، علی قلی نامی, "Investigating the roots of Persian short stories", American-Eurasian Network for Scientific Information, 2012, 7,6.

8-کرمعلی قدمیاری, "A comparison between the occupations in the 7th and 8th centuries with the occupations of the 5th and 6th centuries", American-Eurasian Network for Scientific Information, 2012, 7,6.

9-کرمعلی قدمیاری, "Fantasy Semiotics In folk tales of Darab Name and Samak Ayyar", American Journal of Scientific Reserch, 2012.

10-کرمعلی قدمیاری, "Fantasy, Literary Genre", American Journal of Scientific Research, 2012, 4,1.

11-کرمعلی قدمیاری, "Sufism impact on Iranian society, culture and literature", European Journal of Experimental Biology, 2012, 2,2.

12-کرمعلی قدمیاری, "«معنا شناسی و آوا شناسی سه واژه از تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ بیهقی»", فصلنام? علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه «زبانشناس», 1393, 3,10.

13-کرمعلی قدمیاری, "« ساخت شکنی دستوری در بافت کلام و تأثیر آن بر زیبایی سخن ادبی", فصلنام? علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه «زبانشناس», 1393, 3,11.

14-کرمعلی قدمیاری, "اندیشه های حکمی، عرفانی و اخلاقی در رباعیّات افشل الدین محمد کاشانی", پژوهشنامه کاشان, 1393, 2,2.

15-کرمعلی قدمیاری, "ساخت شعر حجم و معناشناسی آن در آثار یدالله رویائی", فصلنامه غلمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه ( زبانشناس), 1392, 2,2.

16-کرمعلی قدمیاری, "ادیب اریب پرکشیده به ملکوت استاد ادب و ادبیات", فصلنام? علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه «زبانشناس», 1392, 2,2.

17-کرمعلی قدمیاری, "ساختمان فعل و تأثیر آن بر ساختمان جمله از دو دیدگاه معنائی و ساختاری", فصلنامه غلمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه ( زبانشناس), 1392, 2,2.

18-کرمعلی قدمیاری, "کارکرد عناصر فانتزی در منظومه غنایی همای و همایون", پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان, 1392, 11,11.

19-کرمعلی قدمیاری- علی صمدی, "ساخت دستوری اشعار اخوان ثالث", فصلنامه علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه « زبانشناس», 1391, 1,1.

20-کرمعلی قدمیاری, "ساختار داستان فرود در شاهنامه فردوسی", فصلنامه علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه زبانشناس, 1391, 2,1.

21-کرمعلی قدمیاری, "Iranian Literature Situation in the Qajar Era", American-Eurasian Network for Scientific Information, 1391, 6,6.

22-کرمعلی قدمیاری, "آرایه های کهن گرائی در اشعار پروین اعتصامی", فصلنامه علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه « زبانشناس», 1391, 1,1.

23-کرمعلی قدمیاری, "اصطلاحات ترکی و مغولی در متون ادبی و تاریخی قرن هفتم و شتم هجری", فصلنامه علمی و پژوهشی بین المللی چهار زبانه زبانشناس, 1391, 1,1.

24-کرمعلی قدمیاری, "کارکرد عناصر فانتزی در مثنوی ویس و رامین", بهارستان سخن, 1390, 9,2.

25- "بازتاب اندیشه های عرفانی ابن عربی در آثار شیخ محمود شبستری", فصلنامه زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبایی, 1386.

26- "مقایسه مشاغل قرن هفتم و هشتم هجری با مشاغل قرن پنجم و ششم در ایران", مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی, 1386.

27- "فرهنگ عامه در مقامات بدیع الزمان همدانی ( مستخرج از تز دکتری )", زبان و ادب ( مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علّامه طباطبایی تهران), 1384.

28- "شب قدر در غزلیات حافظ", زبان و ادب ( مجله دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علّا مه طباطبایی تهران), 1382.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- "« باز تاب باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر ادیب الممالک فراهانی»", هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران, 1391, تهران,ایران.

2- "« حکیم سنایی غزنوی و اخلاق»", هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران, 1391, تهران,ایران.

3- "«مطالعه و مقایسه انگیزش از دیدگاه امام علی(ع، مزلو و هرزبرگ»", دومین همایش ملبی نهج البلاغه و علوم انسانی, 1391, همدان,ایران.

