• نام و نام خانوادگی
  • اصغر زمانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه نانو فناوری
 • ایمیل
  • a.zamani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
کتاب های چاپ شده (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر زمانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه نانو فناوری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-بابک کریمی-اصغر زمانی-فریبرز منصوری, "Activity enhancement in cyanation of aryl halides through confinement of ionic liquid in the nanospaces of SBA-15-supported Pd complex", RSC Advances, 2014.

2-بابک کریمی، اصغر زمانی, "SBA-15-functionalized palladium complex partially con?ned with ionic liquid: an ef?cient and reusable catalyst system for aqueous-phase Suzuki reaction", Organic and Biomolecular Chemistry, 2012.

3-ابک کریمی، حسام بهزاد نیا، داود الهامی فر، پری فدوی اخوان، فرهاد کبیری اصفهانی، اصغر زمانی, "Transition-Metal-Catalyzed Oxidative Heck Reactions", Synthesis, 2010.

4-بابک کریمی، حسام بهزاد نیا، الهام فرهنگی، احسان جعفری، اصغر زمانی, "Recent Application of Polymer Supported Metal Nanoparticles in Heck, Suzuki and Sonogashira Coupling Reactions", Current Organic Synthesis, 2010.

5-بابک کریمی، اصغر زمانی، صدیقه عابدی، جیمز کلارک, "Aerobic oxidation of alcohols using various types of immobilized palladium catalyst: the synergistic role of functionalized ligands, morphology of support, and solvent in generating and stabilizing nanoparticles", Green Chemistry, 2009.

6-بابک کریمی، اصغر زمانی, "Recent Advances in the Homogeneous Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidation of Alcohols", Jounral of the Iranian Chemical Society, 2008.

7-بابک کریمی، اصغر زمانی، جیمز کلارک, "A Bipyridyl Palladium Complex Covalently Anchored onto Silica as an Effective and Recoverable Interphase Catalyst for the Aerobic Oxidation of Alcohols", ORGANOMETALLICS, 2005.

8-بابک کریمی،اصغر زمانی، داریوش زارعی, "N-Iodosuccinimide (NIS) as a mild and highly chemoselectiv catalyst for deprotection of tert-butyldimethylsilyl ethers", TETRAHEDRON LETTERS, 2004.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- "اپر افزودن نانو رس بر روی خواص ساختاریو مکانیکی فوم", شانزدهمین کنگره شیمی ایران, 1392, یزد,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-بابک کریمی، صدیقه عابدی، اصغر زمانی, "Palladium-Catalyzed Coupling Reactionsفصل پنجم کتاب", 1392, ناشر معتبر خارجی,تالیف.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-اصغر زمانی, "تهیه نانوذرات مس به روش سازگار با محیط زیست و کاربردهای مختلف آنها", دانشگاه اروميه-پژوهشكده نانوفناوري, 1394, ثبت اختراع,ايران.
پایان نامه ها (4)

1-احمد دهقان, "تهيه و شناسايي نانو ذرات فلزي تثبيت شده روي مواد سلولزي و بررسي خواص كاتاليزوري آن در كاهش تركيبات نيترو آروماتيك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-مجتبي حيدرپور, "تهيه و شناسايي نانوذرات فلزي تثبيت شده بر روي مواد سلولزي و بررسي خواص كاتاليزوري آن در احياي نيتريل ها و آميدها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-سولماز صانعي فر, "تهيه و شناسايي نانوذرات فلزي تثبيت شده بر روي مواد سلولزي و بررسي خواص آنتي باكتريال و آنتي اكسيداني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-شتاو حبيبي, "مطالعه قابليت حفاظت كنندگي سيلي مارين عليه استرس اكسيداتيو حاصل از نانو ذره نيكل در ماهي قزلآلاي رنگينكمان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد مشاوره.