• نام و نام خانوادگی
  • پری ملک زاده باروق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 • ایمیل
  • p.malekzade@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پری ملک زاده باروق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه نقاشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (3)

1-پری ملک زاده باروق, 2015, Study Designs of Animals in the Metalwork of Ghaznavian Era,Advances in Environmental Biology.

2-فاطمه هنری مهر- پری ملک زاده باروق، 1392، تجلی هایپررئالیسم در آثار جمعی(مجسمه های) مویک،جلوه هنر.

3-پری ملک زاده باروق، 1391، نگاهی به نقاشی واقعگرا در آمریکا،جلوه هنر.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1391، تزيينات كاشي كاري در بناهاي تاريخي اروميه،شهر ايراني-شهر تاريخي،فرهنگي و مذهبي اروميه، اروميه،ايران.

2- 1389، توسعه هنر با مولفه هاي ديني در آموزش عالي هنر،هنر نبوي، اصفهان،ايران.

3- 1392، سيماي حضرت فاطمه (س) در آثار نقاشان ايران،جشنواره فاطمي-نقش زن در تربيت نسل آينده، اروميه،ايران.

4- 1391، مطالعه تزيينات قرآنهاي مترجم موجود در موزه قرآن امام رضا (ع)،همايش جايگاه و منزلت قرآن كريم در هنر اسلامي، تهران،ايران.

5- 1391، مطالعه و تبيين ويژگي هاي تزييني قرآنهاي مترجم خطي موجود در موزه قرآن امام رضا(ع)(سده هاي پنجم و ششم)،جايگاه و منزلت قرآن كريم در هنر اسلامي، تهران،ايران.