بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (1)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
دروس تدریس شده (12)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • زهرا فلاح مهترلو
  • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
  • درجه علمی
  • مربی
  • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-کارشناسی ارشد، 1390، نقاشی،دانشگاه شاهد تهران.
مقالات ژورنال (1)

1-زهرا فلاح مهترلو، پری ملک زاده باروق، 1399، تحلیل مضمونی نقش مایه ی درخت زندگی و تزیینات وابسته به آن در مدرسه ی یاقوتیه،جلوه هنر، 26.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-Pari Malekzadeh-Barough, Zahra Falah Mehtarlou, 2020, Iranian women Artists,Art Research Symposium Cukurova Univesity, Cukurova, Turkey, Full paper.

2- 1392، ارزیابی میزان تاثیر قصه گویی بر نقاشی های دانش آموزان دوره ی ابتدایی،ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تبریز،ایران.
دروس تدریس شده (12)

1-هنر در دنیای کودکان، نقاشی 3 (نظری و عملی)یک گروه، نقاشی سطح یک (3) (نظری و عملی)یک گروه، نقاشی سطح دو (2) (نظری و عملی) گروه یک، کارشناسی،99-1400 نیمسال اول.

2-خلاقيت(نقاشي،ويدئو،چيدمان، ديجيتال و رسانه معاصر)(نظری)(دو گروه)، خلاقيت(نقاشي،ويدئو،چيدمان، ديجيتال و رسانه معاصر)(عملی) (دو گروه )، مباني هنرهاي تجسمي (1)(نظری) (دو گروه)، مباني هنرهاي تجسمي (1)(عمل، کارشناسی،97-98 نیمسال اول.

3-تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي ايران (2)، تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي غرب (2)، مباني هنرهاي تجسمي (2)(رنگ شناسي)(نظری) (دو گروه)، مباني هنرهاي تجسمي (2) (رنگ شناسي )(عملي) (دو گروه)، کارشناسی،96-97 نیمسال دوم.

4-تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي غرب (1)، مباني هنرهاي تجسمي (1) (عملی) (دو گروه)، مباني هنرهاي تجسمي (1) (نظری)(سه گروه) ، طراحي پايه (1)، هنر در دنياي کودکان و آموزش آن، کارشناسی،96-97 نیمسال اول.

5-تاريخ و زيبايي شناسي نقاشي غرب (2)، مباني هنرهاي تجسمي (2) (رنگ شناسي )(عملي) (دو گروه)، مباني هنرهاي تجسمي (2) (رنگ شناسي )(نظری)، هنر و تمدن اسلامي (2) (گروه نقاشی)، هنر و تمدن اسلامي (گروه مرمت بنا، کارشناسی،95-96 نیمسال دوم.

6-تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی ایران (1)، تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی غرب (1)، هنر در دنیای کودکان و آموزش آن، آشنایی با رشته های هنری معاصر، مبانی هنرهای تجسمی (1) (نظری) (دو گروه)، مبانی هنرهای تجسمی (1)، کارشناسی،95-96 نیمسال اول.

7-هنر در تمدن اسلامی (2)، طرح و رساله نهایی، مبانی هنرهای تجسمی (1)(عملی)، کارشناسی،94-95 نیمسال دوم.

8-تاریخ و زیبایی شناسی نقاشی غرب (1)، مبانی هنرهای تجسمی (1)(نظری)(یک گروه)، مبانی هنرهای تجسمی (1)(عملی)(یک گروه)، هنر و تمدن اسلامی(1)، هنر دنیای کودکان و آموزش آن، کارشناسی،94-95 نیمسال اول.

9-هنر در تمدن اسلامی (1)، سیر هنر در تاریخ (1)، مبانی و اصول رساله و تحقیق، کارشناسی،93-94 نیمسال دوم.

10-كارگاه نقاشي (3)، طرح و رساله نهایی، کارشناسی،93-94 نیمسال اول.

11-مبانی هنرهای تجسمی (1) (عملی)، کارگاه طراحی پایه (1) (عملی)، خوشنویسی (عملی)، کارشناسی،92-93 نیمسال دوم.

12-مبانی هنرهای تجسمی (2) (عملی)، هنر در تمدن اسلامی (2)، سیر هنر در تاریخ (2)، آموزش هنر در مدارس، طرح و رساله نهایی، کارشناسی،92-93 نیمسال اول.