• نام و نام خانوادگی
  • اصغر عابدینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
  • as.abedini@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اصغر عابدینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-اصغر عابدینی, "بررسی و رتبه بندی مناطق چهارگانه شهر ارومیه بر اساس شاخصهای کمی و کیفی مسکن", مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای, 1394.

2-اصغر عابدینی, "ارزیابی سیاستهای ساماندهی بافتهای فرسوده شهری در شهر ارومیه و اولویت بندی چالش های موجود با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (مدلANP )", جغرافیا و برنامه ریزی, 1394.

3-اصغر عابدینی، علی مصیب زاده، مهسا شکرانی, "بررسی نحوه گسترش فیزیکی شهر ارومیه با استفاده از مدل های کمی", پژوهش های جغرافیای انسانی, 1394.

4-اصغر عابدینی, "تحلیل تطبیقی شاخص های مسکن در سکونتگاه های غیررسمی، مورد مطالعه: محله اسلام آباد کشتارگاه ارومیه", مسکن و محیط روستا, 1394.

5-اصغر عابدینی, "تحلیل و رتبه بندی عوامل بازار رهن و اوراق مشارکت در افزایش استطاعت مالی خانوارهای شهری جهت تأمین مسکن، (مطالعه موردی: شهر ارومیه)", مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- "بررسی نقش برنامه ریزی شهری در کاهش آسیب های ناشی از زلزله در شهرها، مطالعه موردی: شهر ارومیه", هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران, 1394, تهران,ایران.

2- "تحلیل نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار و چالش های آن در ایران، مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی", همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار, 1392, همدان,ایران.

3- "تحلیل نقش مدیریت شهری در ساماندهی اسکان غیررسمی، مطالعه موردی: شهر ارومیه", همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری, 1392, کرج,ایران.

4- "راهبرد بهینه جهت ساماندهی اسکان غیررسمی، مورد: محله اسلام آباد کشتارگاه ارومیه", همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار, 1392, تهران,ایران.

5- "کاربست ضوابط و مقررات تفکیک در شهرسازی ایران", همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار, 1392, تهران,ایران.
پایان نامه ها (3)

1-هادي عليزاده خلفلو, "بررسي تاثير پراكنده رويي شهري بر كيفيت زندگي، نمونه موردي: شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-رضا كريمي, "ظرفيت سنجي بارگذاري تراكم ساختماني، مطالعه موردي: شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-الهام ميرزايي, "كاربرد رويكرد تاب آوري در برنامه ريزي شهري جهت كاهش اثرسوانح طبيعي، مورد مطالعه: شهر سنندج", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.