• نام و نام خانوادگی
  • پری ملک زاده باروق
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

پری ملک زاده باروق

دانشجوی دکتری تاریخ هنر-دانشگاه استانبول، ترکیه

فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه الزهراء(س)

لیسانس نقاشی از دانشگاه الزهرا (س)

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پری ملک زاده باروق
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه نقاشی
 
        بیوگرافی کوتاه

پری ملک زاده باروق

دانشجوی دکتری تاریخ هنر-دانشگاه استانبول، ترکیه

فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه الزهراء(س)

لیسانس نقاشی از دانشگاه الزهرا (س)

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1383، نقاشی،دانشگاه الزهرا(س).

2-کارشناسی ارشد، 1386، نقاشی،دانشگاه الزهرا(س).

3-دکتری، تاریخ هنر،دانشگاه استانبول- در حال تحصیل.
مقالات ژورنال (5)

1-Pari MALEKZADEH BAROUGH- Sevgi PARLAK, 2021, SAFEVİ DÖNEMİNDE NAKKAŞLARLA DOKUMA SANATÇILARININ İŞ BİRLİĞİ VE RIZA ABBASİ ÜSLUBUNUN ETKİLERİ,Turkey, ARIŞ, 19(2021), s.146-168.

2-زهرا فلاح مهترلو- پری ملک زاده باروق، 1399، تحلیل مضمونی نقش مایه درخت زندگی و تزیینات وابسته به آن در مدرسه یاقوتیه،جلوه هنر، دوره جدید، سال 12، شماره 1، صفحه 26-42.

3-پری ملک زاده, 2014, Study Designs of Animals in the Metalwork of Ghaznavian Era,Advances in Environmental Biology, Vol:8(25), s: 253-257.

4-فاطمه هنری مهر- پری ملک زاده باروق، 1391، تجلی هایپررئالیسم در آثار جمعی(مجسمه های) مویک،جلوه هنر، شماره 8، صفحه 67-77.

5-پری ملک زاده باروق، 1391، نگاهی به نقاشی واقعگرا در آمریکا،جلوه هنر، شماره 4، صفحه 57-69.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1-پری ملک زاده، 1391، تزيينات كاشي كاري در بناهاي تاريخي اروميه،شهر ايراني-شهر تاريخي،فرهنگي و مذهبي اروميه، اروميه،ايران.

2- 1389، توسعه هنر با مولفه هاي ديني در آموزش عالي هنر،هنر نبوي، اصفهان،ايران.

3- 1392، سيماي حضرت فاطمه (س) در آثار نقاشان ايران،جشنواره فاطمي-نقش زن در تربيت نسل آينده، اروميه،ايران.

4- 1391، مطالعه تزيينات قرآنهاي مترجم موجود در موزه قرآن امام رضا (ع)،همايش جايگاه و منزلت قرآن كريم در هنر اسلامي، تهران،ايران.

5- 1391، مطالعه و تبيين ويژگي هاي تزييني قرآنهاي مترجم خطي موجود در موزه قرآن امام رضا(ع)(سده هاي پنجم و ششم)،جايگاه و منزلت قرآن كريم در هنر اسلامي، تهران،ايران.
دروس تدریس شده (12)

1-پایان نامه های دانشجویی.

2-مبانی هنرهای تجسمی1، کاردانی.

3-طراحی پایه2، کاردانی.

4-طراحی پایه1، کاردانی.

5-کارگاه نقاشی دو، کاردانی.

6-کارگاه نقاشی یک، کاردانی.

7-تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران 3، کارشناسی.

8-تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران 2، کارشناسی.

9-هنر در تمدن اسلام 2، کارشناسی.

10-هنر در تمدن اسلام 1، کارشناسی.

11-کارگاه نقاشی سطح یک(2)، کارشناسی.

12-کارگاه نقاشی سطح یک(1)، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (1)

1- اولین نمایشگاه نقاشان رئالیست و هایپررئالست. جزو نفرات برگزیده نمایشگاه،تهران، فرهنگسرای نیاوران.