• نام و نام خانوادگی
  • مظفر عباس زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرمت بناهای تاریخی
 • ایمیل
  • mo.abbaszadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)
پروژه های تحقیقاتی (3)
دروس تدریس شده (14)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مظفر عباس زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرمت بناهای تاریخی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری:معماری، 1395، دانشگاه علم وصنعت ایران.

2-کارشناسی ارشد:معماری(مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی)، 1384، دانشگاه تهران.

3-کارشناسی:مرمت و احیای بناهای تاریخی، 1381، دانشکده میراث فرهنگی.
مقالات ژورنال (3)

1-Mozaffar Abbaszadeh, Asghar Mohammadmoradi, Mohsen Faizi, Masoumeh Ayashm, 2016, Specifying the Relation between the Concept of Value and Conservation in Cultural Heritage ,IRJABS- International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 10 (5): 499-510.

2-مظفر عباس زاده -اصغر محمد مرادی-الناز سلطان احمدی، 1394، نقش ارزش های میراث معماری وشهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی :بافت تاریخی ارومیه)،مطالعات شهری، شماره 14: 77- 90.

3-مظفر عباس زاده -هادی دهقان، بهار 1391، بازآفرینی شکل چهار طاقی و راهروی پیرامون آتشکده آذرگشنسب (تخت سلیمان)،فصل نامه اثر، شماره 56: 125-142.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (33)

1-مهسا شفق،مظفر عباس زاده، 1395، بررسی معماری خانه باغ های (کولاهای) شهرستان ارومیه ،چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهر سازی ایران -استان آذربایجان غربی- ارومیه.

2-معصومه آیشم ،مظفر عباس زاده،مرتضی میر غلامی، 1395، بررسی تنوع اقوام و ادیان در شکل گیری مولفه های سرمایه اجتماعی در محلات بافت های کهن نمونه موردی: محله مهدی القدم شهر ارومیه،چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهر سازی ایران -استان آذربایجان غربی- ارومیه.

3-مظفر عباس زاده،معصومه آیشم،مرتضی میر غلامی، 1395، ارزش گذاری میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر ارومیه با کاربست تکنیک TOPSIS،چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهر سازی ایران -استان آذربایجان غربی- ارومیه.

4-زهرا فیضی،مظفر عباس زاده، 1395، بررسی تاثیر روابط شهر و روستا بر شکل گیری هسته اولیه شهرها ،نمونه موردی بافت تاریخی شهر ارومیه ،چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهر سازی ایران -استان آذربایجان غربی- ارومیه.

5-فاطمه ملازاده،مظفر عباس زاده،سمیه فدایی نژاد، 1395، باز شناسی ارزشهای بازار تاریخی ارومیه،چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهر سازی ایران -استان آذربایجان غربی- ارومیه.

6-مرتضی میر غلامی،مظفر عباس زاده،معصومه آیشم ومحمدتقی پیر بابایی، 1395، سنجش ارزش های مستتر میراث معماری و شهر سازی در بافت تاریخی شهر تبریز با استفاده با تکنیک TOPSIS،همایش ملی معماری وشهر سازی بومی ایران - یزد.

7-Hadi Hajivand,Mozaffar Abbaszadeh, 2016, THE rol of stakekeholders in policy- making and planning for conservation of architectural and urban heritage,International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Cityscape-Istanbul.

8-مظفر عباس زاده ودیگران، 1395، بررسی عناصر سازه ای و تأسیسات گرمابه های سنتی شهر ارومیه (نمونه موردی: حمام اتحادیه ارومیه)،کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر- تهران.

9-معصومه ایشم ،مظفر عباس زاده ، 1394، بررسی تجارب پیاده راه سازی در کشورهای آسیایی ،سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری- تهران.

10-مظفر عباس زاده ،ایلقار اردبیلچی،ریحانه یعقوبی وصبا مخلوقی، 1394، بررسی نقش مذهب شیعه بر هنر و معماری امامزادگان ایران،گنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)-طبس.

11-Mozaffar Abbaszadeh, Masoumeh Ayashm,Morteza Mirgolami, 2015, Surveying the role of cultural heritages value (architectural and urbanism heritage)at conservation ,Proceedings of the 8th International Conference on urban growth & conservation in Euro-Asia corridor-Thehran.

