• نام و نام خانوادگی
  • زهرا فلاح مهترلو
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • زهرا فلاح مهترلو
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه نقاشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1392، ارزیابی میزان تاثیر قصه گویی بر نقاشی های دانش آموزان دوره ی ابتدایی،ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تبریز،ایران.