• نام و نام خانوادگی
  • ناصر ثبات ثانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه معماری
 • ایمیل
  • n.sabatsani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ناصر ثبات ثانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه معماری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- "Contemporary Energic City-Busheher-Iran", دومین کنگره بین المللی سازه و معماری و توسعه شهری, 1393, Tabriz,Iran.

2- "از هویت رنگ تا رنگ بی هویت", اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی بارویکرد هویت ایرانی اسلامی, 1393, تهران,ایران.

3- "انرژی و محیط زیست از دیدگاه آرشیتکت", اولین کنفرانس اکوانرژی ایران, 1383.

4- "آفر ینش معماری امروز با تأثیر پذیری از معماری گذشته ایران", همایش ملی رویکر عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی ایران-تهران 1393, 1393, تهران,ایر ان.

5- "بافت فرسوده شهری، نحوه برخهورد و روش های مداخله آن در دنیا", کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی, 1394, کوه دشت,ایران.

6- "بررسی تطبیقی خانه های قدیمی معاصر ارومیه", کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی, 1394, کوه دشت,ایران.

7- "بررسی نقش و جایگاه بانک ملی شعبه بازار تهران", اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی بارویکرد هویت ایرانی اسلامی, 1393, تهران,ایران.

8- "بررسی و ارزیابی کمبود پارک در مناطق شهر ارومیه", دومین کنگره بین المللی سازه و معماری و توسعه شهری, 1393, تبریز,ایر ان.

9- "بهبود کیفیت حمل و نقل شهری", دومین همایش شهر و سیمای شهری, 1384.

10- "توسعه پایداری محیطی با نگرشی به طراحی ساختمانهای اداری موجود", دومین کنگره بین المللی سازه و معماری و توسعه شهری, 1393, تبریز,ایران.

11- "راهکارهای بازنگری در طراحی ساختمانهای موجود با نگرش به توسعه پایداری محیطی", اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی, 2006.

12- "سیر تحول خانه های سنتی اراضی شرق بازار ارومیه به مسکن های امروزی", کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی, 1394, کوه دشت,ایران.

13- "شهر در شب و تاثیرات نور پردازی شبانه", همایش گرامیداشت هفته پژوهش, 1392, ارومیه,ایران.

14- "طراحی فضاهای شهری و اماکن عمومی متناسب با نیازهای معلولین", اولین کنفرانس ملی شهرسازی مدیریت و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

15- "مراحل تشخیص و تصویب بافتهای فرسوده و روش های مداخله در ان", کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی, 1394, کوه دشت,ایران.

16- "معماری پایدار، انرژی، حفظ محیط زیست و معماری در آذربایجان", کنفرانس معماری و شهرسازی کرمان, 1383.

17- "معماری و فضاهای خاص شهری برای گروه های خاص", چکیده مقالات همایش توسعه محله ای, 1384.

18- "مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین و جانبازان", دومین همایش شهر و سیمای شهری, 1384.

19- "نحوه ورود ستاره های چند پر(شمسه)به معماری و مفهوم و نقش آن در اسلام", همایش استانتی گرامیداشت هفته پژوهش, 1392, ارومیه,ایران.

20- "نگرشی بر جاذبه های اکوتوریسم و چگونگی توسعه گردشگری در روستاهای آ.غ مورد تحقیق روستای برهان", توریسم و گردشگری سبز در ایران, 1393, همدان,ایران.

21- "وحدت از مسجد تا شهر", اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی بارویکرد هویت ایرانی اسلامی, 1393, تهران,ایران.