4- "«نیما و باستان گرایی»", هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران, 1391, تهران,ایران.

5- "اندیشه های حکمی و عرفانی و اخلاقی در رباعیّات افضل الدّین محمّد کاشانی", نخستین کنگره ملّی حکیم افضل الدّین محمد بن حسین مرقی کاشانی(بابا افضل), 1389, کاشان,ایران.

6- "تحلیل ساختاری شعر « آی آدم ها»", دومین همایش ملّی نیما شناسی, 1389, بابلسر,ایران.

7- "سیمای حضرت فاطمه (س)در شعر کهن ایران", شانزدهمین کنگره سراسری علمی فاطمه شناسی, 1386.

8- "کارکرد عناصر فانتزی در مثنوی گل و نوروز", همایش بلاغت، زیبایی شناسی و موسیقی شعر فارسی, 1390, ماکو,ایران.

9- "نام و نام گزینی", نخستین همایش ملّی مهندسی نام و نام گذاری, 1390, ارومیّه,ایران.

10- "نو آوری نیما در عرصه ی « فعل»", دومین همایش ملّی نیما شناسی, 1389, بابلسر,ایران.

11- "نوآوری های نیما در عرصه ی فعل""", دومین همایش ملی نیما شناسی, 1389.
کتاب های چاپ شده (3)

1-کرمعلی قدمیاری, "شرح و ترجمه مقامات بدیع الزّمان همدانی (همراه با تحلیل صرفی و بلاغی)", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2- "ویرایش کتاب قرائت عربی 3 گزیده نهج البلاغه", 1388.

3- "از ویس تا زلیخا ( باز نویس پنج اثرمنظوم غنایی کُهن ایران )", 1381.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-کرمعلی قدمیاری, - 2.هدایت منتخب 30%, "فرهنگ مشاغل ایران در قرن هفتم و هشتم هجری", دانشگاه ارومیه, 1386.
پایان نامه ها (16)

1-صابر احمد زاده, "« بررسي سبكي و محتوايي ديوان سيّداي نسفي»", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-ضيلان چودار ساوجبلاغي, "زبان غنايي در غزليّات عاشقانه انوري و مقايسه آن با زبان عرفاني در غزليّات عارفانه عطّار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-ليلا عزيزي, "مقايسه تطبيقي خسرو و شيرين نظامي با رمان سال باوا، اثر عبّاس معروفي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

4-الناز صمد زاده, "بررسي عاشورا سروده هاي دوره صفويّه و قاجاريه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

5-فريبا عظيمي, "بررسي تطبيقي جايگاه عشق در اشعار شاعران زن و مرد نو پرداز»", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-موسي هوشيار مياوقي, "تحليل محتوايي و ادبي سه اثر منظوم عرفاني نقشبندي(تحفةالاحباب، ديوان مولانا خالد نقشبندي، اشعار خواجه محمّد باقي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-فاطمه سادات ذاكري, "آموره هاي اخلاقي در قصايد و حديقة الحقيقه سنايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

8-زينب دل افروز, "كاركرد عناصر فانتزي در سه منظومة غنايي ويس و رامين، هماي و همايون و گل و نوروز.", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

9-علي قلي نامي, "تحليل زير ساخت و روساخت داستان كوتاه ايراني در دهة هشتاد هـ. ش.", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

10-وحيد صمد سلطاني, "نمود هاي دوستي و دشمني در كليله و دمنه و هزار و يك شب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

11-سميّه نوري, "جلوه هاي فرهنگ عامّه در ديوان اديب الممالك فراهاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

12-سميّه طالعي, "بررسي محتوايي آثار منثور غنايي از آغاز تا پايان قرن نهم هجري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

13-مريم كرّاري, "بررسي تطبيقي عناصر و شخصيتهاي داستان هاي غنايي درحماسه هاي ملّي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

14-مهناز قادري, "واژه ها، عناصر و كنايات مربوط به مرگ در متون ادب فارسي از آغاز تا پايان قرن هشتم هجري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

15-ناهيد پايدار پويا, "بررسي تطبيقي مصنّفات بابا افضل الدّين كاشاني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

16-شبنم معصومي كهريز, "مقايسه محتوايي منظومه غنايي «مهر و مشتري» عصّارتبريزي با «مهر و ماه» جمالي دهلوي و تحليل شخصيّت آن¬ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.