12-مظفر عباس زاده ،الناز سلطان احمدی ومحمد تقی پیر بابایی، 1394، مطالعه روش های ارزیابی ارزش های بافت های تاریخی با هدف توسعه گردشگری فرهنگی،اولین کنفرانس بین المللی انسان،معماری،عمران وشهر - تبریز.

13-مظفر عباس زاده ،الناز سلطان احمدی ومحمد تقی پیر بابایی، مطالعه روش های ارزیابی ارزش های بافت های تاریخی با هدف توسعه گردشگری فرهنگی،اولین کنفرانس بین المللی انسان،معماری.

14-مظفر عباس زاده وخسرو رازیان، 1394، سازه های سنتی شمال غرب ایران،اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری- دانشگاه شهید بهشتی - تهران.

15-اوین خلیل اللهی ومظفر عباس زاده، 1393، تجدید حیات بازار در سازمان فضای شهر تاریخی –اسلامی با تکیه بر رویکرد گردشگری،اولین کنگره بین الملی افق های جدید معماری وشهر سازی- دانشگاه تربیت مدرس - تهران.

16-مظفر عباس زاده ،امین خلیلی، 1393، حفاظت پایدار و توسعه ی اقتصادی شهر،اولین کنفرانس ملی شهر سازی مدیریت شهری وتوسعه پایدار- تهران.

17-مظفر عباس زاده ،معصومه آیشم،زهرا غفاری آذر، 1393، تاملی بر ارزشهای شهر اسلامی با هدف دست یابی به شهر هویت مدار،همایش ملی معماری ،شهر سازی وتوسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی –اسلامی در معماری وشهر سازی - مشهد.

18-مظفر عباس زاده ،مونا امیر عطایی، 1393، تاثیر مولفه های هویتی امامزاده گان برتاریخ محلی شهر ها، (هویت وکالبد) نمونه موردی امامزاده بکشلوی ارومیه ،همایش ملی معماری ،شهر سازی وتوسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی –اسلامی در معماری وشهر سازی - مشهد.

19-مظفر عباس زاده ،ملازاده، 1393، حس تعلق به مکان، عاملی در جهت ماندگاری ساکنین بافت¬های قدیمی (نمونه مورد مطالعه : محله عسگرخان ارومیه) ،دومین همایش ملی معماری وشهر سازی در گذر زمان در جستجوی فضای گمشده.

20-مظفر عباس زاده ،سهند آقا زاده مقدم، 1392، بررسی دلایل افول نقش بازار از دیروز تا امروز در شهر ایرانی،دومین همایش ملی معماری وشهر سازی اسلامی-تبریز.

21-مظفر عباس زاده ،رضا کریمی، 1392، معیارهای موفقیت تجارب جهانی مرمت بافتهای فرسوده وتاریخی،همایش ملی معماری،فرهنگ ومدیریت شهری- تهران.

22-مظفر عباس زاده ،سهند آقا زاده مقدم، 1392، بررسی دلایل عدم استقبال ساکنین بافت فرسوده شهر ارومیه از طرح های نوسازی وبهسازی ،همایش ملی معماری،فرهنگ ومدیریت شهری- تهران.

23-مظفر عباس زاده ،امین محمودی آذر،شیدا بگ رضایی ومیلاد محمودی شیخ سرمست، 1392، نگرشی بر تفکر اسلام در برنامه ریزی گونه های مختلف شهر ها در کشورهای اسلامی،همایش ملی معماری،فرهنگ ومدیریت شهری- تهران.

24-مظفر عباس زاده ،ندا زاهدی، 1392، بررسی رابطه (تعامل یا تقابل) بین دو مفهوم توسعه پایدار ومرمت شهری (باتاکید بر حفاظت از بافت های تاریخی ایران)،اولین کنفرانس ملی جغرافیا ،شهرسازی وتوسعه پایدار- تهران.

25-مظفر عباس زاده ،الناز سلطان احمدی،ائلناز ضرغامی،زهرا فیضی، 1392، نقش عناصرشاخص شهراسلامي ديروزدرروندتوسعه شهرامروز نمونه موردی شهر ارومیه ،اولین همایش معماری ،مرمت ،شهر سازی ومحیط زیست پایدار-همدان.

