• نام و نام خانوادگی
  • مرضیه زارع
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 • ایمیل
  • m.zare@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرضیه زارع
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه نقاشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-بیژن زارع؛ سمانه ناصری؛ مرضیه زارع, "Examination of relationship between content of media, body image and choosing cloths among male and female university students", . Research Journal of Recent Science, 2014.

2-مرضیه زارع؛ سودابه صالحی, "لباس به مثابه اثر هنری: رویکرد هنرمندان ایرانی در نمایشگاههای دهه 1380", هنرهای تجسمی دانشگاه تهران, 1393.

3-بیژن زارع؛ مرضیه زارع, "مطالعه ویژگی های خانواده و شخصیت کارآفرینان فرزندان", علمی پژوهشی رفاه اجتماعی, 1393.

4-بیژن زارع؛ مرضیه زارع, "مقاله سرمایه اجتماعی خانواده و تکوین ویژگی های کارآفرینانه در شخصیت فرزندان", مجله رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی, 1392.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- "بازتاب هویت ایرانی- اسلامی در مد امروز: مطالعه موردی مصرف کنندگان مد و لباس در مراکز خرید شهر تهران.", جشنواره بین المللی مد و لباس فجر, 1391, تهران,ایران.

2- "تاثیر مد و لباس در ثبیت هنجارهای جامعه", همایش مد و لباس آبان, 1391, تهران,ایران.