• نام و نام خانوادگی
  • اصغر عابدینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
  • as.abedini@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر عابدینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1- "سنجش پتانسیل ترافیکی در شهرها با استفاده از مدل IHWP (مطالعه موردی: شهر ارومیه)", پژوهشنامه حمل و نقل, 1396, پذیرش شده..

2- "سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های فضایی- زمانی، نمونه موردی: شهر ارومیه ", نشریه مطالعات شهری, 1396.

3- "تحلیل شاخص های مسکن در شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس روش VIKOR ", نشریه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای زاهدان, 1396.

4- "بررسی نقش مدرنیسم در بافت قدیمی شهرها، مطالعه موردی: شهر ارومیه، پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 1396.", پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, 1396.

5- "Prediction of Future Urban Growth Scenarios Using SLEUTH Model, (Case Study: Urmia City, Iran)", International Journal of Architecture & Urban Planning, 2016.

6- "ظرفیت سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)", مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای, 1395.

7- "ارزیابی و سنجش شاخص های رشد هوشمند شهری در مناطق کلانشهر تبریز", فضای جغرافیایی, 1395, پذیرش شده.

8- "سنجش زیست پذیری در شهرها بر اساس روش FANP، (مطالعه موردی: نواحی 15 گانه شهر ارومیه)", محیط شناسی, 1395.

9- "تحلیل فضایی و رتبه بندی شهرهای استان آذربایجان غربی بر اساس شاخصهای فقر شهری", نشریه آمایش محیط, 1396.

10- "بررسی و رتبه بندی مناطق چهارگانه شهر ارومیه بر اساس شاخصهای کمی و کیفی مسکن", مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای, 1394.

11- "ارزیابی سیاستهای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری در شهر ارومیه و اولویت بندی چالش های موجود با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (مدلANP )", جغرافیا و برنامه ریزی, 1394.

12- "بررسی نحوه گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی", پژوهش های جغرافیای انسانی, 1394.

13- "تحلیل تطبیقی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، مورد مطالعه: محله اسلام آباد کشتارگاه ارومیه", مسکن و محیط روستا, 1394.

14- "تحلیل و رتبه بندی عوامل بازار رهن و اوراق مشارکت در افزایش استطاعت مالی خانوارهای شهری جهت تأمین مسکن، (مطالعه موردی: شهر ارومیه)", مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1- "واکاوی شاخص¬های پایداری اجتماعی از منظر شهرسازی ایرانی – اسلامی در بافت¬های قدیم و جدید شهری با استفاده از تكنيك IHWP", دومین کنفرانس انسان، معماری، عمران و شهر، 1395، تبریز، ایران..

2- "مدرنیسم و شهر (با تأکید بر شهرهای ایران)", دومین کنفرانس انسان، معماری، عمران و شهر، 1395، تبریز، ایران..

3- "سنجش و بررسی پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های چند زمانه ای سنجش از دور", چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 1395، تهران، ایران..

4- "تاب آوری شهری: زنده ماندن در جهان در حال تغییر، همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری", به سوی بهسازی و بازآفرینی پایدار، 1395، سنندج، ایران..

5- "بررسی تغییر کاربری¬های انتفاعی با توجه به مصوبات کمیسیون ماده 5 (مطالعه موردی: شهر مرند)", سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران..

6- "تحلیل تأثیر تحولات تغییر کاربری اراضی شهری بر سرانه خدمات ناشی از عوامل اقتصادی در طرح¬های تفصیلی (مطالعه موردی: شهر میانه اندام مرند)، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران.", سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، 1395، تهران، ایران..

7- "بررسی نقش برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب های ناشی از زلزله در شهرها، مطالعه موردی: شهر ارومیه", هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران, 1394, تهران,ایران.

8- "تحلیل نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار و چالش های آن در ایران، مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی", همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار, 1392, همدان,ایران.

9- "تحلیل نقش مدیریت شهری در ساماندهی اسکان غیررسمی، مطالعه موردی: شهر ارومیه", همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری, 1392, کرج,ایران.

10- "راهبرد بهینه جهت ساماندهی اسکان غیررسمی، مورد: محله اسلام آباد کشتارگاه ارومیه", همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار, 1392, تهران,ایران.

11- "کاربست ضوابط و مقررات تفکیک در شهرسازی ایران", همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار, 1392, تهران,ایران.
پایان نامه ها (7)

1-امین خلیلی, "ارائه الگوی بهینه جهت رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه میان افزا، مطالعه موردی: شهر ارومیه، پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395, استاد راهنما.".

2-یونس رحمانی نژاد, "ارتقای کیفیت زندگی شهری (QOUL) در بافت کهن با تاکید بر برنامه ریزی محله – مبنا (نمونه موردی: محله آغداش)، پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395, استاد راهنما.".

3-پرویز عزیزی, "سناریوهای رشد شهری با استفاده از مدل رشد شهری سلول خودکار مبنا (sluth ugm)، مطالعه موردی: شهر ارومیه ، پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395, استاد راهنما.".

4-مینا گلشنی, "تحلیل تأثیر تغییرات کالبدی بر ساختار فضایی ناحیه تاریخی با روش Space Syntax و GIS ) موردمطالعه: ناحیه تاریخی شهر ارومیه) ، پایان نامه كارشناسي ارشد, 1395, استاد راهنما.".

5-هادي عليزاده خلفلو, "بررسي تاثير پراكنده رويي شهري بر كيفيت زندگي، نمونه موردي: شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

6-رضا كريمي, "ظرفيت سنجي بارگذاري تراكم ساختماني، مطالعه موردي: شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

7-الهام ميرزايي, "كاربرد رويكرد تاب آوري در برنامه ريزي شهري جهت كاهش اثرسوانح طبيعي، مورد مطالعه: شهر سنندج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.