• نام و نام خانوادگی
  • نسیم عسگری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 • ایمیل
  • n.asgari@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نسیم عسگری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه معماری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

کتاب های چاپ شده (1)

1-نسیم عسگری, "نگاهی به معماری ایرانی در گذرگاه تاریخ، از آغاز تا دوره قاجار", 1393, ناشر معتبر خارجی,تالیف.