26-مظفر عباس زاده ،الناز سلطان احمدی،نسرین محسن حقیقی، 1392، بررسی روش های ارزیابی و استحصال ارزش های میراث معماری و شهری اسلامی،دومین همایش معماری وشهر سازی اسلامی-تبریز.

27-مظفر عباس زاده ،رعنا سلیمان پور اصل نواسر،فاطمه ملازاده، 1392، بررسی حقوق شهر وندی اقوام وادیان مختلف در تکوین ساختار شهر اسلامی(نمونه موردی شهر ارومیه)،دومین همایش معماری وشهر سازی اسلامی-تبریز.

28-مظفر عباس زاده ،زهرا غفاری آذر،معصومه آیشم، 1392، بررسی مفهوم حس تعلق مکان در فضا های شهر دیروز وامروز (نمونه موردی: شهر ارومیه)،اولین همایش ملی معماری وشهر سازی در گذر زمان-قزوین.

29-مظفر عباس زاده ،الهام میرزایی، 1392، بازنگری در ضوابط حریم آثار تاریخی ،تلاشی برای دستیابی به حفاظت وتوسعه پایدار در بافتهای تاریخی شهری،همایش ملی معماری وشهر سازی پایدار - بوکان.

30-مظفر عباس زاده ، 1391، بررسی سازمان فضای وروند رشد وتوسعه بافت قدیم شهر ارومیه،همایش هم اندیشی شهر تاریخی مذهبی فرهنگی ارومیه- تهران - ارومیه.

31-مظفر عباس زاده و ابراهیم حیدری، 1387، معرفی کاخهای ایلخانی در تخت سیمان،گردهمایی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی و آل جلایر-تبریز.

32-مظفر عباس زاده ، 1386، رويكردي عملي براي دستيابي به معيارهاي مرمت و ساماندهي خيابانهاي احداث شده در بافتهاي تاريخي شهرهاي ايران،همایش بزرگداشت هفته پژوهش- مهاباد .

33-مظفر عباس زاده ، 1385، طرح مرمت وآسیب شناسی آتشکده آذرگشنسب،همایش سه روزه علمی تخصصی پروژه میراث جهانی تخت سلیمان - مجموعه میراث جهانی تخا سلیمان.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-مظفر عباس زاده ، در حال انجام، مطالعه وطرح مقاوم سازی مدارس ماندگار استان آذر بایجان غربی (لعیای ارومیه وخوی)،برون دانشگاهی(اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی).

2-مظفر عباس زاده ، 1391، مطالعه ،طرح مرمت واحیای مسجد جامع ارومیه ،برون دانشگاهی(اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی).

3-مظفر عباس زاده و دیگران ، 1390، مشارکت در طرح پژوهشی مساجد دیرینه سال استان آذربایجان غربی ،برون دانشگاهی(بنیاد ایران شناسی -شعبه آذربایجان غربی).
دروس تدریس شده (14)

1-طرح مرمت بنا های تاریخی 1، کارشناسی ،1395تا حال.

2- 1392 تا حال،سازه های سنتی - کارشناسی ارشد.

3- 1386تا 1391،تاریخ شهرسازی در جهان - کارشناسی.

4- 1386تا 1391،تاریخ شهرسازی در ایران- کارشناسی.

5- 1386تا 1391،انسان ،طبیعت ،معماری - کارشناسی.

6- 1386،آشنای با معماری جهان -کارشناسی.

7- 1395،شناخت بناهای دوره اسلامی ایران -کارشناسی .

8- 1386 تا حال،آشنای با بافتهای فرسوده وتاریخی- کارشناسی .

9- 1393 تا حال،قوانین و تشکیلات مرمت -کارشناسی.

10- 1393 تا حال،تاریخ ومبانی نظری مرمت -کارشناسی.

11- 1386،برداشت از بناهای تاریخی-کارشناسی.

12- 1386 تا حال،آشنای با مرمت ابنیه تاریخی-کارشناسی.

13- 1392 تا حال،بهسازی ونوسازی شهری -کارشناسی ارشد.

14- 1386 تا حال،آشنای با معماری اسلامی- کارشناسی.
جوایز و افتخارات (3)

1- 1394، دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد(رتبه دوم)،دانشگاه تهران .

2- 1381، رتبه دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد،سازمان سنجش کشور.

3- 1381، دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی،مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی.