• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی خسرونیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (3)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (6)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی خسرونیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معماری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکترای، معماری،دانشگاه شهید بهشتی.

2-کارشناسی ارشد پیوسته، معماری،دانشگاه شهید بهشتی.
مقالات ژورنال (3)

1-مرتضی خسرونیا ، ۱۳۹۷/۰۵/۰۶، تاثير فصول و فعاليت ها بر الگوي سكونت و شكل مساگن روستايي،فصلنامه مسكن و محيط روستا.

2-مرتضی خسرونیا ، ۱۳۹۹/۰۳/۰۵، معماري قابل مشاهده براي افراد نابينا،مجله نخبگان علوم و مهندسي.

3-نسرین کریمی، مرتضی خسرونیا، ساحل دژپسند، ، 1398،، تدوين مدل شاخصهاي مكاني يادگيري تجربي و كاربرد آن در طراحي محيط هاي يادگيري،،مجله علمی، پژوهشی معماری و شهرسازی ایران..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1-مرتضی خسرونیا ، 1398، بررسی تطبیقی تاثیر اقلیم بر ساختار حمام های سنتی دوره قاجار،کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران.

2-مرتضی خسرونیا ، تدبین شاخصه های دلبستگی مکان در هویت بخشی به میدان شهری،کنفرانس عمران معماری و شهر سازی کشورهای جهان اسلام.

3-مرتضی خسرونیا ، طراحی مدرسه هنر ارومیه با تامین رویکرد انرژی پاک،کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و شهر سازی.

4-مرتضی خسرونیا ، میزان توجه معماران و طراحان شهری به قوانین و ضوابط طراحی برای معلولین و افراد با نیاز های ویژه،ائلین همایش بین الملیی عمران معماری و شهر سازی پایدار.

5-مرتضی خسرونیا ، 1398، انگاره های ذهنی در معماری و تاثیر گذاری بر عینیت و پایداری معماری،دومین همایش بین الملی معماری ، فرهنگ و مدیریت شهری.

6- 1398، در جستجوی و یژگیهای پایداری در معماری خانه های سنتی شیراز،دومین همایش بین الملی معماری و فرهنگ.

7- 1398، بررسی مقابر دوره سلجوقی (نمونه موردی مقبره سه گنبد ارومیه)،دومین همایش بین الملیی معماری و فرهنگ.

8-مرتضی خسرونیا ، 1398، مقایسه تطبیقی روابط فضایی مسکن معاصر و مسکن سنتی،کنفرانس پژوهش های معماری و شهر سازی اسلامی تاریخی ایران.

9-مرتضی خسرونیا ، 1398، یخچال سنتی نمونهای از پایداری در معماری گذشته ایران،کنفرانس پژوهش های معماری و شهر سازی اسلامی و تاریخی ایران.

10-مرتضی خسرونیا ، 1398، باز آفرینی فضاهای شهری اجتماع ذپذیر با رویکرد الگوی طراحی مکان سوم،کنفرانس عمران معماری و شهر سازی کشوره های جهان اسلام.

11-مرتضی خسرونیا ، 1398، مروری بر مفاهیم و اندیشه های فلسفی شکل گیری فضا با رویکرد مکان سازی،کنفرانس عمران معماری و شهر سازی کشور های جهان اسلام.

12-مرتضی خسرونیا ، 1395، بررسی مفاهیم اکولوژی جهت تدوین شاخص های ارزیابی پارک های اکولوژی،اولین کنفرانس انسان، معماری ، عمران و شهر.

13-مرتضی خسرونیا ، 1395، طراحی مجتمع ورزشی آبی در شهر ارومیه(با رویکرد توسعه گردشگری ورزشی)،اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری.

14-مرتضی خسرونیا ، 1395، شناخت پتانسیل اقلیمی توریسم ورزشی در شهر ارومیه،اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری.

15-مرتضی خسرونیا ، 1394، محیط زیست و توسعه پایدار در طراحی فضای سبز شهری،اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی ،معماری و شهر سازی.

16-مرتضی خسرونیا ، 1394، معماری ماسونی یا ماسون در معماری،کنفرانس ملی مهندسی معماری و عمران توسعه پایدار.

17-مرتضی خسرونیا ، 1394، بررسی نقش مصالح تجدید پذیر در معماری پایدار،همایش ملی معماری،عمران و توسعه نوین شهری.

18-مرتضی خسرونیا ، 1394، اهمیت آب در اساطیر ایرانیان و نقش آن در معماری.،اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار.

19-مرتضی خسرونیا ، ۱۳۹۳/۱۰/۱۳، بازار تاریخی ارومیه در بطن شهر امروزی،اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی،معاری و شهرسازی.

20-مرتضی خسرونیا ، ۱۳۹۹/۰۳/۲۹، تاثير رنگ در افزايش يا كاهش حس تعلق به مكان،اولين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي معماري و شهر پايدار شهید رجایی.

21-مرتضی خسرونیا ، ۱۳۹۹/۰۴/۰۱، هقايسه فضاهاي داخلي هعواري سنتي در اقلين گرم بااقلين سرد،اولين همايش بين المللي وپنجمين همايش ملي معماري و شهر پايدار.

22-مرتضی خسرونیا ، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳، كنكاشي بر بحران هويت شهري و تبيين ارتباط آن با معماري،ششمين كنفرانس ملي فناوري هاي نوين در مهندسي عمران معماري و شهر سازي شهید بهشتی.

23-مرتضی خسرونیا ، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳، تاثير مولفه هاي معماري بيونيك بر پايداري صنعت ساختمان،كنگره بين المللي صنعت ساختمان تبریز.
کتاب های چاپ شده (1)

1-مرتضی خسرونیا ، شناختی بر مساجد شهرستان ارومیه.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-مرتضی خسرونیا و قادر احمدی ، 1399، طرح جامع مطالعات ساماندهی و طراحی جاذه ارومیه - سرو،ارتباط با صنعت.

2-مرتضی خسرونیا ، 1397، ساماندهی حاشیه رودخانه گدار چای،،ارتباط با صنعت.

3-مرتضی خسرونیا ، 1397، طراحی پارک قالا باشی نقده،ارتباط با صنعت .

4-مرتضی خسرونیا ، 1397، ساماندهی ورودی های شهر نقده،ارتباط با صنعت.

5-مرتضی خسرونیا و قادر احمدی ، 1385، گونه شناسی مسکن روستائی استان اذربایجان غربی،ارتباط با صنعت.

6-مرتضی خسرونیا ، 1398، ساماندهی مساجد شهر ارومیه،ارتباط با صنعت.
جوایز و افتخارات (3)

1-مرتضی خسرونیا ، ۱۳۹۵/۱۲/۹، چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهر سازی ایران،سازمان میرات فرهنگی و گردشگری.

2-مرتضی خسرونیا ، ۱۳۸۳/۹/۲۳، لوح سپاس پژوهشی،معاونت پژوهشی .

3-.