• نام و نام خانوادگی
  • پری ملک زاده باروق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 • ایمیل
  • p.malekzade@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پری ملک زاده باروق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه نقاشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-پری ملک زاده باروق, "Study Designs of Animals in the Metalwork of Ghaznavian Era", Advances in Environmental Biology, 2015.

2-فاطمه هنری مهر- پری ملک زاده باروق, "تجلی هایپررئالیسم در آثار جمعی(مجسمه های) مویک", جلوه هنر, 1392.

3-پری ملک زاده باروق, "نگاهی به نقاشی واقعگرا در آمریکا", جلوه هنر, 1391.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "تزيينات كاشي كاري در بناهاي تاريخي اروميه", شهر ايراني-شهر تاريخي،فرهنگي و مذهبي اروميه, 1391, اروميه,ايران.

2- "توسعه هنر با مولفه هاي ديني در آموزش عالي هنر", هنر نبوي, 1389, اصفهان,ايران.

3- "سيماي حضرت فاطمه (س) در آثار نقاشان ايران", جشنواره فاطمي-نقش زن در تربيت نسل آينده, 1392, اروميه,ايران.

4- "مطالعه تزيينات قرآنهاي مترجم موجود در موزه قرآن امام رضا (ع)", همايش جايگاه و منزلت قرآن كريم در هنر اسلامي, 1391, تهران,ايران.

5- "مطالعه و تبيين ويژگي هاي تزييني قرآنهاي مترجم خطي موجود در موزه قرآن امام رضا(ع)(سده هاي پنجم و ششم)", جايگاه و منزلت قرآن كريم در هنر اسلامي, 1391, تهران,ايران.