• نام و نام خانوادگی
  • مرتضی خسرونیا
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شهرسازی
 • ایمیل
  • m.khosronia@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرتضی خسرونیا
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شهرسازی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- "اهمیت آب در اساطیر ایرانیان و نقش آن در معماری", اولین کنفراس ملی شهرسازی؛مدیریت شهری و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

2- "اهمیت آب در اساطیر ایرانیان و نقش آن در معماری.", اولین کنفرانس ملی شهرسازی ،مدیریت شهری و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

3- "بازار تاریخی ارومیه در بطن شهر امروزی", اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی،معاری و شهرسازی, 1393, تهران,ایران.

4- "بررسی نقش مصالح تجدید پذیر در معماری پایدار", همایش ملی معماری،عمران و توسعه نوین شهری, 1393, تبریز,ایران.

5- "محیط زیست و توسعه پایدار در طراحی فضاهای سبز شهری", اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی, 1393, تهران,ایران.

6- "محیط زیست و توسعه پایدار در طراحی فضای سبز", کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی ،معماری, 1393, تهران,ایران.

7- "محیط زیست و توسعه پایدار در طراحی فضای سبز شهری", اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم جغرافیا و برنامه ریزی ،معماری و شهرسازی, 1393, تهران,ایران.

8- "معماری ماسونی یا ماسون در معماری", کنفراس مهندسی معماری ، عمران و توسعه کالبدی, 1393, کوهدشت,ایران.